fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Paus bidt voor eenheid in de Kerk bij jubileum Vaticanum II

Cindy Wooden - Catholic News Service 12 oktober 2022
image
Paus Franciscus tijdens de jubileummis voor de opening van Vaticanum II. Op de voorgrond de glazen kist met daarin het lichaam van de heilige paus Johannes XXIII, die het Concilie bijeenriep. Foto: CNS - Vatican Media

Bij de viering van de 60e verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, hekelde paus Franciscus zowel ‘progressivisme’ als ‘traditionalisme’ onder katholieken. “Hoe vaak hebben christenen in de nasleep van het concilie er de voorkeur aan gegeven partij te kiezen, zich niet realiserend dat zij het hart braken van hun moeder, de Kerk?”

Het concilie herinnerde de Kerk aan wat “essentieel is”, aldus de paus: “een Kerk die hartstochtelijk verliefd is op haar Heer”, een Kerk die “rijk is aan Jezus en arm aan bezittingen”, een Kerk die “vrij en bevrijdend is”.

Glazen kist

Paus Franciscus ging voor in de Mis van 11 oktober in de Sint-Pietersbasiliek, waar van 1962 tot 1964 in vier zittingen het concilie werd gehouden. De datum is ook het feest van de heilige paus Johannes XXIII, die het concilie bijeenriep en opende; de glazen kist met zijn lichaam werd voor de liturgie naar het midden van de basiliek verplaatst.

“We zijn altijd geneigd om onze eigen agenda’s boven het evangelie te stellen, om ons te laten meeslepen door de wind van de wereldsgezindheid, de mode van het moment”
- Paus Franciscus

De evangelielezing tijdens de Mis ging over Jezus die Petrus vraagt: “Hou je van mij?” en hem zegt: “Voed mijn schapen”. In zijn homilie zei de paus dat het concilie het antwoord van de Kerk was op die vraag en een hernieuwde inspanning betekende om Gods schapen te voeden, niet alleen de katholieke, maar alle mensen.

‘Onszelf boven God stellen’

De debatten die op het concilie volgden en nog steeds voortduren, leiden af van de missie van de Kerk, zei paus Franciscus.

image
Deelnemers aan de jubileummis houden kaarsen vast bij het verlaten van de Sint-Pietersbalisiek. Foto: CNS - Vatican Media

“We zijn altijd geneigd om uit te gaan van onszelf in plaats van van God, om onze eigen agenda’s boven het evangelie te stellen, om ons te laten meeslepen door de wind van de wereldsgezindheid, om de mode van het moment na te jagen of om de tijd die de voorzienigheid ons heeft gegeven de rug toe te keren”, zei hij.

‘Geen tijd voor ruzies en roddels’

Katholieken moeten voorzichtig zijn, zei hij, want “zowel het ‘progressivisme’ dat achter de wereld aanloopt als het ‘traditionalisme’ dat terugverlangt naar een voorbije wereld zijn geen bewijs van liefde, maar van ontrouw”, vormen van “egoïsme dat onze eigen smaak en plannen stelt boven de liefde die God behaagt, de eenvoudige, nederige en trouwe liefde die Jezus van Petrus vroeg.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Een Kerk die verliefd is op Jezus heeft geen tijd voor ruzies, roddels en geschillen”, zei de paus. “Moge God ons bevrijden van kritiek en intolerantie, hardheid en boosheid. Dit is geen kwestie van stijl maar van liefde.”

Polarisatie

Jezus, de goede herder, “wil dat zijn kudde verenigd is onder leiding van de herders die hij hun heeft gegeven”, zei de paus, maar de duivel houdt ervan verdeeldheid te zaaien; “laten we niet toegeven aan zijn verlokkingen of aan de verleiding van polarisatie.”

image
Foto: CNS - Vatican Media

“Hoe vaak hebben christenen in de nasleep van het concilie er de voorkeur aan gegeven partij te kiezen in de Kerk, zich niet realiserend dat zij het hart braken van hun moeder, de Kerk”, zei paus Franciscus.

Rechts of links

Hoe vaak, vroeg hij, gaven ze er de voorkeur aan “rechts of links te staan”, in plaats van bij Jezus? Om zich voor te doen als ‘hoeders van de waarheid’ of ‘pioniers van vernieuwing’ in plaats van zichzelf te zien als nederige en dankbare kinderen van de Heilige Moeder Kerk?”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het concilie, zei hij, heeft de Kerk geleerd de wereld om haar heen te zien en Gods liefde met iedereen te delen, wetende dat “als het gepast is om een bijzondere zorg te tonen, het voor diegenen moet zijn die God het meest liefheeft: de armen en de uitgestotenen.”

Christelijke eenheid

In aanwezigheid van orthodoxe, anglicaanse en protestantse vertegenwoordigers, zoals die ook op het concilie aanwezig waren, bad paus Franciscus ook dat “het verlangen naar eenheid” in elke Christus zou groeien, “het verlangen om ons in te zetten voor volledige gemeenschap tussen allen die in Christus geloven.”

image
Foto: CNS - Vatican Media

Onder de meer dan 400 priesters die de Mis concelebreerden, waren er volgens het liturgisch bureau van het Vaticaan vijf die aanwezig waren bij Vaticanum II.

Toespraak

Volgens de websites GCatholic.org en catholic-hierarchy.org zijn er vandaag in de wereld zes bisschoppen in leven die aan minstens één zitting van het Tweede Vaticaans Concilie hebben deelgenomen. Onder hen is de Nigeriaanse kardinaal Francis Arinze, een 89-jarige voormalige ambtenaar van het Vaticaan die in 1965 tot bisschop werd gewijd en de laatste zitting van het concilie bijwoonde; hij was een van de concelebranten bij de jubileummis.

Voor de Mis werden passages voorgelezen uit de toespraak die Johannes XXIII hield bij de opening van het concilie. Die toespraak staat bekend onder de Latijnse openingswoorden Gaudet Mater Ecclesia, “Moeder Kerk verheugt zich”. Ook werden passages uit de vier constituties van het concilie voorgelezen.

https://www.kn.nl/donaties/