fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Vaticaan: geen individuele ‘Missen zonder volk’ meer in Sint-Pieter

Catholic News Service 16 maart 2021
image
Een man passeert de Sint-Pieter. Foto; CNS Photo - Paul Haring

Priesters mogen niet langer in de vroege morgen in hun eentje Missen sine populo, ‘zonder het volk’, vieren aan de zijaltaren in de Sint-Pieter, zoals tot nog toe wel gebeurde.

Geconcelebreerde Missen (Missen gevierd door meerdere priesters) blijven toegestaan, net als Missen in de kapellen in de crypte van de basiliek voor groepen pelgrims die een eigen priester of bisschop bij zich hebben.

Het kerkelijk wetboek zegt in dezen: “De priesters kunnen de Eucharistie concelebreren, tenzij het nut van de christengelovigen anders vereist of aanbeveelt; het staat iedereen niettemin volledig vrij de Eucharistie afzonderlijk te celebreren, maar niet op het moment waarop in dezelfde kerk of kapel een concelebratie plaatsvindt.”

Minder dan twintig minuten

In de Sint-Pieter vieren ’s ochtends tussen 7 en 9 uur verschillende priesters aan verschillende altaren een Mis zonder volk. Omdat er in dergelijke Missen niet gepreekt of gezongen wordt, duren ze meestal minder dan twintig minuten, waarna een andere priester aan hetzelfde altaar kan celebreren.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Vroege Missen

In een op 12 maart gedateerde brief waarop de initialen staan van aartsbisschop Edgar Peña Parra, de Vaticaanse plaatsvervangend secretaris voor algemene zaken, staat dat het “individueel vieren” van de Mis met ingang van 22 maart niet meer toegestaan is in de Sint-Pieter.

Er zullen volgens de brief dagelijks vroege Missen worden geconcelebreerd om 7, 7.30, 8.30 en 9 uur. Dit zullen Missen zijn met lectoren en cantors, zoals in de liturgische normen de voorkeur heeft. Verder worden er Missen gevierd om 10 en 11 uur en om 5 uur ’s middags.

Tridentijnse Missen

Priesters die de Mis volgens de buitengewone ritus – de Tridentijnse liturgie zoals die tot 1970 gangbaar was – willen vieren, kunnen dat volgens de brief om 7, 7.30, 8 en 9 uur ’s ochtends doen in een kapel in de crypte. Omdat deze ritus geen concelebratie kent, kunnen dagelijks slechts vier priesters de oude Mis vieren in de basiliek.

‘Liturgische handelingen zijn geen private handelingen’

In Sacrosanctum Concilium, het document van het Tweede Vaticaans Concilie over de liturgie, staat: “De liturgische handelingen zijn geen private handelingen, maar vieringen van de Kerk, die het ‘sacrament van de eenheid’ is, nl. het heilig volk, verenigd en geordend onder de leiding van de bisschoppen. Daarom hebben ze betrekking op heel het lichaam van de Kerk, dat erdoor gemanifesteerd wordt en er bij betrokken is, terwijl de afzonderlijke ledematen van dit lichaam er bij betrokken zijn op verschillende wijze naargelang van het verschil in rang, functie en actuele deelname.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De voorkeur

In de daaropvolgende paragraaf staat: “Wanneer bepaalde riten, overeenkomstig elks eigen aard, een gemeenschappelijke viering met zich meebrengen met een talrijke en actieve deelname van de gelovigen, moet men er met nadruk op wijzen, dat deze zoveel mogelijk de voorkeur moet hebben boven een individuele en quasi private viering ervan. Dit geldt vooral voor de viering van de Mis – onverminderd het publiek en sociaal karakter van iedere Mis – en voor de toediening van de sacramenten.”

Nieuwe aartspriester Sint-Pieter

Eind februari aanvaardde paus Franciscus het ontslag van kardinaal Angelo Comastri. Hij was aartspriester van de Sint-Pieter en vicaris voor de staat Vaticaanstad. Franciscus benoemde kardinaal Mauro Gambetti tot nieuwe aartspriester, maar diens benoeming is nog niet ingegaan.