fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Nederland

Selinde van Dijk-Kroesbergen

Lage Landen zijn twee priesters en een diaken rijker na weekend vol wijdingen

Met twee wijdingen bij de dominicanen in Rotterdam en een priesterwijding in het Vlaamse Zonhoven was het het afgelopen weekend opvallend druk in katholiek Nederland en België. Nog geen drie weken eerder vond er in Genk ook al een priesterwijding plaats.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

‘Aandacht is meer waard dan geld of kleding’: Nederlandse jongeren ervaren de kracht van vriendschap

Zo’n duizend jonge Sant’Egidio-vrijwilligers uit dertien landen kwamen het afgelopen weekend in Italië bijeen voor hun jaarlijkse Global Friendship-bijeenkomst. “De impact van jongeren op hun omgeving is vaak veel groter dan ze zelf denken”, zeggen twee Nederlandse jongeren die aan het evenement deelnamen.
Reinout Wibier

En vergeef hun hun schulden: betere oplossingen voor mensen in schulden zijn hard nodig

Voor bedrijven die hun schulden niet meer kunnen dragen, bestaan er terecht goede regelingen. Het is hoog tijd dat die er ook komen voor privépersonen in moeilijke financiële situaties.
Ed Arons

Welzijn boven welvaart: durven wij te leren van landen die het ‘minder’ hebben?

Nederland is op veel vlakken een erg succesvol en welvarend land. Toch groeit de onvrede: zijn we het welzijn niet uit het oog verloren?
Luuk van den Einden

Daling aantal Nederlandse gelovigen stagneert voor het eerst, meldt CBS

Het aantal Nederlanders dat zich als lid van een gelovige groepering beschrijft, is in 2022 voor het eerst sinds lange tijd niet gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal katholieken blijft wel afnemen.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Hollandse bloemenpracht met bisschoppelijke zegen onderweg naar Rome voor Pasen

Ook dit jaar zullen oer-Hollandse bloemen het Sint-Pietersplein met Pasen verfraaien. Dinsdag worden de bloemen vanuit de Keukenhof verzonden. Traditiegetrouw wordt de bloemenpracht eerst door bisschop Hans van den Hende gezegend.
Luuk van den Einden

Kapucijnen uit Nederland en Vlaanderen bundelen de krachten onder Duitse vleugels

De minderbroeders kapucijnen in Vlaanderen en Nederland vormen voortaan één delegatie die onder de Duitse kapucijnenprovincie valt. Mogelijk wordt er daardoor ook een nieuwe internationale kloostergemeenschap in Nederland opgericht.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Nieuw bestuur voor gefuseerde Belgische en Nederlandse dominicanen

De Sint-Thomas van Aquino-provincie heeft vlak voor de jaarwisseling een nieuw bestuur gekozen. Het kapittel van de onlangs nieuwgevormde provincie koos de provinciale raad tijdens een bijeenkomst in het dominicanenklooster van Huissen.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Lang niet alle buitenlandse missionarissen kunnen wennen aan het geseculariseerde Nederland

Een kwart van de missionarissen in Nederland die afkomstig zijn van buiten Europa geeft aan graag terug te willen naar hun moederland. Uit recent Nijmeegs onderzoek blijkt dat ze vanwege de geseculariseerde samenleving maar moeilijk in Nederland kunnen aarden.
Luuk van den Einden

Nuntius Paul Tschang In-Nam begint ambassadeurschap met overhandigen geloofsbrieven

Aartsbisschop Paul Tschang In-Nam, de nieuwe nuntius voor Nederland, heeft in Den Haag zijn geloofsbrieven overhandigd aan koning Willem-Alexander. Daarmee is zijn functie als ambassadeur van de Heilige Stoel officieel bekrachtigd.
Peter Doorakkers

‘Er is veel te oogsten’: Erik Borgman ziet drie urgente taken voor Nederlandse Kerk

Een Kerk die missionair wil zijn, heeft volgens Erik Borgman drie urgente taken: zij moet getuigen van de God die het leed van de mensen ziet, een breed catechetisch offensief inzetten en waar nodig saneren.
1 2 3 9