fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: motu proprio

Selinde van Dijk-Kroesbergen

Wijzigingen bij Opus Dei: prelaat zal geen bisschop zijn

De prelatuur van Opus Dei zal vanaf 4 augustus 2022 niet meer onder de Dicasterie voor de Bisschoppen vallen, maar onder de Dicasterie voor de Clerus. Dat staat in een persoonlijke brief van de paus. Ook wordt een nieuwe prelaat niet meer tot bisschop gewijd bij zijn benoeming.
John L. Allen Jr. - Crux

De grote ironie van de decentraliserende paus

Het is een grote ironie van paus Franciscus' pontificaat: de "gezonde decentralisering" die hij voor de Kerk zoekt, krijgt mede vorm door decreten die hij op eigen Romeins gezag uitvaardigt.
Luuk van den Einden

Paus geeft bisschoppen meer bevoegdheden door wijziging kerkwetten

In een nieuw motu proprio geeft paus Franciscus enkele Vaticaanse bevoegdheden door aan bisschoppen en geloofsgemeenschappen. Daarmee wordt het bestuur van de Kerk ietwat “gedecentraliseerd”.
Kees Heesters

Een moeilijk huwelijk

De relatie tussen Rome en veel van de meer orthodoxe kerkgangers in de Verenigde Staten is niet bepaald gezond, ziet columnist Kees Heesters.
Erik Hendrix

Teleurstelling over inperking oude ritus – maar verandert er veel?

Nederlandse priesters die de tridentijnse Mis vieren, reageren aangeslagen op de inperking ervan door paus Franciscus. “De oude Mis heeft mij geholpen de nieuwe met meer liefde te vieren.”
Anton de Wit

Eén stap terug, twee vooruit? Waarom het nieuwe motu proprio van de paus géén breuk met de traditie is

Voor katholieken die van de liturgie van voor Vaticanum II houden, is het meest recente motu proprio van paus Franciscus een bittere pil. Toch is die inperking van de oude ritus terecht en onvermijdelijk. En biedt die juist ook kansen voor een traditionele liturgiebeleving.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus formaliseert functie van catechist

“Elke catechist moet een getuige van het geloof zijn, een leraar en mystagoog, een begeleider en pedagoog, die onderwijst voor de Kerk." Dat schrijft paus Franciscus in een nieuw decreet over de steeds belangrijker wordende rol van de cathechist.
Junno Arocho Esteves - CNS

Paus scherpt Vaticaanse wetgeving tegen corruptie verder aan

In een verdere poging om corruptie in het Vaticaan te bestrijden heeft paus Franciscus donderdag een aantal nieuwe wetten uitgevaardigd. Een van de maatregelen is dat Vaticaanse werknemers geen geldschenkingen van meer dan veertig euro mogen aannemen.
Salvatore Cernuzio

Paus maakt formele aanstelling vrouwelijke lectoren en acolieten mogelijk

De paus geeft vrouwen officieel toegang tot het priesterkoor. Met het maandag gepubliceerde Spiritus Domini, verandert hij het kerkelijk recht en kunnen ook vrouwelijke leken formeel lector en acoliet worden.
Marta Petrosillo

Paus stelt nieuwe regels in voor melden van misbruik

Het nieuwe pauselijke document over het melden van seksueel misbruik werd donderdag gepubliceerd.
1 2