fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Commentaar

‘Wokevrije scholen’ en Artikel 23: hoe vrij is ons onderwijs?

Anton de Wit 26 augustus 2022

Nu het schooljaar weer begint, start er in Almere een nieuwe basisschool met vijf à zes kinderen die volgens de idealen van Forum voor Democratie-roerganger Thierry Baudet worden opgevoed tot voorbeeldige homines universales. De bedoeling is dat er vijf van zulke ‘Renaissancescholen’ verrijzen in Nederland, en dan geen peperdure privéschool zoals nu, maar ‘gewone’ scholen met overheidssteun.

Lauwe borrelpraat

Progressief Nederland staat op z’n achterste benen, Baudet en de zijnen stoken de linkse verontwaardiging als gewoonlijk gretig op door te spreken van ‘wokevrije scholen’.

“Links is erg vóór vrijheid, totdat mensen er gebruik van beginnen te maken”

Als we de website van de stichting achter deze scholen mogen geloven, zal de soep echter niet zo heet gegeten worden. De pedagogische visie die er gepresenteerd wordt is een mengeling van lauwe borrelpraat, open deuren, slordig uitgewerkte vak- en andere wartaal en, vooruit, ook best een paar dingen die hout snijden. De critici maken er een soort halve Hitlerjugend van, terwijl de school zelf heel braafjes spreekt over het cultiveren van burgerschap, het bevorderen van begrip en tolerantie en het tegengaan van discriminatie.

Artikel 23

Voor alle duidelijkheid, ik zou er niet over peinzen om mijn kinderen erheen te sturen, maar dat doet er ook niet toe. Waar het me om gaat, is die paniekerige progressieve reflex om direct over verbieden en afschaffen te gaan praten. Links is erg vóór vrijheid, totdat mensen er gebruik van beginnen te maken.

image
Foto: Jess Bailey - unsplash.com

Zodra de nieuwsberichten over de Renaissancescholen naar buiten kwamen, haalden de commentatoren het aloude stokpaardje van stal: ‘Schaf Artikel 23 af!’ Want het grondwetsartikel dat de vrijheid van religieus of ideologisch geïnspireerd onderwijs garandeert, is in hun beleving de bron van alle ellende.

Diversiteit

Terwijl Artikel 23 de overheid welbeschouwd een uitstekend middel in handen geeft om enerzijds een zo groot mogelijke onderwijsvrijheid te garanderen, en anderzijds toch paal en perk te stellen aan ideologische uitwassen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Natuurlijk, het grondwetsartikel werd geschreven in een tijd dat de confessionele en ideologische scheidslijnen in ons land nog wat helderder lagen. Met de diversiteit groeit ook de versplintering; inmiddels telt Nederland 17 miljoen privézuiltjes met elk een eigen school, voetbalclub, radiozender en politieke partij.

Gewaarborgde vrijheid

Maar dat is een breder probleem dat je niet verhelpt door een in de grondwet verankerde vrijheid af te schaffen. Scholen behoren tot de eerste plekken waar mensen leren hoe zich te verhouden tot andere mensen, tot andere meningen, tot de eigen en andermans waarden, de eigen en andermans cultuur. Dat vergt juist een gewaarborgde vrijheid van onderwijs, en niet die paniekreactie wanneer er een keer ergens in een klaslokaal een opvatting wordt verkondigd die niet strookt met de jouwe.

Dat betekent juist dat de onderwijsvrijheid werkt, niet dat ze gefaald heeft.

Gratis kennismaken met KN?

Dit commentaar is afkomstig uit Katholiek Nieuwsblad nr. 34. Vrijblijvend kennismaken met KN? Vraag hier 3 gratis proefnummers aan!