fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: Glenn Carstens-Peters - unsplash.com
Van de redactie

Uw mening in de krant? Schrijf ons!

KN Redactie 19 april 2021

De opiniepagina’s van Katholiek Nieuwsblad bieden een podium voor beschaafde discussie tussen onze lezers. Ook uw mening mag hier gehoord worden! Schroom dus niet om naar aanleiding van een artikel, een column of commentaar uw reactie naar ons toe te sturen.

Enkele wenken voor lezersbrieven

De redactie maakt bij de plaatsing van lezersbrieven een weloverwogen keuze, niet gebaseerd op onze eigen opvattingen (dus of we het met u eens of oneens zijn), maar op basis van zaken als leesbaarheid, actuele relevantie en kwaliteit van de argumentatie. Enkele wenken daarbij:

  • Beperk u in uw brief tot één onderwerp.
  • Schrijf een reactie van maximaal 250 woorden.
  • Schrijf met open vizier: wij plaatsen in principe geen anonieme reacties of reacties onder pseudoniem!
  • Houd u aan de (fatsoens-)normen voor een discussie (zie ook onze richtlijnen voor sociale media)
  • Stuur uw reactie bij voorkeur via e-mail naar opinie@kn.nl.

De redactie behoudt zich altijd het recht voor om uw reactie te redigeren, in te korten of te weigeren. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij daarover niet kunnen corresponderen.

Wenken voor opinie-artikelen

In de opinierubriek van zowel onze weekkrant als onze website, plaatsen wij met regelmaat opiniërende artikelen van (gast-)auteurs met een boeiende, goed onderbouwde mening. Wilt u op basis van uw deskundigheid of ervaring zo’n artikel schrijven over een actueel onderwerp dat past bij onze krant? Wij houden ons van harte aanbevolen! Enkele (aanvullende) wenken daarbij:

  • Een opinie-artikel telt maximaal 650 woorden.
  • Beperk u in het artikel tot één heldere stelling, die u kunt uitwerken met enkele argumenten en voorbeelden.
  • Lever onderaan het artikel s.v.p. ook een korte (1 of 2 zinnen) biografische beschrijving mee, waaruit uw deskundigheid ten aanzien van het onderwerp spreekt (bijvoorbeeld studie of relevante werkervaring).
  • Houd bij het schrijven een breed geïnteresseerd publiek voor ogen; vermijd jargon en al te specialistische formuleringen, gebruik geen voetnoten of literatuurverwijzingen.
  • Wij raden u aan om nog vóór u gaat schrijven contact op te nemen met onze redactie via opinie@kn.nl. Leg in uw mail beknopt uit over welk thema u zou willen schrijven, en wat daarover uw standpunt is. Onze redacteur kan u dan bij voorbaat laten weten of er belangstelling en ruimte voor is, en u eventueel enkele aanvullende aandachtspunten meegeven. Dit voorkomt teleurstelling, onnodige moeite en discussie achteraf.

Wij zien uw reacties graag tegemoet!

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1