fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Doen wat je kunt

Anton de Wit 23 april 2020
image
Ook Kerken doen in deze periode wat ze kunnen en zenden via tv en internet vieringen uit. Maar daarmee is niet iedereen geholpen. Foto: CNS Photo, courtesy Bob & Sandy Turner

Een brief van een KN-lezeres uit Heemskerk. “Steeds wordt er – ook door de kerken – vanuit gegaan dat we weliswaar niet naar de kerk kunnen, maar er worden via tv en internet allerlei diensten uitgezonden zodat wij toch niet veel hoeven missen. Was dát maar waar! Ik mis alles, ging 2x per week naar de H. Mis en sta nu met lege handen, juist in deze paastijd.”

Geen internet en tv

Deze lezeres behoort tot de kleine groep Nederlanders zonder internet en zonder tv. Of nou ja, klein…Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde in een meerjarenanalyse dat er in 2018 ongeveer 886.000 mensen in Nederland waren die nooit internet gebruiken. De 75-plussers zijn in die groep oververtegenwoordigd – 32 procent procent van hen gaf aan geen internet te hebben; tegen 6 procent van de hele bevolking.

Ook het aantal huishoudens zonder tv groeit, zo blijkt uit weer een ander onderzoek; volgens Telecompaper liep dat in 2018 op naar bijna 5 procent. Maar die trend was vooral zichtbaar bij jongere generaties, en laat zich verklaren uit de groeiende populariteit van online alternatieven zoals Netflix. Dus de combinatie, geen tv én geen internet, zal heel wat zeldzamer zijn – precieze en recentere cijfers die dat ondersteunen, kon ik helaas niet vinden.

“We doen wat wij kunnen, zoals anderen ook doen, en samen kunnen we er dan hopelijk voor zorgen dat niemand verloren loopt”

Maar juist onder onze lezers zal de brievenschrijfster uit Heemskerk niet de enige zijn. Zij is ook niet de enige die zich de afgelopen tijd beklaagd heeft over het feit dat we steeds vaker naar internet verwijzen in onze krant.

Dat is waar, en dat is een bewuste keuze geweest waar ik nog steeds achter sta. Het is een kwestie van de beperkingen én de mogelijkheden zien van de verschillende communicatiekanalen die we tot onze beschikking hebben.

Incompleet

Wij kunnen niet compleet zijn, noch in de krant, noch online. We hopen zinvol nieuws en zinvolle achtergronden te bieden die iets toevoegen, maar we pretenderen niet de bron van alle informatie te zijn die u nodig hebt. Noch van alle inspiratie die u mist nu de kerkdeuren nog even dicht blijven.

Ja, we zijn blij met onze nieuwe serie over ‘de Mis die wij missen’ van Willem Jan Otten (zie KN 17) maar we hebben niet de illusie dat die het gemis kan compenseren.

Verbondenheid

We doen wat we kunnen. Dat kan in deze tijd als een wanhoopskreet klinken – je hoort het de artsen en verpleegkundigen zeggen, die handen te kort komen op de volle IC’s. Het kan ook als een slap excuus klinken om niet thuis te geven, om moeilijke vragen te ontwijken – loket gesloten, nog tig wachtenden voor u, de verbinding wordt nu verbroken…

Maar het kan ook een oprecht woord van verbondenheid zijn: we doen wat wij kunnen, zoals anderen ook doen, en samen kunnen we er dan hopelijk voor zorgen dat niemand verloren loopt. Misschien is dat het nieuwe ‘sociale contract’ waar Mark Deken in de nieuwe editie van KN over schrijft. Media, kerkgemeenschappen, instanties, overheden, zorgverleners, maar ook gewoon u en ik persoonlijk – we doen er goed aan om het in die geest te zeggen, ‘we doen wat we kunnen’. En het te menen.