fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Na het zuur wil de vijftigplusser het zoet

KN Redactie 23 juni 2016
image
'Soms grijpt de vraag me naar de keel of vijftigplussers er nog wel toe doen' (Foto: flickr.com cc Glen Bowman)

Het kabinetsbeleid pakt op alle fronten slecht uit voor vijftigplussers. Tijd dat premier Rutte daarvoor verantwoordelijkheid neemt.

Eert uw vader en uw moeder. Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Ook al zijn ze wat in onbruik geraakt, u kent deze aloude gevleugelde zegswijzen vast nog wel. Ze geven een mooi beeld van hoe er tegen ouderdom wordt aangekeken. Met respect en achting.

Respect

Of misschien moet ik zeggen: ‘werd aangekeken’, want steeds vaker vraag ik mij af waar dat respect voor grijze haren toch gebleven is. Wie staat er nog op voor ouderen in bus of trein? Wie helpt er in de supermarkt met het inpakken van de boodschappen?

En welke werkgever kijkt bij het invullen van een vacature vooral naar de kennis en ervaring van sollicitanten van 45 en ouder? Het lijkt er op dat ouder worden steeds meer synoniem staat voor aan de kantlijn staan en niet meer meetellen. Soms grijpt de vraag me naar de keel of vijftigplussers er nog wel toe doen.

Onredelijk behandeld

De overheid jaagt dat sinds VVD en PvdA de dienst uitmaken volop aan, gesteund door ‘jongerenpartij’ D66. Vijftigplussers worden door dit kabinet oneerlijk en onredelijk behandeld.

Natuurlijk zijn er ook senioren die het financieel goed hebben. Zij hebben – heel terecht – hun faire aandeel geleverd in de bezuinigingsrondes van de afgelopen vijf jaar. Maar toen er na vijftig miljard euro bezuinigingen en lastenverzwaringen door de kabinetten Rutte I en II eindelijk weer wat te verdelen viel, deelden ouderen niet mee.

Bezuren

Van een evenwichtige koopkrachtontwikkeling was en is totaal geen sprake. Werkenden gingen er begin dit jaar met het nieuwe belastingplan op vooruit, mensen die gewerkt hébben of zij die niet kunnen werken vielen buiten de boot. Na het zuur kwam voor hen het zoet niet, wel voor anderen!

De vijftigplussers moeten het bezuren. Het is iets wat ik tot mijn grote verdriet steeds vaker zie in onze hedendaagse maatschappij, en wat ook nog eens door het huidige kabinet in praktijk wordt gebracht. Laten we om te beginnen eens kijken naar de koopkracht van ouderen en naar de pensioenen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam onlangs met onthutsende cijfers: in de afgelopen vijftien jaar is een ware koopkrachtkloof ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden.

Ordinaire korting

Ouderen zijn er tot wel 20% in koopkracht op achteruit gegaan, mede door 
de stapeling van oplopende kosten voor zorg, huren, eigen risico’s en premies en door het afbouwen van fiscale aftrekmogelijkheden.

En dan dreigt voor tweehonderdduizend – en mogelijk zelfs 1,8 miljoen – ouderen ook nog eens een ordinaire korting op hun pensioenuitkering.

Vijf voor twaalf

En die is niet uit te leggen, want Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld, met ruim 1400 miljard euro aan vermogen. De pensioenfondsen halen langjarige rendementen van gemiddeld 6%. Dan gaat het er bij mij niet in dat er gekort moet worden op de pensioenen van nu en in de toekomst.

Voor de pensioenen is het vijf voor twaalf. Niemand kan mij nog uitleggen dat de pensioenvermogens groter zijn dan ooit, maar dat kans op pensioenindexatie al jaren uit beeld is en dat volgend jaar pensioenkortingen dreigen tot tien procent.

Gelijke behandeling

Linksom of rechtsom moet die kloof voor gepensioneerden gedicht worden. Dat kan door het onnodig strenge financiële toetsingskader dat de overheid de pensioenfondsen onterecht oplegt te versoepelen. Mijn credo en dat van 50PLUS is: behandel ouderen op financieel gebied op dezelfde wijze als andere bevolkingsgroepen!

Niet alleen bij koopkracht zijn vijftigplussers de dupe, ook op de gebieden van zorg, werkgelegenheid en wonen is er nog veel te verbeteren. Er is een groot tekort aan geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, juist omdat zij langer in hun eigen woonomgeving moeten en willen blijven wonen.

Werkloosheid

Waar ik me oprecht zorgen over maak, is de langdurige werkloosheid onder 45-plussers. Dat is een groot en hardnekkig maatschappelijk probleem dat alleen door stevige maatregelen kan worden opgelost.

En dan nog de zorg. 50PLUS was het al niet eens met het besluit om zorgtaken te decentraliseren gecombineerd met enorme bezuinigingen. We zien nu allemaal hoe dat heeft uitgepakt: funest voor veel zorgontvangers, mantelzorgers en medewerkers in de zorg.

Premier Rutte

Het door dit kabinet gekozen beleid heeft veel schade, pijn en onrust veroorzaakt bij mensen thuis. Ik heb premier Rutte afgelopen week op de man af gevraagd of hij zich verantwoordelijk voelt voor al die schade, pijn en onrust. Ik wacht nog steeds op zijn antwoord. U ook?

Henk Krol is fractievoorzitter van 50PLUS.