fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Analyse

Een jaar na Abu Dhabi: wat is het effect van ‘historisch’ document?

Marta Petrosillo 4 februari 2020
image
Op 4 februari 2019 ondertekenden paus Franciscus en groot-imam Al-Tayyeb in Abu Dhabi een gezamenlijke verklaring. CNS Photo - Paul Haring

Precies een jaar geleden ondertekende paus Franciscus in Abu Dhabi met de groot-imam van de al-Azhar een gezamenlijke verklaring over vrede en godsdienstvrijheid. Welke stappen zijn er tot nu toe gezet?

Paus Franciscus verraste op 4 februari 2019 de wereld door samen met de soennitische groot-imam Ahmed Al-Tayyeb het document ‘over menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven’ te ondertekenen.

Met de verklaring werd onder meer opgeroepen het authentieke gezicht van religie te laten zien, werden geweld en terrorisme afgewezen en werden mensen aangemoedigd een ‘cultuur van ontmoeting’ te verspreiden.

Keerpunt in de dialoog

Zoals kardinaal Ayuso, de president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog onlangs benadrukte, vormde de verklaring een keerpunt in de dialoog tussen de islam en het christendom en heeft die in relatief korte tijd al de nodige vooruitgang opgeleverd.

De belangrijkste stap voorwaarts was de stichting van het comité dat het document zal implementeren. Het comité wil een impuls geven aan initiatieven die gericht zijn op tolerantie, vrede en samenwerking tussen mensen.

Speciaal comité

Het comité staat onder leiding van kardinaal Ayuso. Andere leden zijn onder meer de Egyptische bisschop Yoannis Lahzi Gaid, de persoonlijk secretaris van paus Franciscus, professor Mohamed Hoessein Mahrasawi, rector van de universiteit van al-Azhar en rechter Mohamed Mahmoud Abdel Salam, adviseur van de groot-imam.

Eerste vergadering niet toevallig op 11 september

De eerste bijeenkomst van het comité vond plaats in het Vaticaan op de bewust gekozen datum van 11 september. Daarbij ontmoetten de leden ook paus Franciscus.

De tweede vergadering was in New York en daarbij werd een nieuw lid geïntroduceerd: Bruce Lustig, de rabbijn van de Joodse Congregatie van Washington. Alle grote monotheïstische religies zijn daarmee nu binnen het comité vertegenwoordigd.

“Het document van Abu Dhabi vond ook veel weerklank in de islamitische wereld”
- Marta Petrosillo

Tijdens de bijeenkomst in New York werd ook het project met de naam ‘Huis van de Abrahamitische Familie’ gepresenteerd.

Dit project ontstond vanuit de verklaring van Abu Dhabi en betreft een complex dat in 2022 in Abu Dhabi moet zijn gebouwd en dat een kerk, een moskee en een synagoge zal herbergen.

Samenwerking met de VN

In New York ontmoette het comité ook VN-secretaris António Guterres om een gezamenlijke boodschap over te brengen van paus Franciscus en groot-imam Al-Tayyeb.

Zij vroegen daarin 4 februari uit te roepen tot de Internationale Dag voor de Menselijke Broederschap. In de boodschap wordt ook voorgesteld dat de VN samen met de Heilige Stoel en de universiteit van Al-Azhar in de nabije toekomst een mondiale top over menselijke broederschap organiseren.

Guterres staat welwillend tegenover de plannen en heeft namens de VN de uit Senegal afkomstige Adama Dieng aangewezen om samen te werken met het comité. Ook de Bulgaarse Irina Bokova, voormalig directeur generaal van Unesco, zal haar medewerking verlenen.

Sjiieten willen eigen verklaring

Naast de hierboven benoemde ontwikkelingen, zijn er in het jaar na Abu Dhabi wereldwijd honderden ontmoetingen geweest waarbij werd gereflecteerd op de verklaring. In talloze bisschoppenconferenties is nagedacht over de implementatie van de verklaring van Abu Dhabi.

En het document vond ook veel weerklank in de islamitische wereld. Zo zeer dat na de soennieten, ook de sjiieten graag een eigen verklaring met de paus zouden ondertekenen. (Vert. SK)