fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Rapport

Selinde van Dijk-Kroesbergen

‘Enorme stap, maar niet het einde’: Amerikaans misbruikrapport erkent leed van naar schatting 600 slachtoffers

Van 1940 tot begin jaren negentig zijn er in het Amerikaanse aartsbisdom Baltimore vermoedelijk ruim 600 kinderen seksueel misbruikt door 156 kerkelijke medewerkers. Veel misdaden werden verzwegen en slachtoffers kregen geen hulp, blijkt uit onderzoek.
Luuk van den Einden

Armoederapport: Kerken zijn actief tegen armoede, maar ‘grotendeels afwezig’ in debat erover

Kerken hebben de afgelopen jaren veel geld en tijd aan armoedebestrijding besteed, maar lieten zich nauwelijks horen in het publieke debat daarover, blijkt uit het Armoederapport 2020-2022. Met de overhandiging van het rapport aan minister Schouten (Armoedebeleid) willen de Kerken zich weer in het gesprek mengen.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Open Doors: ‘Noodhulporganisaties moeten meer letten op godsdienstvrijheid’

De verdrijving van christenen uit een regio is vaak een doelbewuste strategie om het christelijk geloof uit te roeien, stelt hulporganisatie Open Doors in een nieuw trendrapport. Vaak krijgen deze vluchtelingen in opvangkampen opnieuw met intimidatie en geweld te maken. Open Doors vraagt hier aandacht voor.
Kate Olivera - CNA

Franse Kerk reserveert bijna 20 miljoen euro voor schadevergoedingen aan misbruikslachtoffers

De Kerk in Frankrijk legt meer dan 19,5 miljoen euro opzij voor schadevergoedingen aan mensen die als minderjarigen seksueel misbruikt zijn door medewerkers van de Kerk.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Belgische Kerk meldt toename aantal misbruikmeldingen

De Belgische Kerk meldt een toename van het aantal meldingen van seksueel misbruik. Meestal gaat het over verjaarde feiten en in veel gevallen is de dader overleden.