fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Nieuwe Vaticaanse benoemingen in aanloop naar herstructurering Romeinse curie

Selinde van Dijk-Kroesbergen 28 april 2022
image
Kardinaal Michael Czerny wordt de prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Foto: CNS Photo - Lambert Attila, Magyar Kurír

In de aanloop naar het van kracht worden van de nieuwe ‘grondwet’ van de Romeinse curie, heeft de paus enkele benoemingen doorgevoerd. Hij benoemde twee secretarissen bij de Congregatie voor de Geloofsleer en formaliseerde nieuwe benoemingen bij het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling

Op 5 juni zal de apostolische constitutie Praedicate Evangelium in werking treden. Dit document – dat nagenoeg negen jaar in de maak was – regelt taken en ambten van de Romeinse Curie. Vanaf die dag zullen sommige Vaticaanse afdelingen van naam veranderen of nieuwe bevoegdheden krijgen.

Nieuwe koers

De paus benoemde de Canadese jezuïet en kardinaal Michael Czerny (75) voor een termijn van vijf jaar tot prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Sinds begin dit jaar was hij al interim-prefect en interim-secretaris van het dicasterie. Voorheen was hij binnen het dicasterie de ondersecretaris van de afdeling migranten en vluchtelingen.

image
Zuster Alessandra Smerilli -hier op 11 februari 2022 - is door de paus benoemd tot secretaris van de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Foto: CNS Photo - Paul Haring

De Italiaanse salesiaanse zuster Alessandra Smerilli (47) is tot secretaris van hetzelfde dicasterie benoemd.

Pater Fabio Baggio (57) is nu ondersecretaris van het dicasterie met verantwoordelijkheid voor de sectie Migranten en vluchtelingen en voor speciale projecten.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Baggio werd niet, zoals eerder gebruikelijk was bij een dergelijke functie, tevens tot bisschop benoemd. Dit wordt gezien als teken van de nieuwe koers in het Vaticaan: volgens Praedicate Evangelium is niet de wijding, maar het doopsel doorslaggevend. Hoge functionarissen in Romeinse dicasterieën hoeven niet langer bisschop te zijn – wat tot voor kort een ongeschreven wet was.

image
Pater Fabio Baggio wordt ondersecretaris van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Geloofsleer

De paus benoemde ook nieuwe secretarissen bij het pas geherstructureerde Dicasterie voor de Geloofsleer. Hierin worden de Congregatie voor de Geloofsleer en de Pauselijke Commissie voor de bescherming van minderjarigen ondergebracht.

De Italiaanse bisschop Armando Matteo (51) die momenteel assistent-ondersecretaris van de congregatie is, wordt de nieuwe secretaris van de afdeling die zich met leerstellige zaken bezighoudt.

De Ierse priester John Joseph Kennedy (53) wordt de nieuwe secretaris van de afdeling die zich met kerkrechtelijke strafzaken bezighoudt.

Vertrekkende kardinalen

In de komende maanden zullen naar verwachting de hoofden van andere dicasterieën worden benoemd. Mogelijk leidt dat tot het vertrek van verschillende curie-kardinalen die al lang in dienst zijn.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Algemeen wordt verwacht dat kardinaal Gianfranco Ravasi, de 79-jarige voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, zal vertrekken. Zijn Raad gaat samen met de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding deel uitmaken van het nieuwe Dicasterie voor Cultuur en Opvoeding.

De huidige prefect van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, kardinaal Giuseppe Versaldi (78), is de pensioengerechtigde leeftijd van 75 al gepasseerd. Er wordt gesproken over kardinaal Jean-Claude Hollerich (63) als mogelijke kandidaat voor het leiderschap van het nieuwe dicasterie.

Kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, is met zijn 77 jaar ook over de pensioenleeftijd heen kardinaal Leona, net als kardinaal Leonardo Sandri (78), prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, dat is.

Het is daarom aannemelijk dat nieuwe benoemingen ook zullen leiden tot de creatie van nieuwe kardinalen. Mogelijk vindt dit al in juni plaats, als Praedicate Evangelium van kracht wordt.

Bronnen: Catholic News Agency en Catholic News Service

https://www.kn.nl/donaties/