<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Paus: ‘Minder klagen, meer bidden!’

Carol Glatz - CNS 30 juni 2020
image
Paus Franciscus zegent de pallia. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Mensen moeten minder klagen en meer bidden, in het bijzonder voor degenen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Dat zei paus Franciscus maandag in zijn preek op het hoogfeest van Petrus en Paulus.

Mensen zouden zichzelf moeten afvragen of zij “simpelweg praten en niets doen”, aldus Franciscus. Want God wil dat mensen bidden “en zich bewust zijn van degenen die niet denken zoals wij denken, degenen die de deur in ons gezicht hebben dichtgegooid, degenen die we moeilijk kunnen vergeven”.

Petrus en Paulus, eenheid in verscheidenheid

De beide heiligen van de dag tonen volgens de paus eenheid in verscheidenheid: het zijn heel verschillende individuen die soms verhitte discussies voerden, maar elkaar als broeders zagen, verenigd door Jezus.

‘De Heer verenigt ons’

De Heer “droeg ons niet op elkaar aardig te vinden, maar van elkaar te houden. Hij is degene die ons verenigt, zonder ons allemaal hetzelfde te maken”.

‘Allen verenigd in gebed’

Toen de vroege Kerk zwaar vervolgd werd “vluchtte niemand, niemand dacht eraan zijn eigen hachje te redden, niemand liet de anderen in de steek, maar allen verenigden zich in gebed”. Dat zorgde voor “een eenheid die krachtiger is dan iedere bedreiging”.

‘Klagen is zinloos voor christenen’

In plaats van te klagen over het onrecht dat hen werd aangedaan, baden zij, voegde de paus toe.

“Voor christenen is het zinloos, zelfs slaapverwekkend, om hun tijd te verspillen aan klagen over de wereld, over de samenleving, over alles dat niet goed is. Klagen verandert niets.”

 ‘Bidden wij voor elkaar?’

Hij gaf vragen mee die mensen zichzelf zouden kunnen stellen: “Beschermen wij onze eenheid met gebed, de eenheid van de Kerk? Bidden wij voor elkaar? Wat zou er gebeuren als we meer baden en minder klaagden?”

Verbroken ketenen

Het antwoord, zei hij, vinden we bij wat er gebeurde met Petrus die gevangen zat: gesloten deuren gingen open, ketenen werden verbroken.

‘God beoordeelt hen, wij moeten bidden’

De paus vroeg om gebed voor alle mensen, in het bijzonder voor degenen die regeren: “God zal hen beoordelen, maar wij moeten bidden voor degenen die regeren. Bid. Zij hebben gebed nodig. Dit is een taak die de Heer ons heeft toevertrouwd. Voeren we die uit? Of praten we alleen maar, beledigen hen en dat is alles?”

“Er zijn geen miraculeuze shows nodig, maar levens die het wonder van Gods liefde tonen”
- Paus Franciscus

De profetie

Het feest van Petrus en Paulus belicht volgens Franciscus ook het belang van de profetie. Die wordt “steeds geboren wanneer we onszelf laten uitdagen door God, niet wanneer we erover bezorgd zijn om alles stil en onder controle te houden”.

‘Levens die het wonder van Gods liefde tonen’

“Vandaag heeft de wereld echte profetie nodig, geen snelle praters die het onmogelijke beloven, maar getuigenissen dat het Evangelie mogelijk is. Er zijn geen miraculeuze shows nodig, maar levens die het wonder van Gods liefde tonen. Geen gespierdheid, maar openhartigheid.”

‘Geen theorie, maar getuigenis’

De wereld, zei de paus, heeft “geen toespraken, maar dienstbaarheid nodig. Geen theorie, maar getuigenis. Wij worden niet geacht rijk te worden, maar veeleer van de armen te houden. Wij worden niet geacht op te potten voor onszelf, maar om onszelf te geven voor anderen. Niet de goedkeuring van deze wereld te zoeken, maar de vreugde van de wereld die komt. Niet pastorale plannen te verbeteren, maar pastores die hun levens offeren – die God beminnen.”

Coronamaatregelen

De Mis in de Sint-Pieter verschilde flink van die van andere jaren vanwege de nog altijd geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het pallium

Normaliter concelebreren de aartsbisschoppen die in het voorgaande jaar zijn benoemd met de paus. Die zegent tijdens de Mis hun pallium, de wollen schouderband die gedragen wordt door aartsbisschoppen die aan het hoofd van een kerkprovincie staan.

54 aartsbisschoppen

De 54 aartsbisschoppen uit 33 landen die in de afgelopen twaalf maanden benoemd zijn, waren er echter niet. Ongeveer negentig mensen waren aanwezig bij de Mis, die door de paus in concelebratie met twaalf in Rome woonachtige kardinalen werd opgedragen.

In het eigen bisdom

De aartsbisschoppen krijgen het pallium dit jaar opgelegd in hun eigen bisdommen. Wel legde de paus een pallium op aan de nieuwe deken van het kardinaalscollege, de Italiaan Giovanni Battista Re. Dat gebruik is ingesteld door paus Johannes Paulus II.

Eenheid met de paus

Het pallium symboliseert de eenheid van een aartsbisschop met de paus; ook staat het voor zijn gezag en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de kudde die de paus aan hem heeft toevertrouwd.

Het graf van Sint-Petrus

Franciscus zegende de pallia nadat zij de basiliek in waren gebracht vanuit de crypte boven het graf van Sint-Petrus.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.