fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Klimaatverandering: ‘Als dat het dogma is, mag je mij ketter noemen’

KN Redactie 19 mei 2016
image
Foto: AP

Steeds meer vooraanstaande wetenschappers distantiëren zich van de huidige ideeën over de klimaatverandering.

De sombere toekomstvoorspellingen, waarvoor Al Gore en het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering IPCC in 2007 de Nobelprijs ontvingen, worden inmiddels zelfs door voormalige alarmisten als “schandalig”, “hysterisch” en “absurd” weggezet.

Ketter

De Amerikaanse klimatologe Judith Curry, die zichzelf “voormalig hogepriesteres van de opwarming van de aarde” noemt, zegt over het IPCC: “Als dat het dogma is, mag je mij ketter noemen.”

Ze zal er niet om op de brandstapel belanden, maar toch. De Amerikaanse minister van justitie Loretta Lynch gaf de FBI onlangs opdracht te onderzoeken of ‘klimaatontkenners’ vervolgd kunnen worden op basis van een wet die criminele organisaties verbiedt.

Eng

Dat is eng. In 2010 al maakten meer dan duizend internationale wetenschappers, onder wie zelfs (voormalige) leden van het IPCC, gehakt van de alarmistische voorspellingen die inderdaad bij lange na niet zijn uitgekomen.

Curry pleit al jaren voor een gedegen wetenschappelijk debat over de ontegenzeggelijke klimaatverandering en wat daarin de rol van de mens is. Dat debat wordt onder meer onmogelijk gemaakt door het beschermen van reputaties, want er zijn er, die kúnnen het gewoon niet fout hebben. Het spel om pure (economische) macht en financieel gewin laat ze buiten beschouwing.

Dogma van consensus

Curry verzet zich tegen het “dogma van consensus” die volgens haar de persoonlijke en wetenschappelijke integriteit bedreigt. Volgens voormalig klimaatgoeroe James Lovelock vervangt het milieugeloof inmiddels het christendom. De man die aan de wieg stond van de klimaatbeweging staat inmiddels kritisch tegenover de duurzaamheidsideologie en noemt de windenergiehype “onnozel”.

‘Nieuwe geloof’

Dit ‘nieuwe geloof’, vinden we terug in het zogenaamde Earth Charter, een internationaal document ter bescherming van de aarde. Dat verwoordt een reeks principes “voor een duurzame levenswijze als een gemeenschappelijke norm, om aan de hand daarvan het gedrag van alle individuen, organisaties, bedrijven, regeringen en internationale instituten te begeleiden en te beoordelen”.

Dit moet geleidelijk de status van soft law krijgen, vergelijkbaar met die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, om uiteindelijk sanctioneerbare hard law te worden.

Drastische maatregelen

Het doet er volgens het Earth Charter ook helemaal niet toe wat klimaatsceptici roepen, stelt punt 6a over milieubescherming: “tref maatregelen om de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare schade aan het milieu te vermijden, zelfs wanneer de wetenschappelijke kennis onvolledig of niet doorslaggevend is.”

Het rechtvaardigt drastische maatregelen, ja, ook tot in de slaapkamer, want het gaat om het voortbestaan van de wereld. Met de twintigste eeuw vers in het geheugen kun je de showprocessen nu al uittekenen.