fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Scheiding van Kerk en staat

Pater Hans Zollner s.j.

Waarom morrelen aan het biechtgeheim de strijd tegen misbruik niet verder helpt

Als in een land kerkelijk misbruik aan het licht komt, gaat het al snel over het opheffen van het biechtgeheim. Een van de belangrijkste Vaticaanse misbruikbestrijders pleit er daarom voor het sacrament van boete en verzoening inzichtelijker te maken voor gelovigen, biechtvaders en mensen buiten de Kerk.
Christoph Scholz - KNA

Duits regeerakkoord ademt conflict tussen Kerk en staat

Op punten als gezin en de bescherming van het leven keert de links-liberale coalitie de Kerk de rug toe.
Peter Doorakkers

Kopschuw

De milde onverzettelijkheid van mensen als de Nicaraguaanse kardinaal Brenes zou ons te denken moeten geven.
Sanne Gerrits

Wet om religieuze echtscheiding af te dwingen? ‘Een schending van de scheiding tussen kerk en staat’, zeggen katholieke critici

Minister Dekker heeft een wetsvoorstel ingediend om het familierechters makkelijker te maken, scheidende echtgenoten te dwingen ook religieus te scheiden. Uit katholieke hoek klinkt stevige kritiek.