fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

De VS zijn hard op weg dictatoriale trekken te krijgen

KN Redactie 14 april 2016
image
Foto: AP

Het is voor Europeanen moeilijk voorstelbaar, maar de VS zijn hard op weg totalitaire trekken te krijgen. Drie grote kwesties kunnen er het leven van gelovige christenen heel lastig gaan maken.

Allereerst is er een heftig debat rond een wetsvoorstel dat gewetensbezwaarden moet vrijwaren van gedwongen assistentie bij onder meer abortus, sterilisatie of geslachtsveranderende operaties, en ontslag of discriminatie om die reden. Indien het wetsvoorstel het niet haalt, staat niet alleen gelovig medisch personeel voor een gewetenskeuze, maar ook medische instellingen op conventionele grondslag.

Rechtszaken rond Obamacare

Daarnaast lopen verschillende rechtszaken rond Obamacare, dat werkgevers verplicht ook de kosten te dekken van moreel verwerpelijke medische ingrepen, zoals abortus, anticonceptie of ivf.

Kerkgenootschappen zijn uitgezonderd, maar tal van kerkelijke instellingen of christelijke organisaties niet, laat staan door christenen gerunde bedrijven. Zelfs als deze instellingen royaal ziektekosten vergoeden maar bepaalde ingrepen niet, krijgen zij vele malen hogere boetes opgelegd dan werkgevers die om andere redenen proberen helemaal onder de ziektekosten uit te komen.

Erkenning ‘homohuwelijk’ als grondwettelijk recht

De derde kwestie is die rond de erkenning, vorig jaar juni, van het ‘homohuwelijk’ als grondwettelijk recht.

Opperrechter Clarence Thomas waarschuwde toen dat die “mogelijk verwoestende gevolgen heeft voor de godsdienstvrijheid”. Hij erkende de dreiging dat de regering de belastingvoordelen kan intrekken voor religieuze instellingen wanneer die zich tegen de grondwet keren.

Antonin Scalia

Zijn collega Antonin Scalia (1916-2016) wees erop dat de overheid geestelijken van alle denominaties kan dwingen om homoseksuele ‘echtverbintenissen’ te sluiten op straffe van verlies van het recht om enig burgerlijk huwelijk te sluiten.

In de VS wordt het burgerlijk en religieuze huwelijk gewoonlijk bij een en dezelfde gelegenheid gesloten.

Aan de wolven overgeleverd

In de staten Georgia en Virginia zijn zeer onlangs wetsvoorstellen door de gouverneur gevetood die kerkgenootschappen en religieuze instellingen enige bescherming hadden moeten bieden.

Zo kunnen deze bijvoorbeeld geen personeelsleden weigeren die er een andere levensstijl op nahouden dan zij zelf uitdragen. Een parochie zou geen zaalverhuur kunnen weigeren aan een militante homo-organisatie of Planned Parenthood.

En ook deze wetsvoorstellen waren beperkt: bedrijven en particulieren waren al aan de wolven overgeleverd, zoals uit verschillende zaken is gebleken.

‘Als een martelaar’

Deze ontwikkelingen zijn al langer zichtbaar en ontlokten wijlen kardinaal Francis George (1937-2015) in 2012 de verzuchting te verwachten zelf in bed te sterven, “maar mijn opvolger zal sterven in de gevangenis en degene na hem als een martelaar op het schavot”. Dat wordt steeds minder denkbeeldig.