fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Zaligverklaring ‘lachende paus’ Johannes Paulus I lijkt ophanden

KN Redactie 2 september 2021
image
Paus Johannes Paulus I Foto: wikipedia.org

De zaligverklaring van paus Johannes Paulus I, wiens pontificaat in 1978 slechts 33 dagen duurde, krijgt vermoedelijk in dit najaar groen licht. In oktober stemt de Congregatie voor de Heiligverklaringen over de geldigheid van een wonder op voorspraak van ‘de lachende paus’.

Journaliste Stefania Falasca is biograaf en vice-postulator (degene die lokaal het proces van zalig- en heiligverklaring begeleidt) van deze zaak. Ze schrijft in de krant van de Italiaanse bisschoppenconferentie dat het onderzoek naar een wetenschappelijke onverklaarbare genezing van een Argentijns meisje op voorspraak van paus Johannes Paulus I is afgerond.

Het wonder

De genezing vond plaats in 2011. Een meisje uit Buenos Aires leed aan een ernstige vorm van encefalopathie. Dit is een ziekte die de hersenfunctie aantast en leidt tot verward en abnormaal gedrag. Het meisje genas volgens artsen en theologen op medisch onverklaarbare wijze.

Het Italiaanse bisdom Belluno, waar het zaligverklaringsproces werd opgestart, startte het onderzoek naar de genezing in 2016. Na het diocesane onderzoek werd het voorgelegd aan een raad van medische adviseurs en vervolgens aan een panel van theologische experts. Zij keurden in mei 2021 het wonder goed.

Laatste hindernis

De kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor Heiligen stemmen er dus dit najaar over. In het algemeen wordt verwacht dat ook zij het wonder zullen goedkeuren.

Mocht dat gebeuren, dan zal het worden aangeboden aan de paus, die naar verwachting het wonder zal erkennen. Hij zal dan een decreet uitvaardigen dat de zaligverklaring mogelijk maakt, waarna een datum kan worden vastgesteld.

De lachende paus

Op 26 augustus 1978 werd de 65-jarige Italiaanse kardinaal Albino Luciani tot paus gekozen. Hij nam de naam paus Johannes Paulus aan, ter ere van zijn beide directe voorgangers, de heilige Johannes XXIII en de heilige Paulus VI. Hij kreeg al snel de bijnaam ‘de lachende paus’ vanwege zijn humor en ietwat verlegen lach.

Onverwachte dood

Slechts 33 dagen na zijn verkiezing werd hij in de ochtend van 28 september 1978 dood gevonden. Het Vaticaan meldde dat hij was gestorven aan een hartaanval. Toch volgden tientallen jaren van speculaties en samenzweringstheorieën over deze onverwachte dood.

Falasca wist pas met de publicatie van haar boek Pope Luciani, Chronicle of a Death in 2017 de gemoederen te kalmeren. In haar boek staan verschillende getuigenissen, waaronder dat van de twee zusters die de paus dood vonden. Ook publiceerde zij documenten van het Apostolisch Archief van het Vaticaan.

Het proces

Het zaligverklaringsproces voor Luciani werd in november 2003 opgestart, vijfentwintig jaar na zijn dood. In oktober 2016 werd het dossier formeel ingediend bij het Vaticaan. In november 2017 erkende paus Franciscus de heroïsche deugdenbeoefening van Luciani, waardoor hij eerbiedwaardig kon worden verklaard. Dit was een stap op weg naar zaligverklaring.

Bron: Crux