fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Laten we ons inzetten voor de mensen én voor de gebouwen

Anton de Wit 26 april 2019
image
Een betekenisvol detail van de aanslagen in Sri Lanka: een met bloed bespat beeldje van de Verrezen Christus in een van de aangevallen kerken. CNS Photo - Reuters

Raken we ooit echt gewend aan de beelden van de bloedige ravage na een aanslag, ongeluk of (natuur-)ramp? Kranten en tv-journaals zijn van oudsher terughoudend in het tonen van schokkende beelden, maar sinds het internet ongebreideld de gruwelijkste beelden rondpompt, zijn ook de traditionele media minder voorzichtig geworden.

Met als veelgehoord argument: we laten maar gewoon zien hoe het is, het is immers de realiteit, hoe schokkend ook.

Betekenisvolle details

Er is iets voor te zeggen. Toch, juist in zulke gruwelijke, ‘realistische’ foto’s wordt menselijk leed vaak ook heel banaal, we kijken ervan weg of raken afgestompt. Meestal komt de realiteit juist veel dieper binnen door foto’s die hooguit een afgeleide van de catastrofe tonen.

Een veelzeggende blik van een omstander. Een achtergelaten jas of verweesd stuk speelgoed. Een betekenisvol detail. De opmerkzame kijker vangt daarin pas echt een glimp op van de diepte van het menselijke leed. En nee, dat went écht nooit.

Het gruwelijke verhaal in één oogopslag

De voorpagina van Katholiek Nieuwsblad toont deze week zo’n betekenisvol detail na de verschrikkelijke aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka (zie ook de foto hierboven). Een onaanzienlijk beeldje, op zichzelf heel lieflijk. Maar het beeld is gehavend, als u goed kijkt ziet u bloedvlekken op het stralend witte gewaad. Nog steeds is het een van de minst gruwelijke beelden die door de persagentschappen werden verspreid na deze aanslag door jihadisten.

Toch vertelt het in één oogopslag het hele gruwelijke verhaal. Dit is een beeldje van de Verrezen Christus, teken bij uitstek van de overwinning op haat, geweld en dood. En daar zien we dan het bloed op van de gelovigen die bijeen waren voor het vieren van dat feit, voor Pasen dus…

Een grotere hoop

Natuurlijk, een beeldje kan hersteld of vervangen worden. De menselijke slachtoffers zijn belangrijker dan de materiële schade. Maar zo’n beeld, dát beeld, Jezus Christus die verrijst, toont ons wel iets dat het drama overstijgt. Het neemt het lijden op in een groter lijden, en herinnert tegelijkertijd aan een grotere hoop.

De doden worden begraven, de gebouwen worden herbouwd. Je zou willen dat het andersom was, maar dat kan nu eenmaal niet. Juist daarom moeten we die gebouwen blijven herbouwen als zichtbare gedenktekens van die grotere hoop die in ons leeft – de hoop op die Mens die zichzelf een gebouw, een tempel, noemde die in drie dagen herbouwd zou worden.

Ook de kerken herbouwen

Ik heb me om die reden ook nogal geërgerd aan de vele zure reacties die de afgelopen week te beluisteren waren over de gulle schenkingen voor de wederopbouw van de Notre-Dame in Parijs. Tastten de weldoeners ook maar zo in de buidel om pak ’m beet de hongersnood in de Derde Wereld te bestrijden, zo was in verschillende toonaarden te horen.

Het is echter een valse tegenstelling. Natuurlijk moeten we ons ook inzetten voor de hongerigen, en dat gebeurt ook volop, maar menselijke noden laten zich nu eenmaal moeilijker bestrijden dan brandschade aan een kathedraal.

Dus laten we ons inzetten voor onze medemens, maar daarbij óók onze kerken herbouwen, in Parijs, in Sri Lanka, waar ze dan ook verwoest worden door geweld of rampen. Zonder die betekenisvolle plekken blijven alleen de naakte gruwelen over.