fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: synode

Susanne Kurstjens

Bisschoppen aan zet: volgende fase wereldwijd synodaal proces begonnen

De Kerk staat voor veel uitdagingen, waaronder de vraag om meer inclusiviteit. Dat blijkt uit het werkdocument voor de volgende fase in het synodale proces, dat vorige week werd gepubliceerd.
Courtney Mares - CNA

‘Niet gehaast te werk gaan’: paus verlengt synodaal proces met extra bijeenkomst

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de synode over synodaliteit wordt verlengd tot 2024. Ook zullen de bisschoppen twee keer in Rome bijeenkomen in plaats van een keer. Volgens de paus komt extra tijd het proces ten goede.
Luuk van den Einden

Mgr. van den Hende: ‘bisschop en leek zijn samen verantwoordelijk voor de Kerk’

Bisschoppen en lekengelovigen worden af en toe als ‘concurrenten’ gezien, maar dat is volgens bisschop van den Hende volstrekt ten onrechte. Hij vindt dat geestelijken en leken samen de verantwoordelijkheid voor de Kerk moeten dragen.
KN Redactie

Bisdom Den Bosch verzamelt digitaal input over toekomst van de Kerk

De consultatiefase op weg naar de bisschoppensynode van 2023 is in volle gang. Het bisdom Den Bosch heeft een website opgezet waarop gelovigen en groepen hun input kunnen insturen.
Anton de Wit

Een nieuw jaar tussen hoop en vrees

Kan het weefsel van hoop en vrees ons hart milder maken, vriendelijker, geduldiger in 2022?
Holkje van der Veer

Het synodale proces heeft de inbreng van vrouwen hard nodig

‘Zij heeft een verhaal’, een initiatief van het Netwerk Katholieke Vrouwen, nodigt vrouwen uit om een bijdrage te leveren aan het synodaal proces dat paus Franciscus is begonnen.
Luuk van den Einden

‘Luisterfase’ op weg naar bisschoppensynode is begonnen

Gisteren klonk in de Nederlandse bisdommen het startschot voor de synode van 2023. Voor deze synode over synodaliteit zal de komende maanden een consultatieproces op gang komen.
Courtney Mares - CNA

Vaticaan zet bisdommen aan het werk; voorbereidende synodedocumenten gepresenteerd

Het Vaticaan heeft ter voorbereiding op de synode over synodaliteit van 2023 een document en een handboek vrijgegeven. Het is de bedoeling dat dit de komende zes maanden door alle bisdommen ter wereld wordt gebruikt.
Anton de Wit

Moeder aller synodes

Het klinkt technisch, een ‘synode over synodaliteit’, maar het zal een gebeurtenis van grote historische betekenis zijn.
Salvatore Cernuzio

Volgende synode niet alleen in Rome, maar overal ter wereld

Een unicum: de volgende bisschoppensynode over synodaliteit vindt, geheel in lijn met het thema, niet alleen plaats in Rome, maar over de hele wereld.
Catholic News Service

Ierse bisschoppen gaan in gesprek met kerkverlaters als voorbereiding op synode

De bisschoppen van Ierland gaan zich in de aankomende vijf jaar beraden op een nieuw pastoraal programma voor de toekomst van de Ierse katholieke Kerk. Katholiek opgevoede mensen die de Kerk de rug toe hebben gekeerd zullen ze hiervoor consulteren.
1 2