fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Vrouwenwijding

KNA

Kardinaal Hollerich waarschuwt voor te hoge synodeverwachtingen

Kardinaal Jean-Claude Hollerich en de Duitse bisschop Bertram Meier benadrukken dat mensen geen progressieve ruk naar voren moeten verwachten van de synode over synodaliteit. “De Kerk zoekt naar antwoorden, maar zal die niet allemaal tijdens deze synode vinden.”
Peter Doorakkers

Kardinaal De Kesel: ‘Duidelijk signaal gegeven’ met voorstellen homopastoraat

In een interview met weekblad Tertio spreekt kardinaal Jozef De Kesel deze week onder meer over de positie van vrouwen en jongeren in de Kerk, en hoe de Kerk omgaat met homoseksuelen.
KNA

Synodale Weg mondt uit in progressievere koers voor Duitse Kerk, maar geen schisma

Een zegen voor homokoppels, prekende leken en aandacht voor genderdiversiteit: de Duitse Kerk wacht grote veranderingen. Op de laatste bijeenkomst van de Synodale Weg hebben bisschoppen en leken ingestemd met diverse progressieve voorstellen.
Luuk van den Einden

Laatste ronde Synodale Weg van start: gaat de Duitse Kerk ‘een Luther doen’?

De laatste plenaire vergadering van de Duitse Synodale Weg is van start gegaan in Frankfurt. Bij een eerste stemronde is overeenstemming bereikt over een verzoek aan paus Franciscus om de verplichting van het priestercelibaat te ‘onderzoeken’.
KNA

Steekproef: internationaal weinig draagvlak voor Duitse kerkhervormingsideeën

Uit een niet-representatieve enquête onder 599 katholieke academici in 67 landen blijkt dat de meningen over de hervormingsvoorstellen van de Synodale Weg in de katholieke Kerk in Duitsland sterk uiteenlopen.
KN Redactie

Duitse Synodale Weg stemt voor vrouwenwijding en versoepeling celibaat

In een stemming die door sommige deelnemers als historisch wordt omschreven, heeft de Synodale Weg in Duitsland zich uitgesproken voor de toelating van vrouwen tot gewijde ambten in de katholieke Kerk. Eerder op de dag werd ook al een resolutie voor versoepeling van de celibaatsplicht aangenomen.
Cindy Wooden - Catholic News Service

Grondige herziening kerkwet om misbruik tegen te gaan

Paus Franciscus heeft een grondige herziening van het kerkelijk wetboek afgekondigd ter bescherming van kinderen en om seksueel misbruik tegen te kunnen gaan.
Marta Petrosillo

De centrale vraag van de Amazonesynode: Hoe brengen we de Kerk naar de mensen?

De eerste week van de Amazonesynode draaide om de vraag hoe de katholieken in het gebied te bereiken.
KN Redactie

Kardinaal Müller publiceert geloofsmanifest over kerkelijke leer

Kardinaal Gerhard Müller heeft een geloofsmanifest gepubliceerd waarin hij zich uitspreekt over verschillende theologische zaken.