fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Wij zijn geroepen om standvastig te zoeken naar waarheid

Anton de Wit 4 april 2019
image
Foto: Clem Onojeghuo - Unsplash

Laatst mocht ik een lezing verzorgen in het zuiden des lands over het thema ‘katholieke journalistiek’. Ik begon met te herinneren aan een lezing die mijn illustere vak-, stad- en voornaamgenoot Anton van Duinkerken (1903-1968) ooit over hetzelfde onderwerp gaf.

Dat deed hij toen de Tweede Wereldoorlog net was uitgebroken, maar zijn visie vind ik onverminderd actueel: hij beschreef een journalistiek die wars is van modes en populaire sentimenten, een standvastige journalistiek die waarheid en waarachtigheid zoekt en niet met alle winden meewaait.

Belang van goede priesters

Na afloop van mijn voordracht zei een oudere priester in het publiek, tot mijn grote genoegen, dat hij als jongeman nog een lezing van Van Duinkerken had bijgewoond. Niet die over journalistiek waarover ik gesproken had, maar over het belang van goede priesters voor onze tijd. Ook dat lijkt me onverminderd actueel. Deze priester had er zelfs zijn roeping aan te danken, zozeer was hij destijds onder de indruk geweest van het gloedvolle betoog van Van Duinkerken.

Kerk en media, priester en journalist: hoe verschillend ze in veel opzichten ook zijn, hoe slecht ze elkaar vaak ook begrijpen, ze delen toch tenminste die opgave, die roeping: om ondanks alle maatschappelijke en politieke turbulentie standvastig te blijven zoeken naar waarheid, om tussen al het lawaai van de wereld juist ook de zachte stem te horen van wie verdrukt en vertrapt en vergeten dreigen te worden.

Mannelijkheid

Dat vraagt moed en volharding. Het vraagt, zo horen we priester Larry Richards deze week in KN zeggen, welbegrepen mannelijkheid. Let wel, het gaat hem niet om één of andere karikatuur van de stoere macho, hij definieert de mannelijkheid naar het beeld van de heilige Jozef: dienstbaar, toegewijd, liefdevol, opofferingsbereid.

De Amerikaanse priester – zelf nota bene als kind slachtoffer geworden van seksueel misbruik door een geestelijke – ziet daarin een uitweg uit de crises waarin Kerk en samenleving verkeren. In plaats van steeds maar weer discussiëren over wat de priester niet mag of moet zijn, is het zinniger het te hebben over wat de priester wel moet zijn. Heilig, zegt Richards kortweg; ook een vaak verkeerd begrepen term misschien, maar hij legt goed uit wat hij ermee bedoelt.

Pater Frans van der Lugt

En anders hoeven we maar te kijken naar de man wiens beeltenis de voorpagina van KN deze week siert: pater Frans van der Lugt. Dit weekend is het op de kop af vijf jaar geleden dat hij in Syrië werd vermoord door extremisten. Zijn zaligverklaringsproces is inmiddels gestart, zo onthullen we deze week in KN. Al iets op de muziek vooruitlopend noemen wij hem op de voorpagina alvast de ‘heilige van Homs’…

Leest u vooral de getuigenissen van wie hem persoonlijk gekend hebben, dan snapt u waarom. Hij belichaamt precies het priesterlijke ideaal dat Larry Richards in onze krant beschrijft.

Zulke priesters hebben we nodig. En journalisten, en vaders en moeders, mensen van alle rangen en standen en beroepen. Elk op onze eigen bescheiden wijze, zijn wij allemaal tot die grootse opgave geroepen.