fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Paus: ‘De Derde Wereldoorlog ís al begonnen’

Salvatore Cernuzio 14 juni 2022
image
De paus bidt op 31 mei jl. de rozenkrans voor de vrede in de Romeinse Santa Maria Maggiore-basiliek Foto: CNS photo - Vatican Media

Het conflict in Oekraïne, geopolitiek, kritiek op de situatie in de Kerk in Duitsland en een veeg uit de pan voor mensen die “het Tweede Vaticaans Concilie willen muilkorven”: het kwam allemaal ter sprake tijdens een toespraak van paus Franciscus tot de hoofdredacteuren van jezuïetenbladen in Europa.

De paus gaf aan het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk, patriarch Kyrill van Moskou, te willen ontmoeten. Dat zou in september in Kazachstan moeten plaatsvinden. De paus spoorde de aanwezigen ook aan om over “de menselijke zijde van de oorlog” te berichten.

‘Nieuwe draagstoel’

De ontmoeting vond op 19 mei plaats in de Apostolische bibliotheek. Onder meer de algemeen overste van de jezuïeten en Antonio Spadaro, hoofredacteur van het jezuïetentijdschrift La Civiltà Cattolica, woonden de ontmoeting bij. Spadaro bracht vandaag de tekst van de paus naar buiten. Ook drie leken en twee vrouwen namen deel aan de ontmoeting.

De paus ontving zijn gasten met een woordspeling over zijn rolstoel, die hij zijn “nieuwe pauselijke draagstoel” noemde. Franciscus zei geen toespraak te hebben voorbereid maar wel bereid te zijn om vragen te beantwoorden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

‘Zeer bezorgd’

De paus spoorde de aanwezigen aan om het conflict in Oekraïne niet te analyseren door “het normale schema van Roodkapje: Roodkapje is goed en de wolf slecht. Hier zijn geen metafysische goeden of slechten, in abstracte zin. Er is iets globaals aan het verschijnen”.

De paus haalde de ontmoeting voor de geest die hij “een paar maanden voor het begin van de oorlog” met een staatshoofd had, een “wijze man, die weinig spreekt”.

Die “zei mij zeer bezorgd te zijn over hoe de NAVO zich aan het bewegen was. Ik vroeg hem waarom, en hij antwoordde: ‘Ze blaffen aan de deuren van Rusland. En ze begrijpen niet dat de Russen een keizerlijk volk zijn en geen enkele mogendheid toestaan om dichterbij te komen. De situatie zou tot oorlog kunnen leiden.’ Op 24 februari begon de oorlog. Dat staatshoofd heeft de tekenen van de tijd kunnen zien van wat er komen zou.”

“Beweren dat ik aan de kant van Poetin sta, is simplistisch en fout”

Franciscus verlegde vervolgens zijn aandacht naar de actualiteit van het conflict. “Wat we zien, zijn de brutaliteit en de wreedheid waarmee deze oorlog vooruit wordt gesleept door voornamelijk huurlingen die door Russen worden gebruikt. De Russen sturen liever Tsjetsjenen, Syriërs, huurlingen. Maar het gevaar is dat we alleen dit zien, wat monsterlijk is. We zien niet het algehele drama dat zich achter de schermen van deze oorlog afspeelt, die in zekere zin geprovoceerd of niet verhinderd is.”

“Iemand kan mij zeggen: ‘Maar u staat aan de kant van Poetin!’ Dat is niet zo. Iets dergelijks beweren zou simplistisch en fout zijn”, specificeerde de paus.

Ontmoeting met Kyrill

Over Kyrill legde hij uit dat er een ontmoeting was gepland voor 14 juni in Jeruzalem. “Door de oorlog hebben wij samen besloten om de ontmoeting te verplaatsen naar een andere datum, opdat onze dialoog niet verkeerd begrepen zou worden.”

“Ik hoop”, voegde de paus toe, “om hem tijdens een ontmoeting in Kazachstan in september te treffen. Ik hoop hem te kunnen begroeten en met hem als herder te praten”.

‘De wereld is in oorlog’

De paus loofde de moed van het Oekraïense volk. “De Russen dachten dat alles voorbij zou zijn in een week. Maar ze hebben zich misrekend. Ze vonden een moedig volk, een volk dat strijdt om te overleven en een strijdlustige geschiedenis heeft.”

“Onder onze ogen is er een situatie van wereldoorlog, van globale belangen, verkoop van wapens en geopolitieke toe-eigening, die een heldhaftig volk martelen”, becommentarieerde de paus.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Hij riep nogmaals op om de oorlogen in Noord-Nigeria, Congo, Myanmar en andere “verre” landen niet te vergeten. “De wereld verkeert in oorlog. Een paar jaar geleden kwam het in mij op om te zeggen dat wij de Derde Wereldoorlog in stukjes aan het beleven zijn. Voor mij is de Derde Wereldoorlog reeds uitgeroepen.”

‘Vaticanum II muilkorven’

Paus Franciscus sprak ook over kerkelijke kwesties: een “geestelijke vernieuwing” in de Kerk die moeilijk tot stand kan komen wanneer “zeer verouderde schema’s” worden gebruikt. “We moeten onze wijze om naar de realiteit te kijken en haar te evalueren, vernieuwen”, stelde hij.

Het probleem is het “restaurationisme” dat “het Concilie wil muilkorven: het aantal groepen van ‘restaurateurs’ – bijvoorbeeld in de VS, waar er velen zijn – is indrukwekkend. Er zijn ideeën en houdingen die voortkomen uit een restaurationisme dat het Concilie niet heeft aanvaard… Het is ook waar dat er een eeuw nodig is om een concilie te laten wortelen. We hebben nog veertig jaar om het wortel te laten schieten!”

‘Geen nieuwe protestantse Kerk nodig’

De paus verwees ook naar de Synodale Weg van de Duitse Kerk. “Sommigen denken dat het ketters is”, merkte een Duitse jezuïet op.

De paus herhaalde de woorden die hij richtte tot de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, mgr. Georg Bätzing: “In Duitsland is er een hele goede evangelische (protestantse, red.) Kerk. Er is geen andere nodig. Er is sprake van een probleem wanneer de Synodale Weg ontstaat uit de intellectuele en theologische elites, en zeer beïnvloed wordt door externe druk.”

Nog geen besluit over Woelki

Daarover sprak de paus in het kader van wat zich in het aartsbisdom Keulen afspeelt. Kardinaal Rainer Maria Woelki bood onlangs zijn ontslag aan, dat nooit werd aanvaard

Druk “verhindert de onderscheiding”, zei Franciscus, door te onthullen dat in Keulen “ook sprake is van een economisch probleem, waardoor ik overweeg iemand te sturen voor een financiële visitatie. Ik wacht met onderscheiden totdat er geen druk is”.

https://www.kn.nl/abonnementen/