fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: religieuze huwelijken

Luuk van den Einden

Meer huwelijken dan voor corona – trekken de katholieke ook aan?

In Nederland zijn vorig jaar niet alleen meer huwelijken gesloten dan in de coronajaren, maar werd er ook meer getrouwd dan in de jaren voor corona. Of die opleving ook in het aantal kerkelijke huwelijken plaatsvond, is nog niet zeker.
Ava Lalor - OSV News

Katholieke huwelijksvoorbereiding? Het hele menu, graag!

De huwelijksvoorbereiding die de meeste parochies aanbieden, legt de bodem voor een gelovig huwelijk. Maar aan stellen die toe zijn aan meer verdieping, biedt de Kerk een schrale dis – terwijl de ingrediënten voor meer diepgang er wel degelijk zijn.
Sanne Gerrits

Wet om religieuze echtscheiding af te dwingen? ‘Een schending van de scheiding tussen kerk en staat’, zeggen katholieke critici

Minister Dekker heeft een wetsvoorstel ingediend om het familierechters makkelijker te maken, scheidende echtgenoten te dwingen ook religieus te scheiden. Uit katholieke hoek klinkt stevige kritiek.
Susanne Kurstjens

Aanvallen op de godsdienstvrijheid

De wetsvoorstellen over het religieuze huwelijk en het idee om bijzonder onderwijs af te schaffen, zijn primair gericht op de islam. Maar ondertussen worden christenen er ook door geraakt.