fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Civitas Christiana provoceert en verdraait de katholieke leer

Jan-Jaap van Peperstraten 17 februari 2023
image
Demonstranten van Civitas Christiana met tegendemonstranten, tijdens een betoging in Nijmegen in 2018. Foto: Marcel Krijgsman - ANP

De beweging Civitas Christiana verkreeg notoriteit in de nasleep van de ophef over kinderboekenschrijver Pim Lammers. Hoewel zij zich luidkeels met de Kerk associeert, is zij er niet aan verbonden en verdraait zij de katholieke leer.

In Nederlands Dagblad stond onlangs een groot interview met Hugo Bos van Civitas Christiana waarin hij zich uitermate provocerend uit. Hij bedient zich in het interview van de standaard retorische trukendoos: continu alles omdraaien, elke consequentie van je eigen handelen ontkennen, prat gaan op denkbeeldig slachtofferschap, “trollen” enzovoort.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dit levert ongetwijfeld veel aandacht op, maar beschadigt degenen met wie zij zich associëren, dat wil zeggen de katholieke Kerk. Hoewel hij zich daar namelijk luidkeels mee profileert, is zijn beweging op geen enkele manier aan de Kerk verbonden en verdraait hij op wezenlijke punten de katholieke leer.

Privé-eigendom

Om een klein voorbeeld te noemen: hij stelt dat onteigening altijd diefstal is. Integendeel: in de katholieke sociale leer is privé-eigendom een groot goed, maar nooit een absoluut recht, omdat ook het privé-eigendom naar zijn wezen geordend is op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het eigendomsrecht is dus nooit absoluut en onaantastbaar (Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, §177).

Grievend

Hij kiest er verder voor om zich bijzonder grievend uit te laten over homoseksuelen en kent hun dezelfde status toe als pedoseksuelen. Moraaltheologisch gesproken is dit nonsens. Homoseksuele relaties tussen volwassenen zijn en blijven relaties die niet voldoen aan de grondkwalificaties van het kerkelijk huwelijk, maar welbeschouwd is hetzelfde te zeggen over heteroseksuele hertrouwde gescheidenen. Homoseksualiteit impliceert in zichzelf – in tegenstelling tot pedoseksualiteit – geen crimineel of mensverachtend gedrag, zoals paus Franciscus onlangs nog bevestigde.

Bos’ bewering dat homoseksuelen zich bijzonder inzetten om pedoseksualiteit in te voeren, klinkt misschien als een buitenissige complottheorie, maar is een lasterlijke aanval die bijdraagt aan een cultuur van geweld en bedreigingen tegen minderheden. Hier past een scherpe veroordeling.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dhr. Bos gaat nóg verder door te zeggen dat hij “onkuisheid wil verbieden”. Daarmee gaat hij beduidend verder dan bijvoorbeeld Augustinus (in De Ordine) of Thomas van Aquino (in de Summa Theologica). In een gevallen wereld is het onmogelijk dat de overheid elk kwaad uitbant. Denken dat dit tot de menselijke mogelijkheden behoort, is een denkbeeld dat buiten de christelijke leer en traditie staat. De notie benadert eerder zekere islamitische denkbeelden waarbij het kalifaat als godsstaat tot doel heeft om de religieuze wet volledig toe te passen.

Wereldlijke gerichtheid

Onder alle semi-religieuze retoriek toont zich dus een volledige wereldlijke gerichtheid: het doel van de beweging van dhr. Bos is het verwerkelijken van een zogenaamd “koninkrijk van Maria”. Hij bedoelt daarmee niet, zoals de katholiek Kerk, de hemel. Het “Mariale koninkrijk” van dhr. Bos is een totalitaire fantasiestaat die een absoluut gezag dient uit te oefenen over de gehele samenleving (en ja, als je het als taak van de staat ziet om de “kunst aan regels te onderwerpen” ben je bezig met een totalitair project).

Dat vervolgens het lijden van de Heer er bij wordt gesleept als vrijbrief voor hun provocerende optreden laat meer dan een vieze smaak achter. Het is een verwerpelijke toe-eigening.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Katholieke woorden, gedachten en beelden worden op een verwrongen manier ingezet om te werven voor een project dat ons geloof vervalst. De beweging streeft naar een fascistische godsstaat waarin een “elite” het voor het zeggen zal hebben. Dit project voelt als een surreële combinatie van een zekere vorm van katholiek traditionalisme en de dwepende protestantse Dopersen die met alle macht hier op aarde hun utopie wilden verwerkelijken.

Celibaatsgeloften

Tenslotte is het ronduit sinister dat de beweging haar jeugdige leden celibaatsgeloften laat afleggen. Op geen enkele wijze staat het een politieke organisatie toe dit van haar leden te verwachten of te vereisen. Een celibaatsverplichting buiten erkende kerkelijke wegen om is meer dan buitenissig, het is sektarisch en een vorm van geestelijk geweld. De menselijke seksualiteit en daarmee de celibaatsgelofte kan en mag geen middel zijn dat door een politieke beweging wordt ingezet om een jeugdig kader aan zich te binden. In deze context kan er geen sprake zijn geweest van een zorgvuldige geestelijke voorbereiding.

Menselijke waardigheid

Uit de agressieve retoriek, het minachtend taalgebruik, de fascistische politieke fantasieën en het waarschijnlijke geestelijke machtsmisbruik binnen de eigen gelederen blijkt dat deze beweging geen enkele boodschap heeft aan de menselijke waardigheid, zonder welke geen authentieke geloofsact mogelijk is (Dei Verbum §5). Het geloof als authentiek antwoord op de Openbaring kan niet zonder een basale notie van menselijke waardigheid bestaan.

https://www.kn.nl/donaties/

De beweging van dhr. Bos is volgens haar statuten geen kerkelijke stichting. De Kerk kan dat slechts beamen. Op geen enkele wijze, inhoudelijk noch organisatorisch, behoort zij ons toe. Katholieken die zich aangetrokken voelen tot deze beweging en denken dat die een weg biedt om ons te bevrijden uit de huidige geestelijke malaise, zullen bedrogen uitkomen.

Jan-Jaap van Peperstraten is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dit artikel verscheen eerder op cvandaag.nl en is met toestemming overgenomen.