fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Commentaar

Het gezin is heus zo ongelukkig niet

Anton de Wit 19 maart 2021

Bestaan er nog gelukkige gezinnen? Als films, romans en series een graadmeter zijn, zou je zeggen van niet. Ergens in de loop van de vorige eeuw veranderde het gezin in iets akeligs. Eerst in de literatuur, waarin naar hartenlust afgerekend werd met de verstikkende, enggeestige opvoeders. Vervolgens ook op de beeldbuis; zelfs in komedies zijn gezinnen (zeker sinds Married… With Children in de jaren tachtig) doorgaans volmaakt disfunctioneel. En als ze al harmonieus lijken, dan is dat in de regel schone schijn.

Ieder huisje z’n kruisje

Nu zegt de oude volkswijsheid al terecht dat ieder huisje z’n kruisje kent. Perfecte gezinnen bestaan net zomin als perfecte mensen. Maar ergens is het gezin wel ten onrechte tot een vooral psychopathologisch verschijnsel verworden. Tot onderwerp van ellenlange jammerklachten op de sofa van de therapeut. Tot iets waarmee je af moet rekenen.

“Al geloof je niet in het clichébeeld van het ‘gelukkige gezin’, niemand zal het belang van het gezin voor het persoonlijke geluk ontkennen”

Spruitjeslucht

En dat zit het gezin danig in de weg. Als onderwerp van serieus maatschappelijk en politiek gesprek blijft het omgeven met de welbekende spruitjeslucht. Dat hangt direct samen met dat populaire culturele beeld van het gezin als beknellend, verstikkend, betuttelend, hypocriet.

Over het gezin gaat het daarom nauwelijks nog in de politiek. Bij de voorbije verkiezingen was het geen onderwerp van gesprek. En in het ‘katholieke kieskompas’ dat wij vorige week publiceerden bleek het gezin bij uitstek het thema te zijn waar partijen over de gehele linie uiterst matig op scoorden. Zelfs ‘gezinspartij’ CDA haalde er een dikke onvoldoende op.

Sociaal-economische eenheid

Toch, al geloof je niet in het clichébeeld van het ‘gelukkige gezin’, niemand zal het belang van het gezin voor het persoonlijke geluk ontkennen. Iedereen zal inzien hoe ontzettend belangrijk een stabiele gezinssituatie is voor de ontwikkeling van een kind tot een gezond, volwassen individu.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

En alle reële problemen ten spijt: de meeste gezinnen zijn ook heus zo ontwricht of ontwrichtend niet als de gemiddelde Netflix-serie ons wil doen geloven. Het gezin is en blijft een sociaaleconomische eenheid van belang.

Jaar van het Gezin

En, niet te vergeten, ook een kerkelijke. Vandaag begint het door de paus afgekondigde Jaar van het Gezin – niet toevallig op de feestdag van Sint-Jozef, patroonheilige van de gezinnen. Wij besteden er ruim aandacht aan in KN deze week, onder meer met een reportage over het gelovige gezinsleven in tijden van corona.

Het contrast met ons onderzoek naar het parochieleven in coronatijden, dat we vorige week publiceerden, kon haast niet groter zijn. Waar parochies zuchten en steunen onder de lockdown, lijken veel gezinnen juist op te bloeien, nieuwe wegen te vinden om het geloof gestalte te geven.

Meest basale geloofseenheid

We wisten dit eigenlijk al, maar hadden kennelijk een crisis nodig om het te herontdekken: het gezin, niet de parochie, is de meest basale eenheid van geloofsgemeenschap. Daarvoor hoeven we het gezinsleven niet mooier voor te stellen dan het is. Maar zeker ook niet lelijker.

Gratis kennismaken met KN?

Dit commentaar is afkomstig uit Katholiek Nieuwsblad nr. 11. Vrijblijvend kennismaken met KN? Vraag hier 3 gratis proefnummers aan!