fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Er waait een andere wind in het Vaticaan

KN Redactie 8 juni 2016
image
Foto: AP

Pro-life-organisaties sloegen vorig jaar zomer groot alarm toen de plaatsvervanger van de Vaticaanse vertegenwoordiger bij de VN doodleuk verklaarde “verbatim” achter de Sustainable Development Goals (SDG’s) te staan.

Twee van de zeventien internationale ontwikkelingsdoelen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn betreffen “universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” en “familyplanning”.

Dat is terminologie voor onder meer abortus, sterilisatie en anticonceptie.

Kritiekloos

Desgevraagd liet het Vaticaan weten al in een eerder stadium tegen die invulling te hebben geprotesteerd en dat ze toch niet meer veranderd konden worden. De vraag bleef echter waarom, in afwijking van voorgaande decennia, de SDG’s zo kritiekloos werden omhelsd.

Het is bekend dat de Vaticaanse delegaties bij de verschillende VN-gremia decennialang vechten tegen helaas al te succesvolle pogingen abortus te legaliseren en te faciliteren evenals geboortebeperkingscampagnes. Het Vaticaan werd in VN-kringen zelfs een ‘obstakel’ genoemd voor de armoedebestrijding vanwege zijn verzet.

Goede gezondheid en welzijn

Vorige week hield de Wereldgezondheidsorganisatie WHO haar jaarvergadering in Genève. Daarbij leek zich een herhaling van vorig jaar zomer voor te doen, toen de Vaticaanse afgevaardigde zich enthousiast schaarde achter SDG 3: goede gezondheid en welzijn “voor iedereen op elke leeftijd”. Hij voegde daaraan toe dat SDG 3 “bestaat uit dertien mijlpalen” die uiteindelijk “de sleutel vormen om alle andere doelen te verwerkelijken”.

Een van die dertien mijlpalen houdt in: “Gegarandeerde universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief gezinsplanning, informatie en educatie en de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s.”

Moedersterfte

Om maar te zwijgen over mijlpaal 1, die weliswaar gaat over het terugdringen van moedersterfte, maar feitelijk gaat over anticonceptie en abortus, zoals we ons herinneren van de VN-conferentie Women deliver in 2007 over moedersterfte.

Mgr. Mupendwawatu ging nog een stapje verder door de noodzaak te onderschrijven dat alle landen zich eraan moeten conformeren. Juist die aantasting van de soevereiniteit is door de Heilige Stoel keer op keer bestreden.

Openheid naar de VN

Er waait onmiskenbaar een andere wind in het Vaticaan, met een grote openheid en welwillendheid naar de VN, waarmee de Heilige Stoel al meer dan dertig jaar een zware strijd voert om de anti-levenagenda te weerstaan.

Pro-life-organisaties maken zich ook grote zorgen over de Vaticaanse vrijages met de speciale VN-adviseur Jeffrey Sachs, een uitgesproken voorstander van vrije abortus en contraceptie en “beslissende instrumenten” om armoede te bestrijden.

Uit het hart van het Vaticaan

De toespraak bij de WHO werd niet uitgesproken door de permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, aartsbisschop Jurkovic, maar door een Vaticaanse medewerker. Diens toespraak had hij niet zelf bedacht, maar kwam rechtstreeks van het staatssecretariaat, het hart van het Vaticaan.