fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Koning Willem-Alexander

Luisa Kop

Excuses of vergeving?

Over de excuses van koning Willem-Alexander voor de rol van het koningshuis in het slavernijverleden is veel te doen geweest, maar een ander begrip krijgt nauwelijks aandacht: vergeving. En dat is juist het hardst nodig om de weg naar genezing open te stellen.
Luuk van den Einden

Koningspaar bezoekt cisterciëncer monniken op Schiermonnikoog

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten afgelopen week de Waddeneilanden. Daarbij deden ze ook het cisterciënzerklooster op Schiermonnikoog aan.
Luuk van den Einden

Nuntius Paul Tschang In-Nam begint ambassadeurschap met overhandigen geloofsbrieven

Aartsbisschop Paul Tschang In-Nam, de nieuwe nuntius voor Nederland, heeft in Den Haag zijn geloofsbrieven overhandigd aan koning Willem-Alexander. Daarmee is zijn functie als ambassadeur van de Heilige Stoel officieel bekrachtigd.
KN Redactie

Koning neemt nieuwe bijbelvertaling in ontvangst

Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Den Haag de NBV21 in ontvangst genomen, de nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Peter Doorakkers

Koning neemt nieuwe bijbelvertaling in ontvangst

Koning Willem-Alexander neemt op 13 oktober het eerste exemplaar in ontvangst van de NBV21, de nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Rotterdamse bisschop krijgt telefoontje van de koning

Mgr. Van den Hende ontving namens de Nederlandse bisschoppen bemoedigende woorden van de koning