fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Petrusbroederschap uitgezonderd van regels over tridentijnse Missen

Luuk van den Einden 22 februari 2022
image
Paus Franciscus heeft per decreet bepaald dat de traditionalistische Petrusbroederschap uitgezonderd is van de bepalingen in het motu proprio 'Traditionis custodes'. Foto: Shalone Cason - Unsplash

De traditionalistische Petrusbroederschap is uitgezonderd van de restricties voor de tridentijnse liturgie volgens het recente motu proprio. De paus heeft een uitzonderingspositie voor de broederschap goedgekeurd.

In juli vorig jaar publiceerde paus Franciscus het motu proprio Traditionis custodes, waarin hij het gebruik van de traditionele Latijnse Mis verder aan banden legt. De tridentijnse liturgie, zoals deze vorm van vieren ook wel heet, was tot het Tweede Vaticaans Concilie gangbaar in de Kerk.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De gewijzigde bepalingen houden onder meer in dat priesters bisschoppelijke toestemming nodig hebben om Missen volgens de tridentijnse ritus te mogen vieren, dat bisschoppen bepalen waar en wanneer dergelijke Missen gevierd mogen worden en dat er geen nieuwe parochies gesticht mogen worden die enkel deze liturgie gebruiken.

Audiëntie met de paus

De Priesterbroederschap van Sint-Petrus (FSSP), beter bekend als de Petrusbroederschap, laat in een persverklaring weten dat paus Franciscus hun per decreet toestemming heeft gegeven om van de nieuwe regels af te wijken. Volgens de broederschap zijn twee bestuursleden – Benoît Paul-Joseph en Vincent Ribeton – op 4 februari op audiëntie geweest in het Vaticaan om met de paus over de gevolgen van het motu proprio voor de broederschap te spreken.

Deze audiëntie is redelijk onder de radar gebleven: het Vaticaan heeft er geen melding van gemaakt en evenmin bekend gemaakt dat de paus een decreet over de Petrusbroederschap heeft uitgevaardigd. Waarom het Vaticaan hier weinig ruchtbaarheid aan heeft gegeven, is niet bekend.

In de verklaring beschrijft de Petrusbroederschap die ontmoeting als “hartelijk”. In de loop van het gesprek “drukte de paus uit dat hij zeer onder de indruk is” van de aanpak van de Petrusbroederschap en “hun verlangen om trouw te blijven aan de paus en op de Kerk te vertrouwen.”

Loyaliteit

De Petrusbroederschap ontstond in 1988 als afsplitsing van de Priesterbroederschap Sint Pius X. De oprichters van de Petrusbroederschap waren twaalf priesters die eenheid met de Kerk zochten nadat de stichter van de Sint Pius X-broederschap, aartsbisschop Marcel Lefebvre, geëxcommuniceerd was omdat hij buiten de paus om vier bisschoppen had gewijd.

Volgens de verklaring van de Petrusbroederschap vindt paus Franciscus dat de uiting van loyaliteit van hun broederschap “‘bewaard, beschermd en aangemoedigd’ moet worden.” Op 11 februari vaardigde hij daarom een decreet uit waarin de uitzonderingspositie is vastgelegd.

‘Bevestiging van de missie’

In het decreet staat dat “ieder lid” van de Petrusbroederschap volgens de tridentijnse liturgie mag vieren. De uitzondering geldt binnen alle kerken en kapellen van de Petrusbroederschap en voor private Missen. Voor tridentijnse Missen in kerken die niet van de broederschap zijn, is alsnog toestemming van de plaatselijke bisschop nodig.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Wel vraagt de paus leden om ondanks de uitzonderingspositie “de bepalingen van het motu proprio zo veel mogelijk na te volgen.” Hierbij kan gedacht worden aan het herhalen van de lezingen in de volkstaal.

De Petrusbroederschap is ook actief in Nederland en viert volgens de tridentijnse liturgie in de Amsterdamse Sint-Agneskerk. Af en toe wordt er ook in kerken elders in Nederland gevierd. De broederschap laat op zijn website weten dat “de leden van de Priesterbroederschap van Sint-Petrus de Heilige Vader dankbaar zijn voor deze bevestiging van hun missie.”

Bronnen: Crux, KRO-NCRV, Stichting Sint-Petrusbroederschap Nederland