fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Paus Johannes Paulus II

Luuk van den Einden

De ‘innige liefde’ van normale mensen: relieken van WJD-patroonheiligen inspireren jongeren

De relieken van paus Johannes Paulus II en de jonge zalige Pier Giorgio Frassati zijn tijdens de WJD in Lissabon te vinden. Beiden vormen na hun dood een belangrijk voorbeeld voor pelgrims: “Ze stralen een roep tot heiligheid in het alledaagse uit.”
Luuk van den Einden

Over pauselijke veelschrijvers en Vaticaanse ghostwriters

Paus Franciscus staat bekend als een notoir veelschrijver, maar ook hij kan het niet winnen van wijlen paus Johannes Paulus II.
Peter Doorakkers

Als de paus (niet) op vakantie gaat

Dat de meeste pausen in de zomermaanden Rome inruilen voor hun buitenverblijf in Castel Gandolfo, leek lang even voorspelbaar als dat drommen toeristen in die periode juist de Eeuwige Stad intrekken. Dat laatste gebeurt nog steeds, maar die eerste traditie-met-kleine-t is sinds 2013 toch wat in onbruik geraakt.
Peter Doorakkers

Explosieve aantijging in zaak Orlandi – is waar rook is, ook vuur?

Vanuit het Vaticaan klonk felle kritiek op de misbruikbeschuldiging tegen paus Johannes Paulus II.
Paulina Guzik - OSV News

In groten getale scharen de Polen zich tijdens herdenking achter ‘hun’ JP2

Achttien jaar na de dood van Johannes Paulus II op 2 april 2005 werd hij in zijn geboorteland Polen herdacht met waken en optochten. De herdenkingen afgelopen weekend werden sterk gekleurd door recente aantijgingen van toedekken van misbruik door de Poolse paus.
Peter Doorakkers

Een paus in de synagoge: méér dan woorden spreken de broederlijke daden

Paus Johannes Paulus II zette in 1986 inderdaad een "historische stap" met zijn bezoek aan de Grote Synagoge in Rome.
Anton de Wit

Enige context graag: waarom Johannes Paulus II misbruik aanvankelijk niet serieus nam

Heeft Johannes Paulus II inderdaad misbruikplegers de hand boven het hoofd gehouden? Het is goed mogelijk, maar de NOS-verslaggeving hierover verdient wel wat kritische kanttekeningen.
Peter Doorakkers

Bijbel & bal: als voetbal en geloof elkaar raken

Voetbal en geloof raken elkaar soms op onvoorspelbare wijze.
Luuk van den Einden

Jongeren brengen pauselijk toneel op de planken: ‘Dit zou een dialoog kunnen openen’

Een groep jongeren uit Heiloo speelt binnenkort ‘De winkel van de juwelier’, een toneelstuk dat paus Johannes Paulus II schreef voor hij paus werd. De groep wil met de opvoering “evangeliseren zoals hij dat deed”.
Luuk van den Einden

60 jaar Vaticanum II: zes pausen over de ‘magnifieke impuls van vernieuwing’

De zes pausen die tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie aan het roer van de Kerk hebben gestaan, zijn in hun pontificaat nauw verbonden geweest met het Concilie. Allemaal hebben ze hun kijk op deze grootste kerkvergadering gedeeld.
Catholic News Service

De Sovjetleider en de paus: waarom Gorbatsjov en Johannes Paulus II ‘elkaar onmiddellijk begrepen’

De voormalige Sovjet-president Michail Gorbatsjov, die op 30 augustus na een lange ziekte in Moskou overleed, heeft Johannes Paulus II verschillende malen ontmoet en de twee wisselden vaak woorden van waardering voor elkaar uit.
1 2 3