fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Commentaar

Moed der hoop

Anton de Wit 23 juli 2021

Zandzakken mochten niet meer baten: de HH. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg stroomde vorige week helemaal vol met water. De beelden die wij ervan op onze site plaatsten, waren treurig om te zien. Water tot aan de voet van het altaar, beelden die omgevallen waren, overal modder en puin.

Goede moed

Toch viel het onze verslaggeefster op hoe optimistisch de betrokkenen die ze gebeld had klonken. Ja, vrolijk haast, ondanks die ellende. Men hield de goede moed erin. Nogal wiedes, kun je zeggen, daar was de schade ‘slechts’ materieel – anders dan in onze buurlanden waar vele tientallen doden vielen door de overstromingen. Maar ik las ook verslagen uit Duitsland waar mensen aan het woord kwamen die wel dierbaren hadden verloren, en bij wie ook eenzelfde moed en optimisme doorklonken.

“Je hoeft geen Greta Thunberg te heten om te vinden dat de mens op onbehoorlijke wijze roofbouw pleegt op de schepping”

Zonder het leed te willen bagatelliseren, kun je toch zeggen dat elke crisis ook nieuwe moed geeft. En niet enkel de befaamde ‘moed der wanhoop’, maar juist ook een ‘moed der hoop’. Een gevoel van saamhorigheid, van nuchterheid. Samen de mouwen opstropen, de schouders eronder. Ook dat hoorden we terug bij die kerk in Valkenburg.

Veeg teken

Je kunt lang en breed discussiëren over de menselijke invloed op klimaatverandering, maar je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om te snappen dat het extreme weer van de laatste tijd een veeg teken is. Je hoeft ook geen Greta Thunberg te heten om te vinden dat de mens op onbehoorlijke wijze roofbouw pleegt op de schepping, en dat daar dergelijke ellende uit voortvloeit.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

De Kerk spreekt zich daarover uit. Paus Franciscus zal dat doen op de komende klimaattop in Schotland, zoals hij eerder al deed, evenals zijn voorganger Benedictus trouwens. Sommige mensen binnen en buiten de Kerk zeggen dan steevast: waar bemoeit de paus zich eigenlijk mee? Schoenmaker, blijf bij je leest; laat de Kerk liever spreken over geestelijke dingen, en laat het ecologische vraagstuk aan de wetenschappers, politici en economen over.

Moraal en geweten

Wat de critici dan gemakshalve vergeten is dat het klimaat ook bij uitstek een geestelijke kwestie is. Ecologische en economische argumenten vertellen nooit het hele verhaal. Natuurlijk moeten we het hebben over de gevolgen van klimaatbeleid voor de portemonnee en het milieu. Maar er zal óók een gesprek moeten worden gevoerd over de morele kwesties, de gewetensvragen die hierbij een rol spelen. En geweten en moraal zijn wel bij uitstek de leest van deze schoenmaker.

Hetzelfde geldt voor de hierboven beschreven goede moed. Die duidt op een gezonde geesteshouding; en ook dat mag je het expertiseveld van de Kerk noemen. Het is heel gemakkelijk om in een kramp te schieten bij het zien van beelden van de overstroming, en door te slaan in moedeloosheid, wanhoop, klimaatpessimisme. Of er juist van weg te kijken, het probleem te ontkennen. Beide zijn manieren om zelf maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.

Steentje bijdragen

Maar we kunnen wel degelijk ons eigen kleine steentje bijdragen. Natuurlijk kunnen we het wassende water niet eigenhandig stoppen. We kunnen wel, zoals in Valkenburg, ons eigen kerkje schoonmaken zonder ons te laten ontmoedigen.

Gratis kennismaken met KN?

Dit commentaar is afkomstig uit Katholiek Nieuwsblad nr. 29. Vrijblijvend kennismaken met KN? Vraag hier 3 gratis proefnummers aan!