fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Analyse

Wilde voorstellen, hervormingsgezinde meerderheid: Synodale Weg onder hoge druk bijeen

Peter Doorakkers 5 oktober 2021
image
Bisschop Georg Bätzing in gesprek met demonstranten voor de hal waar de algemene vergadering van de Synodale Weg bijeenkwam. Foto: CNS Photo - Julia Steinbrecht, KNA

Er was afgelopen week een duidelijke hervormingsgezinde meerderheid in de algemene vergadering van de Duitse ‘Synodale Weg’. Er kwamen soms wilde voorstellen ter tafel. Wat er gebeurt als die definitief zouden worden aangenomen, is nog niet duidelijk.

De algemene vergadering van ‘de Synodale Weg’, het hervormingsproject dat het vertrouwen in de Duitse Kerk moet herstellen, was afgelopen week bijeen. Onder flinke tijdsdruk – de bijeenkomst duurde tweeënhalve dag – werden zestien conceptteksten besproken. Dertien ervan werden met 76 tot 92 procent van de maximaal 230 stemmen aangenomen, waarmee ze tot werkdocumenten promoveerden.

Gedoe

Niet dat alles vlotjes verliep. Gedoe was er vooraf al, met name rond de teksten over seksualiteit en machtsverhoudingen binnen de Kerk. Verschillende leden van de werkgroepen daarover kwamen met eigen teksten, die volgens hen meer in lijn zijn met de leer van de Kerk en niet voldoende waren meegewogen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Of ze over de algemene vergadering beter te spreken waren, valt te betwijfelen: volgens een door de bisschoppen uitgenodigde vertegenwoordigster van de groep ‘Maria 1.0’ werd de behoudende minderheid door een “stroom lava” als die op de Canarische Eilanden overspoeld.

Verregaande voorstellen

Zo was er een pleidooi voor zegening van homorelaties en een nieuw fundament voor de katholieke moraaltheologie. Ook kwamen verregaande democratiseringsvoorstellen ter sprake en werd betoogd dat gelovigen via een achterdeurtje in het kerkelijk recht actief inspraak in bisschopsbenoemingen zouden moeten krijgen.

En een voorstel dat volgens sommigen in extremis tot afschaffing van het gewijde ambt zou kunnen leiden, haalde het, zij het met slechts 98 stemmen voor en 94 tegen.

De hoofdredacteur van persbureau KNA, toch geen scherpslijper, sprak in analyses van een beoogde “grondwettelijke hervorming” van de Kerk in Duitsland en van besluiten die “door grote delen van de Kerk wereldwijd als een revolutie gezien zouden worden”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Nog niets definitief

Er is trouwens nog niets definitief. Pas op zijn vroegst in de volgende vergadering in februari kunnen echte besluiten worden genomen, en er is al een verlenging van de Synodale Weg tot in 2023 aangekondigd. Ook moeten de Duitse bisschoppen zich uitspreken over de uiteindelijke teksten. Stemt een derde van hen tegen een tekst, dan gaat die de prullenmand in.

Spannend wordt het hoe dan ook: de hervormingsgezinde meerderheden zijn duidelijk, en wie durft de geest nog terug in de fles te stoppen als de meer extreme voorstellen definitief aangenomen zouden worden?

Reactie Rome

Ook blijft het de vraag hoe men in dat geval in Rome zal reageren. Misschien geeft de recente toespraak van pauselijk nuntius Nikola Eterovic tot de Duitse bisschoppenconferentie een idee.

Terwijl voorzitter Georg Bätzing zijn collega’s opriep om radicale veranderingen te omarmen, trapte Eterovic op de rem. Hij citeerde de paus, die eerder zei dat veel Duitse bisschoppen weliswaar uit een “pastoraal verlangen” handelen, maar dat ze daarbij noodzakelijke pauselijke richtlijnen vergeten.

Brief van de paus

Die gaf Franciscus al in 2019, toen hij een brief schreef aan de Duitse katholieken die breed werd opgevat als een waarschuwing voor een verkeerd begrepen synodaliteit.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het gaat erom de eenheid in de Kerk niet te verbreken en “de waarheden van de christelijke leer” niet aan te tasten. Verandering kan, maar eerder op het vlak van bekering en geloofsverdieping: een “structurele” hervorming gericht op aanpassing aan de tijd is niet het antwoord op de geloofscrisis in Duitsland: “Evangelisatie moet bij uitstek ons ​​leidende criterium zijn, waarmee we alle stappen kunnen herkennen die we als kerkelijke gemeenschap moeten nemen.”

Bekering boven nieuwe regels

Bekering gaat voor Franciscus dus boven nieuwe regels en structuren, hoe nodig die soms ook zijn. In Duitsland lijkt men het precies omgekeerd te benaderen, al roept men daar hard van niet.

Het slot van de bijeenkomst was zaterdag licht chaotisch, toen bleek dat er voor de laatste stemming niet voldoende gedelegeerden meer aanwezig waren: velen waren al onderweg naar huis. Je kunt alleen maar hopen dat dat beeld niet het symbolische voorland van de Duitse Kerk zal blijken te zijn.