fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Titus Brandsma

‘Heiligverklaring een groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 8 maart 2022
image
Buste van Titus Brandsma in Bolsward, Friesland Foto: Ytzen - Wikimedia Commons

Blijheid en dankbaarheid overheersen als reactie op de bekendmaking dat pater Titus Brandsma 15 mei heilig verklaard zal worden. Velen zien hem als een icoon van hoop en als een voorbeeld voor iedereen.

In een reactie die de Nederlandse bisschoppen op hun website plaatsten, schrijven ze “verheugd” over de aankomende heiligverklaring van de Friese pater karmeliet te zijn.

“Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegen het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen.”

Kardinaal Wim Eijk, bisschop Gerard de Korte en bisschop Ron van den Hout zullen de plechtigheid in Rome bijwonen. De kardinaal zal als metropoliet de kerkprovincie vertegenwoordigen, de andere twee bisschoppen vertegenwoordigen de bisdommen waar Titus Brandsma leefde.

Trouw

Volgens de kardinaal is de heiligverklaring van de pater “een bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis.” Eijk prijst Titus Brandsma om het feit dat deze “voor zijn trouw aan Christus alles over had”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook bisschop Ron van den Hout – bisdom Groningen-Leeuwarden – schrijft onder de indruk te zijn van “Titus’ levenshouding en hulpvaardigheid”.

‘’Hij stond op tegen modern heidendom, de rassenwaan van het Duitse nazisme in zijn tijd, en wees de weg naar persoonlijk geloof en menselijke waardigheid als drager van (katholiek) christendom.”

De bisschop van Den Bosch – Gerard de Korte – spreekt in een korte videoboodschap op de website ook zijn waardering uit voor de loyaliteit van Brandsma aan God en aan de mens. “Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s plaatste hij de naastenliefde. Hij deed dat als een diepgelovig christen.”

Icoon van hoop

De bisschoppen zien in de karmeliet een “inspiratiebron voor velen”. Van den Hout ziet in Titus Brandsma “een veelzijdige en moderne heilige. De problematiek die in zijn tijd speelde is nog steeds actueel.”

Sprekend vanuit de Sint-Janskathedraal – waar Titus Brandsma in 1905 tot priester is gewijd – zegt bisschop De Korte dat de pater voor hem “een icoon van hoop” is.

“Hij kwam op voor de vrijheid van de katholieke media. Ook nu zijn er tal van landen waar de persvrijheid wordt ingeperkt en de mensenrechten met voeten worden getreden. Pater Titus kan worden gezien als patroon voor iedereen die opkomt voor de waardigheid van de mens als beeld van God.”

Waarheid

De Korte verwijst ook naar Brandsma als “een patroon voor de journalisten. We leven in een tijd met ontzettend veel fake news, met heel veel onwaarheid. Dat de journalisten aan pater Titus een voorbeeld nemen. En dat ze feiten en meningen goed uit elkaar houden.”

“Het is niet zonder betekenis dat we deze viering houden in een tijd waarin waarheid en integriteit ernstig lijden in de grote conflicten die nu de vrede van de wereld bedreigen,” schrijft de prior-generaal van de Orde der Karmelieten – pater Míceál O’Neill – in een reactie op de website van de karmelieten.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Pater Míceál O’Neill zal evenals de prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten – pater Huub Welzen – tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Pieter aanwezig zijn.

“Voor velen is hij een bron van inspiratie,” reageert Welzen. “Zijn mystieke verhouding met God en de totale overgave aan zijn levensroeping, zijn grote inzet voor waarheid en gerechtigheid, voor de waardigheid van ieder mens ongeacht ras, kleur of gender, in al dit is hij een groot voorbeeld voor de hedendaagse karmelieten. We zijn dankbaar dat door zijn aanstaande heiligverklaring ook de innerlijke bron van het leven van Titus Brandsma aan het licht kan komen.”

Nieuw impuls

Op de website Katholiekleven.nl staan de reacties van de drie parochies die naar pater Titus vernoemd zijn. De teneur is bij alle drie hetzelfde, schrijft de site: Enthousiasme overheerst, maar er is ook enige nuchterheid: “Iemand wordt niet heilig door een heiligverklaring: het is een officiële erkenning van het feit dat iemand heilig ís”.

De pastoor van de Titus Brandsmaparochie in het Friese Bolsward – Arjen Bultsma – zegt in een interview dat de heiligverklaring “echt leeft onder de gelovigen. Wij zijn natuurlijk niet een gewone Titus Brandsmaparochie: hij was een van onze priesterzonen! Dat maakt deze heiligverklaring voor ons heel bijzonder en geeft extra kleur.”

https://www.kn.nl/donaties/

Pastoor Henri ten Have van de Wageningse Titus Brandsmaparochie vindt de heiligverklaring “een goede gelegenheid om te zien hoe zijn leven en geloof ons een nieuwe impuls kan geven. Uiteindelijk gaat het erom, en dat was ook het doel van Titus, om mensen bij God te brengen.”

In de Titus Brandsma Parochie in Oss zegt pastoor Tom Buitendijk – ook karmeliet – dat pater Titus veel voor Oss heeft betekend. Brandsma zette zich in voor de ontwikkeling van mensen door middel van media, onderwijs en kennis en droeg bij aan de oprichting van de school die tot het huidige Titus Brandsma Lyceum is uitgegroeid. Buitendijk vindt het belangrijk dat de gelovigen de pater “als heilig vereren”.

Betekenis

Wat Brandsma allemaal betekende, vat de Stichting Titus Brandsma Museum in Bolsward in een reactie op de aangekondigde heiligverklaring als volgt samen:

“Titus was Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen.”

Dat pater Titus binnenkort daadwerkelijk heilig verklaard wordt, vindt de stichting “een eer voor de Friese, Nederlandse katholieken, voor huidige en toekomstige bewoners van zijn geboortegrond.”