fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Hervorming Vaticaanse rechtspraak doorgevoerd

Marta Petrosillo 20 maart 2020
image
Archieffoto van de Vaticaanse rechtbank. Paus Franciscus heeft de wet aangepast met betrekking tot het Vaticaanse rechtssysteem. Foto: CNS Photo - Vatican Media

In deze zware tijden heeft ook Vaticaanstad talloze maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Recent werden bijvoorbeeld nog alle juridische processen in de staat Vaticaanstad uitgesteld.

De hervormingen gaan echter gewoon door. Afgelopen maandag vaardigde paus Franciscus wet N. CCLI uit met betrekking tot het Vaticaanse rechtssysteem. Dat betekent een aanpassing van de wet die Johannes Paulus II in 1987 uitvaardigde en die in 2008 door Benedictus XVI werd aangepast.

Wijzigingen

“De rechtspraak is niet alleen noodzakelijk voor de tijdelijke orde. De kardinale deugd van rechtvaardigheid verlicht en creëert het oogmerk van de rechterlijke macht zelf”, zo begint de paus zijn voorwoord bij de nieuwe wet, die bestaat uit 31 artikelen.

Daarin zijn de wijzigingen meegenomen die de laatste jaren al in de staat Vaticaanstad zijn doorgevoerd, zowel op economisch vlak als op het vlak van strafrecht. Die wijzigingen kwamen er onder meer vanwege de strijd tegen seksueel misbruik van minderjarigen.

Criteria

Romano Giuseppe Pignatone, president van het Tribunaal van Vaticaanstad, zei in de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano:

“Een van de criteria die ten grondslag lagen aan deze nieuwe wet, is de overtuiging dat de onafhankelijkheid van de rechters en hun professionele capaciteiten onmisbare kwaliteiten zijn voor de rechtvaardige uitkomsten waarover paus Franciscus spreekt in zijn voorwoord.”

Meer autonomie voor rechters

De wet geeft nu dan ook meer autonomie aan de rechters, die “hoewel ze hiërarchisch gezien vallen onder de paus die hen benoemt, in de uitoefening van hun functie enkel vallen onder de wet en hun werk onpartijdig moeten uitvoeren”. In de oude wet vielen rechters ook onder de curiekardinalen.

Verder zijn er nu criteria opgenomen voor het aanwijzen van nieuwe rechters. Bij voorkeur zijn dit “betrouwbare professoren aan de universiteit of juristen, met bewezen juridische of forensische ervaring, in het civiele, bestuurlijke of strafrecht”.

Vaticaans Gerechtshof

Een andere wijziging betreft het Vaticaanse Gerechtshof. In artikel 19 staat dat dat “bestaat uit de prefect van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, die de rol van president op zich neemt, en twee andere kardinalen die deel uitmaken van de genoemde rechtbank en die door de president voor drie jaar worden aangesteld”. Een of twee extra rechters kunnen aan dit team worden toegevoegd.

De nieuwe wet voorziet verder in een autonoom hoofd van het Bureau van de Officier van Justitie, onafhankelijk van de rechtbank. Op die manier wordt de scheiding gegarandeerd tussen degenen die rechtspreken en degenen die onderzoeken en vervolgen.

Uitbreiding

Ook wordt de staf van het Vaticaanse Tribunaal uitgebreid naar vijf rechters (eerder vier), van wie er minstens één voltijds en exclusief voor de rechtbank werkt. Tot slot zijn in de wet nu voor het eerst disciplinaire maatregelen opgenomen voor alle ingeschreven advocaten.

Veel nieuwe dingen dus, want sommige dingen stoppen zelfs niet voor het coronavirus. (Vertaling Susanne Kurstjens)