fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Analyse

Het is wachten op volgende geweldsgolf tegen christenen in het Midden-Oosten

Martin Janssen 12 november 2019
image
Een verwoeste Syrisch-katholieke kerk in Homs. Christenen in het Midden-Oosten zijn gewend geraakt aan steeds weer opnieuw oplaaiend geweld tegen hen. CNS Photo – Yazen Homsy, Reuters

De dood van IS-leider al-Baghdadi vormt slechts een tijdelijke tegenslag in de jihad. Zoals bij het mythologische monster Hydra zullen er twee koppen terug groeien als er één wordt afgeslagen. De christenen in het Midden-Oosten weten hier alles van.

De gebeurtenissen in het noorden van Syrië ontwikkelden zich vorige maand in een adembenemend tempo. Het illustreerde slechts hoe ingewikkeld de situatie in dat land is geworden.

Allereerst maakte de Amerikaanse president Trump bekend dat hij voor de zoveelste keer had besloten om de pakweg tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië terug te trekken. Alom werd dit geïnterpreteerd als een Amerikaans verraad van de Koerden die door Washington gebruikt waren om tegen islamitische staat (IS) te vechten.

Na Trumps bekendmaking startte de Turkse president Erdogan op 9 oktober prompt een militaire campagne in het noordoosten van Syrië met de intentie om hier een ‘veilige zone’ van dertig kilometer te creëeren die etnisch gezuiverd zou worden van Koerden en christenen.

Strijd tegen IS

De belangrijkste vraag was echter wat deze Turkse militaire operatie zou betekenen voor de strijd tegen IS die in Syrië nog steeds springlevend is. Sinds begin dit jaar had IS alleen al in het Syrische Deir al-Zor ruim driehonderd aanvallen uitgevoerd en ook in buurland Irak heeft IS zich ondergronds hersteld.

Tienduizenden IS-strijders werden in Syrië bovendien met hun families geïnterneerd in kampen die werden bewaakt door de Koerden. Trump werd daarom verweten dat hij met zijn roekeloze besluit IS feitelijk een cadeau had gegeven.

Een pyrrusoverwinning

Op 27 oktober kon de Amerikaanse president zijn critici echter de mond snoeren door triomfantelijk de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi bekend te maken. De dood van al-Baghdadi vormde volgens Trump een beslissende overwinning in de oorlog tegen het internationale terrorisme.

Zijn woorden leken een vage echo van de toespraak die zijn voorganger Obama in 2011 had gehouden na de dood van Osama bin Laden. Later zou blijken dat de dood van Osama bin Laden hooguit een pyrrusoverwinning was geweest omdat al-Qaida sindsdien alleen maar sterker is geworden. Er is daarom alle reden om aan te nemen dat dit scenario zich zal herhalen voor IS.

Mentaliteit van de tegenpartij niet begrepen

De belangrijkste reden hiervoor luidt dat het Westen, dat in een oorlog is verwikkeld tegen het internationale terrorisme, ten diepste nog steeds niet de mentaliteit van de tegenpartij begrijpt. Al-Qaida, IS en tientallen gelijksoortige organisaties worden door het westen beschouwd als terroristische groeperingen. Probleem is hierbij dat deze in westerse ogen terroristen zichzelf zien als Mujahidin oftewel ‘degenen die de jihad strijden op het pad van Allah’ wat volgens de islam de enige legitieme oorlog is.

Er wordt wel gesteld dat de jihad eigenlijk een innerlijke strijd zou betekenen, wat echter weerlegd wordt door de koran zelf. In diverse koranverzen worden zieken, gehandicapten en ouderen vrijgesteld van deze jihadverplichting. wat zinloos zou zijn als met de jihad het mediteren over je eigen zondigheid zou worden bedoeld. De Mujahidin of jihadisten willen in deze wereld de Godsstaat realiseren die islamitisch is en in hun visie zijn degenen die dit proberen de dwarsbomen de werkelijke terroristen.

“Het Westen begrijpt ten diepste nog steeds niet de mentaliteit van de tegenpartij ”

Strijd tot de laatste dag

Het is een strijd die doorgaat tot op de laatste dag en de dood van een jihadistenleider zoals al-Baghdadi vormt hierbij slechts een tijdelijke tegenslag. Het is zoals met het mythologische Hydra-monster waarvan gezegd werd dat er steeds twee koppen teruggroeiden als er één werd afgeslagen.

Niemand heeft dit beter verwoord dan al-Qaida leider Aymen al-Zawahiri die hierover in 2005 het volgende zei: ‘’de jihad is een strijd tussen de waarheid ( islam) en de leugen. Mullah Omar ( indertijd de leider van de Taliban) en Osama bin Laden zijn slechts twee soldaten van de islam. De strijd tussen de leugen en de waarheid transcendeert daarentegen de tijd’’.

Christenen in het Midden-Oosten

Niemand begrijpt dit beter dan de christenen die in het Midden-Oosten leven. Bashar Warda is de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil die onlangs tijdens een interview de vervolging door IS in een historisch perspectief plaatste. IS had de Irakese christenen uit Mosul en de Vlakte van Nineve verdreven en ‘’nu wij niets meer te verliezen hebben durf ik de waarheid te vertellen’’.

Deze waarheid luidde volgens de aartsbisschop dat ‘’wij christenen met geduld en geloof veertienhonderd jaar vervolging hebben doorstaan. Het optreden van IS was uitzonderlijk maar geenszins een geïsoleerd incident. Het maakte deel uit van de steeds weer terugkerende cyclus van geweld in het Midden-Oosten’’.

Tweederangsburgers

Aartsbisschop Warda merkte op dat de media geschreven hadden dat ‘’de aanvallen van IS de christenen verrast hadden’’. In werkelijkheid echter ‘’werden wij christenen gedurende veertien eeuwen met volharding en geleidelijk geëlimineerd door een geloofssysteem dat deze steeds terugkerende golven van geweld toestaat’’.

Volgens de aartsbisschop groeiden extremistische groepen ‘’die zich strikt hielden aan de koran en die christenen de dhimmi-status voorschreven’’. Hierdoor werden christenen tweederangsburgers en het is geoorloofd hun bezittingen te confisceren. Sinds eeuwen leven wij onder een schaduw’’.

Wachten op de volgende geweldsexplosie

Volgens Warda was het daarom slechts wachten op de volgende geweldsexplosie tegen christenen ‘’die het natuurlijke resultaat is van een systeem dat ongelijkheid predikt en vervolging rechtvaardigt. Dit is geen gecompliceerde kwestie. Een groep van mensen is immers geleerd dat zij superieur zijn en het recht hebben om anderen als inferieure wezens te behandelen louter op basis van hun religie.

Dit soort van onderwijs leidt onvermijdelijk tot geweld tegen deze inferieure mensen die weigeren hun (christelijk) geloof op te geven. Dit is in het kort de geschiedenis van de christenen in het Midden-Oosten sinds veertien eeuwen’’.

Veelkoppig monster

De woorden van de aartsbisschop leken de opmerkingen van al-Qaida leider al-Zawahiri te staven. Het probleem schuilt hem niet in de voetsoldaten die gemakkelijk vervangen kunnen worden wanneer ze sneuvelen maar in hun ideologisch denken dat de eeuwen overstijgt. Ook een dode kalief verander hier niets aan.

Er zijn reeds alarmerende berichten over het geweld tegen christenen van de door Turkije gecontroleerde milities in het noordoosten van Syrië. Het is als het Hydramonster dat zich steeds opnieuw manifesteert onder een andere naam of noemer.