fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Titus Frankemölle

KN Redactie

Katholiek onderwijscongres: God moet ook in het klaslokaal regeren

Een stevige bezinning op het katholiek onderwijs was het uitgangspunt voor het congres Give Hope. Afvaardigingen uit 66 landen, waaronder Nederland, bogen zich onder meer over de vraag waar katholiek onderwijs om draait.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Nieuwe instructies katholieke scholen: ‘Laten zien dat Christus onze boodschap is’

Het Vaticaan publiceerde vorige week nieuwe instructies voor katholieke scholen. “De grootste verandering voor Nederlandse katholieke scholen is eigenlijk dat ze nadrukkelijk worden opgeroepen erop uit te gaan”, aldus Titus Frankemölle, diaken en voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR).