fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Rechtszaak begonnen: kalme Becciu benadrukt zijn onschuld

Salvatore Cernuzio 28 juli 2021
image
Meer dan dertig advocaten waren aanwezig bij de eerste hoorzitting in het proces tegen tien verdachten, onder wie kardinaal Becciu (op de foto vooraan, tweede van links). Foto: CNS Photo - Vatican Media

In een geïmproviseerde en afgeladen Vaticaanse rechtszaal begon dinsdag de historische rechtszaak tegen kardinaal Angelo Becciu en negen anderen. Slechts twee van de aangeklaagden waren aanwezig bij de zitting, onder wie een ogenschijnlijk ontspannen Becciu.

Stampvol zat de in de Vaticaanse Musea opgetrokken rechtszaal. Dinsdag begon daar de eerste hoorzitting in de zaak naar de schandalen met geld van het Vaticaanse Staatssecretariaat, te beginnen met de aankoop van onroerend goed in Londen.

Meer dan dertig advocaten, maar ook journalisten en agenten woonden de start van het proces bij dat nu al historisch is en dat een stap voorwaarts betekent in de door paus Franciscus zo gewenste transparantie.

Twee aanwezige aangeklaagden

De eerste zitting duurde zeven uur, van 9.41 tot 16.45 om precies te zijn. De hoorzitting werd voorgezeten door Giuseppe Pignatone. Ze stond geheel in het teken van de presentatie van de voorlopige verzoekschriften van de advocaten van de verdediging.

Van de tien aangeklaagden waren er slechts twee aanwezig bij de zitting: mgr. Mauro Carlino en kardinaal Angelo Becciu, de voormalig derde man van het staatssecretariaat, die in september zijn ontslag aanbood en zijn rechten als kardinaal neerlegde.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Grappende kardinaal

Becciu wordt beschuldigd van verduistering, ambtsmisbruik en intimidatie van een getuige. Tot een jaar geleden zou het niet mogelijk zijn geweest om een kardinaal door een strafrechter van de Pauselijke Staat te laten berechten. Franciscus paste echter de wet aan waardoor dat nu wel kan.

De kardinaal arriveerde om 9.17 uur in de rechtszaal, ging zitten op de laatste rij en grapte tegen de aanwezige journalisten: “Zijn jullie wel eens bij een rechtszaak geweest? Ja? Ik niet.”

Vertrouwen in uitkomst

In het algemeen oogde hij rustig. Aan het einde van de zitting legde hij een verklaring af waarin hij nogmaals zijn “gehoorzaamheid” benadrukte aan de paus die hem wilde laten berechten. Ook zei hij er “vertrouwen” in te hebben dat de rechters hem onschuldig zullen verklaren.

“Ik voel me kalm”, zei hij. Tegelijkertijd maakte hij “met pijn in zijn hart” bekend dat hij mgr. Alberto Perlasca, de belangrijkste getuige en Becciu’s oud-collega bij het staatssecretariaat, en Francesca Immacolata Chaouqui, de Italiaanse pr-vrouw die eerder terecht stond in het Vatileaks 2-proces, had aangeklaagd. Volgens Becciu verspreidden zij “laster” over hem die ook werd opgenomen in de processtukken.

‘Talloze documenten ontbreken’

Het woord was dit keer dus aan de advocaten, in het bijzonder Carlo Panella, advocaat van financieel manager Enrico Crasso. Panella sprak meer dan een uur. Hij beklaagde zich over het feit dat er “talloze documenten” ontbraken in de in totaal 28.000 pagina’s aan documenten die door de openbaar aanklagers waren vrijgegeven.

“Kardinaal Becciu benadrukte nogmaals zijn gehoorzaamheid aan de paus”

De advocaat klaagde ook over juridische fouten, een te korte tijd om zijn verdediging adequaat te kunnen voorbereiden en wees erop dat de principes van een ‘eerlijk proces’ niet werden gerespecteerd.

Advocaten eisen nietigverklaring

Panella benadrukte verder dat het hele proces is gebaseerd op vier wetswijzigingen door de paus die ad hoc-procedures mogelijk maken. “Dit is een speciaal tribunaal”, zei hij tegen de rechtbank. Om die reden eiste hij nietigverklaring van de aanklachten. Alle advocaten van de verdediging sloten zich daarbij aan.

Giandomenico Caiazza, advocaat van financieel adviseur Raffaelle Mincione, wees erop dat hij er “bijna bij toeval” achter kwam dat er op 19 juni vorig jaar een arrestatiebevel tegen zijn cliënt was uitgevaardigd. Dat bevel was nog altijd hangende en werd aan het eind van de zitting gisteren door Pignatone ingetrokken.

Ex-minister van Justitie

Na een aantal pauzes nam Paola Severino het woord. Severino was tussen 2011 en 2013 de Italiaanse minister van Justitie. Zij treedt nu op als raadsvrouw namens het Staatssecretariaat en de Apsa, de instelling die de investeringen en het onroerend goed van het Vaticaan beheert.

Severino wees op de “sterke morele connotatie” die samenhangt met dit proces en benadrukte, verwijzend naar de vraag over de legitimiteit van de wetswijzigingen door Franciscus, dat “de paus de wetgever is”.

Openbaar aanklager Alessandro Diddi legde vervolgens uit dat tot het arrestatiebevel tegen Mincione was besloten, omdat zich in een “cruciale” fase van het onderzoek in juni 2020 een “poging tot misleiding”  door twee financieel adviseurs had voorgedaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Afwezigen

Onder de afwezigen in de rechtszaal was Cecilia Marogna, de uit Sardinië afkomstige manager die door Becciu was ingehuurd als extern veiligheidsadviseur. De openbaar aanklagers beschuldigen haar ervan 575.000 euro aan Vaticaans geld te hebben ontvreemd.

Dat geld was bedoeld als losgeld voor katholieke gijzelaars in het buitenland, maar Marogna zou het gebruikt hebben om allerlei luxeproducten aan te schaffen. Zij stelt zelf echter dat het om een vergoeding voor haar dienstverlening ging.

Volgens haar advocaat kon Marogna niet aanwezig zijn bij de zitting omdat een Italiaanse inlichtingendienst haar tot geheimhouding had verplicht. Daarom zou ze hebben verzocht om “vrijstelling” van het bevel om te verschijnen.

Minachting van de rechtbank

Aan het einde van de eerste zittingsdag oordeelde Pignatone dat de acht afwezige verdachten zich hadden schuldig gemaakt aan minachting van de rechtbank, omdat ze niet hadden voldaan aan het bevel om voor de rechtbank te verschijnen. (Vertaling Susanne Kurstjens)