fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Vaticaan: ‘Keer terug naar de Mis, je hebt er recht op’

Sanne Gerrits 14 september 2020
image
Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en Sacramenten Foto: CNS Photo - Paul Haring

In een brief aan de voorzitters van alle bisschoppenconferenties schrijft kardinaal Robert Sarah dat een online Mis nooit de persoonlijke aanwezigheid bij een Mis kan vervangen. De voorzitter van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst wil zo snel als de veiligheid toestaat weer terug naar het normale kerkelijk leven.

De brief Laat ons met vreugde terugkeren naar de Eucharistie! werd op 3 september gepubliceerd met toestemming van paus Franciscus.

‘Eucharistie is bron van alle kracht’

Volgens Sarah is het van theologische betekenis dat de gelovigen samenkomen: “God is een relatie van Personen in de Heilige Drie-eenheid. Hij wil in relatie treden met mannen en vrouwen en roept hen op een relatie met Hem aan te gaan.” Daarbij is de Eucharistie het “hoogtepunt waar alle actie in de Kerk op gericht is, de bron waaruit alle kracht vloeit”.

De kardinaal spoort alle bisschoppen en daarmee alle gelovigen aan om “met een gezuiverd hart, met een groter verlangen om de Heer te ontmoeten terug te keren, om met Hem te zijn, Hem te ontvangen en Hem naar onze broers en zussen te brengen met een getuigenis van een leven vol van geloof, hoop en liefde”.

https://www.

Samenwerking burgerlijk gezag

Sarah gaat ook in op de soms ingewikkelde samenwerking die bisschoppen met de burgerlijke autoriteiten moesten aangaan omwille van de volksgezondheid. Enerzijds moesten bisschoppen pijnlijke beslissingen nemen, zoals het landurig opschorten van publieke vieringen. Ook konden zij tijdelijke hygiënische maatregelen uitschrijven.

Anderzijds wil de Kerk geen deuren sluiten en moet men zo snel mogelijk weer terug naar het normale kerkelijke leven. “Civiele autoriteiten mogen geen wetten uitschrijven om de liturgie te bepalen, enkel de aangewezen kerkelijke leiders gaan daar over”, stelt de kardinaal.

“Civiele autoriteiten mogen geen wetten uitschrijven om de liturgie te bepalen, enkel de aangewezen kerkelijke leiders gaan daar over”
- Kardinaal Robert Sarah

Online Missen

Hoewel de online Mis een waardevolle dienst was voor wie niet naar de kerk kon komen en voor de zieken, “kan zij nooit de persoonlijke deelname aan de Mis vervangen”, schrijft Sarah. Integendeel, schrijft de kardinaal: ze kan ons verwijderen van een intieme, persoonlijke ontmoeting met de mensgeworden God.

In een recente rondgang van KN langs Nederlandse parochies zei een aantal pastoors om die reden gestopt te zijn met het online streamen van Missen.

‘Gods aanwezigheid is echt, niet virtueel’

“Zijn aanwezigheid is niet virtueel, maar reëel. Hij zei: ‘Hij die mijn vlees eet, en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem (Joh, 6:56).’ Dit is van levensbelang, onmisbaar, onvervangbaar.”

Recht op Eucharistie

Bij de viering van de Mis is het van belang dat “de nodige aandacht voor hygiëne en veiligheid niet leidt tot de sterilisatie van gebaren en riten.” De kardinaal hoopt op stevige actie van bisschoppen op plekken waar burgerlijke autoriteiten de Missen reduceren tot een ‘bijeenkomst’.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“De aanwezigheid van de gelovigen bij liturgische vieren zouden gefaciliteerd moeten worden, maar wel zonder geïmproviseerde rituele experimenten en met respect voor de liturgische regels. De gelovigen hebben recht op het ontvangen van het Lichaam van Christus en het aanbidden van de Heer” zonder “op grenzen te stuiten” of op regels die verder gaan dan die van “de openbare autoriteiten en bisschoppen”.

Nuance: gehoorzaam blijven aan bisschop

Een stevige uitspraak, die Sarah nuanceert met een oproep tot gehoorzaamheid aan de bisschoppen, de “veilige weg om niet te dwalen”. Bisschoppen kunnen tijdelijke regels opleggen, vanwege uitzonderlijke situaties zoals oorlogen en pandemieën. Deze vervallen wanneer de situaties weer normaliseren.

Zielenheil en volksgezondheid

“De Kerk zal blijven doorgaan met haar zorg voor de gehele menselijke persoon. Natuurlijk is ons aardse bestaan belangrijk, het eeuwige leven is dat zelfs nog veel meer. De Kerk zal haar verkondiging en begeleiding richting de eeuwige redding van de zielen blijven verenigen met de nodige zorg voor de volksgezondheid.”

Bronnen: news.va, cruxnow.com