<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Katholieken moeten in verzet komen tegen Eindrapport gezinssynode

KN Redactie 16 maart 2016
image
Foto: AP

De gezinsorganisatie Voice of the Family stelt in een nieuwe analyse dat het eindrapport van de laatste gezinssynode de leer van de katholieke Kerk ondermijnt.

Het Eindrapport kiest, doordat het de katholieke morele leer in overeenstemming wil brengen met de normen die heersen in de moderne wereld, een benadering die indruist tegen de goddelijke openbaring en de natuurlijke morele wet.

Ondermijning centrale leerstukken

Want het Eindrapport:
– onderschrijft een centraal aspect van de ‘gendertheorie’ door te stellen dat biologisch geslacht en sociocultureel gender onderscheiden kunnen worden (paragraaf 58)
– bedreigt het recht van ouders als eerste opvoeders van hun kinderen door te stellen dat het gezin “niet de enige plaats van vorming inzake seksualiteit kan zijn” met betrekking tot “jonge mensen in de puberteit en adolescentie” (paragraaf 58)
– ondermijnt de leer van de Kerk over de aard en doeleinden van het huwelijk door het gebruik van dubbelzinnige taal en door te verzuimen centrale leerstukken adequaat te formuleren (paragrafen 1, 4, 39, 40, 47, 49, 84, 85, 86)
– poogt de weg vrij te maken voor “gescheiden en hertrouwde” katholieken om de H. Communie te ontvangen zonder echt berouw en betering van het leven. Het doet dit door ideologische taal te gebruiken in plaats van de traditionele terminologie van de Kerk, door de katholieke leer over de aard en uitwerkingen van doodzonde te verduisteren, en door de voorafgaande leer van de Kerk te verdoezelen door middel van weglating en selectieve aanhaling (paragrafen 84, 85, 86).

‘Nieuwe ecologische cultuur’

– ondermijnt de katholieke leer ten aanzien van voorbehoedsmiddelen door na te laten de leer van de Kerk te herbevestigen, terwijl tegelijk een verwarde uiteenzetting wordt gepresenteerd over de aard van het geweten (paragraaf 63).
– ondermijnt de leer van de Kerk ten aanzien van kunstmatige voortplantingsmethodes door na te laten te herbevestigen dat de eerste reden voor de immoraliteit van dergelijke praktijken de scheiding is van de voortplantings- en de verenigingselementen van de menselijke seksualiteit. Daarmee impliceert men dat methodes die geen vernietiging van het menselijke embryo met zich meebrengen toegestaan zouden kunnen zijn (paragraaf 33).
– stelt dat de Kerk “meewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe ecologische cultuur” die “een nieuwe mentaliteit, nieuw beleid, nieuwe opvoedingsprogramma’s, een nieuwe manier van leven en een nieuwe spiritualiteit”. De analyse van Voice of the Family toont aan dat het pad van collaboratie Vaticaanse instanties ertoe brengt te collaboreren met de promotie van abortus en contraceptie en met pogingen om de ouderlijke rechten en hun gezag te ondermijnen (paragraaf 16).

Ketterij van modernisme

De analyse bespreekt het verband tussen de pogingen om de katholieke leer te conformeren aan moderne ideologie en de ketterij van het modernisme (zie hoofdstuk IV). Het vestigt ook de aandacht op andere problemen in het Eindrapport, zoals:

– een vertekende en naturalistische voorstelling van het evangelie, die er de fundamenteel bovennatuurlijke aard van verwaarloost, terwijl men het verband met “waarden” ervan benadrukt, zoals “openheid naar een diversiteit van mensen”, “de bescherming van de schepping” en de “transformatie van onrechtvaardige sociale structuren” (hoofdstuk 1).
– een antropocentrisch begrip van het evangelie dat bijvoorbeeld beweert dat het evangelie gaat over “de waardigheid van de persoon, zijn/haar vrijheid en respect voor zijn/haar rechten” (hoofdstuk 1).
– de weglating van enige bespreking van de fundamentele roeping van het gezin met betrekking tot ‘s mensens einddoel, die de eenwording met God is in de gelukzalige aanblik van de hemel (hoofdstuk 1).
– een misleidende voorstelling van de aard van de genade vanwege een gebrek aan juiste overweging van de goddelijke en menselijke rechtvaardigheid (hoofdstuk I & V)
– een verward begrip van de relatie tussen de Kerk en de processen van historische ontwikkeling (zie de hoofdstukken I en II)
– de weglating van enige bespreking van de natuurwet, die leidt tot het dooreenmengen van de natuurlijke en de bovennatuurlijke orde en die het inzicht ondermijnt dat morele beginselen onveranderlijk zijn (hoofdstuk III)
– een oproep tot veranderingen in het begrippenapparaat waarmee de Kerk gewoon is haar leer over te brengen, wat het vermogen van de Kerk ondermijnt om de haar toevertrouwde goddelijke openbaring effectief over te brengen.

Vals gevoel van gehoorzaamheid

Het Eindrapport van de laatste gezinssynode vormt een ernstige bedreiging van de kwetsbaarste leden van de menselijke familie door zijn weglatingen en vertekeningen van de katholieke leer. Het is duidelijk de plicht van allen die de bescherming van het gezin aan het hart gaat om vastbesloten op te treden tegen de benadering die door beide Gezinssynodes gekozen is. Nalaten om vanwege een vals gevoel van gehoorzaamheid op te treden tegen leerstukken en handelingen die de integriteit van het katholieke geloof schaden, zou een zwaar verraad betekenen van onze plicht tot trouw aan God en aan de zwaksten onder ons.

Zie hier de complete analyse van Voice of the Family [pdf].

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.