fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Nieuwe Geest

Anton de Wit 6 juni 2019
image
(Foto: Sunyu - Unsplash)

KN opereert in een verschuivend kerkelijk en journalistiek landschap. En wil die veranderingen, eerlijk maar wars van pessimisme, in kaart brengen.

Zonder de Heilige Geest, zo stelt jezuïet Jos Moons het in de pinkstereditie van KN heel puntig, “waren we blijven steken bij een stel bange leerlingen”. In plaats daarvan vieren we met Pinksteren hoe de Geest vrees omvormt tot vertrouwen. Maar dat vraagt, zegt Moons terecht, om (groot-)moedige zelfreflectie, om enerzijds relativering van het eigen gelijk en anderzijds de durf om koers te houden, ondanks tegenwind.

Verschuivend landschap

Die spanning kennen we op de redactie van Katholiek Nieuwsblad al te goed. Tegenwind hebben we genoeg gehad de voorbije jaren. Het was, is en blijft nu eenmaal niet gemakkelijk om een onafhankelijk katholiek medium in stand te houden in tijden dat er zowel in de Kerk als in het medialandschap zoveel aan het verschuiven is.

Toch weten wij ons gesterkt door de Geest, die ons helpt om met steeds hernieuwde energie en creativiteit ons werk te doen, waar nodig opnieuw te beginnen, en waar mogelijk ook iets heel nieuws te beginnen. KN Jong is daar een voorbeeld van, ons online jongerenplatform. Dat staat toepasselijk genoeg nog in de kinderschoenen, maar wij geloven er toch van harte in.

Onderzoeksproject: kerksluitingen

Een ander voorbeeld is ons onderzoeksproject. Zoals eerder bericht zijn wij aan het begin van dit jaar, met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, gestart met een diepgravend journalistiek onderzoek naar de gevolgen van kerksluitingen in kleine dorpsgemeenschappen. Sindsdien hebt u er weinig meer van vernomen, wat deels te verklaren is door tegenslagen rondom het project, maar deels ook gewoon uit het feit dat zo’n onderzoek tijd, geduld en hard werk vergt.

De eerste vruchten van dit onderzoek zullen binnenkort toch gepubliceerd worden. Houdt u daarvoor ook vooral deze website in de gaten, want juist ook voor dit onderzoek zoeken wij nieuwe vertelvormen, gebruik makend van de mogelijkheden die nieuwe media daarvoor bieden.

Grijze haren

Het project raakt daarmee het hart van die eerder genoemde veranderingen van het medialandschap. En het onderwerp ervan raakt aan het hart van de verandering in ons kerkelijke landschap. Op beide terreinen willen wij waken voor het pessimisme dat er op de loer ligt. Als je het onderwerp kerksluiting ter sprake brengt, merk je dat meteen: de wenkbrauwen fronsen, de toon wordt bezorgd.

Logisch, het gaat ons allemaal aan het hart, en menig parochiebestuurder, pastoor of bisschop heeft er al grijze haren van gekregen. En het ergste, zo blijkt ook uit onze eerste verkenningen, moet vermoedelijk nog komen…

Iets nieuws

Toch is ons onderzoek allerminst pessimistisch van insteek. We hopen de realiteit van alle veranderingen onder ogen te zien, maar tegelijkertijd ook de tekenen te ontdekken van waar de Geest iets nieuws begint. Zoals die leerlingen bij het eerste pinksterfeest, moeten we de bange bovenkamer verlaten. Dat geldt voor onze redactie, voor onze Kerk, voor onze hele samenleving.