fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: motu proprio

Luuk van den Einden

Bezwaartermijn voor uit orde weggestuurde religieuzen verlengd tot dertig dagen

Paus Franciscus heeft de periode waarin een religieuze bezwaar mag maken tegen uitzetting uit zijn of haar orde verlengd. De maatregel is bedoeld om de “rechten van personen” beter te waarborgen.
Luuk van den Einden

Paus vaardigt nieuw motu proprio uit: strakker toezicht op financiën van Vaticaanse stichtingen

Paus Franciscus wil een scherper toezicht op de administratie van Vaticaanse stichtingen als Caritas Internationalis. De paus heeft bepaald dat met name het financiële toezicht aangescherpt zal worden.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Wijzigingen bij Opus Dei: prelaat zal geen bisschop zijn

De prelatuur van Opus Dei zal vanaf 4 augustus 2022 niet meer onder de Dicasterie voor de Bisschoppen vallen, maar onder de Dicasterie voor de Clerus. Dat staat in een persoonlijke brief van de paus. Ook wordt een nieuwe prelaat niet meer tot bisschop gewijd bij zijn benoeming.
John L. Allen Jr. - Crux

De grote ironie van de decentraliserende paus

Het is een grote ironie van paus Franciscus' pontificaat: de "gezonde decentralisering" die hij voor de Kerk zoekt, krijgt mede vorm door decreten die hij op eigen Romeins gezag uitvaardigt.
Luuk van den Einden

Paus geeft bisschoppen meer bevoegdheden door wijziging kerkwetten

In een nieuw motu proprio geeft paus Franciscus enkele Vaticaanse bevoegdheden door aan bisschoppen en geloofsgemeenschappen. Daarmee wordt het bestuur van de Kerk ietwat “gedecentraliseerd”.
Kees Heesters

Een moeilijk huwelijk

De relatie tussen Rome en veel van de meer orthodoxe kerkgangers in de Verenigde Staten is niet bepaald gezond, ziet columnist Kees Heesters.
Erik Hendrix

Teleurstelling over inperking oude ritus – maar verandert er veel?

Nederlandse priesters die de tridentijnse Mis vieren, reageren aangeslagen op de inperking ervan door paus Franciscus. “De oude Mis heeft mij geholpen de nieuwe met meer liefde te vieren.”
Anton de Wit

Eén stap terug, twee vooruit? Waarom het nieuwe motu proprio van de paus géén breuk met de traditie is

Voor katholieken die van de liturgie van voor Vaticanum II houden, is het meest recente motu proprio van paus Franciscus een bittere pil. Toch is die inperking van de oude ritus terecht en onvermijdelijk. En biedt die juist ook kansen voor een traditionele liturgiebeleving.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus formaliseert functie van catechist

“Elke catechist moet een getuige van het geloof zijn, een leraar en mystagoog, een begeleider en pedagoog, die onderwijst voor de Kerk." Dat schrijft paus Franciscus in een nieuw decreet over de steeds belangrijker wordende rol van de cathechist.
Junno Arocho Esteves - CNS

Paus scherpt Vaticaanse wetgeving tegen corruptie verder aan

In een verdere poging om corruptie in het Vaticaan te bestrijden heeft paus Franciscus donderdag een aantal nieuwe wetten uitgevaardigd. Een van de maatregelen is dat Vaticaanse werknemers geen geldschenkingen van meer dan veertig euro mogen aannemen.
1 2