fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Een conservatief 2019 toegewenst

Wilco Boender 11 januari 2019
image
Conservatisme is duurzaam. Ben White - Unsplash

Het begin van een nieuw jaar is een goed moment voor conservatieven om zich op hun uitgangspunten te bezinnen. Dan zou het zomaar een heel hoopvol 2019 kunnen worden.

Rond Kerstmis en de jaarwisseling lijkt iedereen wat conservatiever in het leven te staan. Oude tradities komen in deze tijd tot leven. Het is de tijd van bezinning en familiair samenzijn, van samen naar de kerk gaan, van oliebollen, bordspelen en een goed boek.

Hoe lang nog ‘kerst’?

Meer dan bij andere christelijk feestdagen is de christelijke religie rond deze tijd nog zichtbaar en hoorbaar. De vraag is echter wel voor hoe lang nog. Het staat hoog op de seculiere agenda om ‘kerst’ uit onze samenleving te laten verdwijnen, men spreekt liever van ‘winterfeest’. Maar volgens De Grote Winkler Prins is Kerstmis afgeleid van “Christus-mis”. De herdenking van de geboorte van het Kind lijkt helaas totaal onbelangrijk te worden voor de moderne mens. En men wil natuurlijk vooral ook de andere religies niet voor het hoofd stoten.

Acht punten

Juist in deze tijd van traditie, familie en herdenking van de geboorte van de Immanuel is het goed om het belang van het conservatieve denken weer even voor het voetlicht te brengen. Ik haal daarvoor graag acht punten van de Britse conservatieve filosoof Roger Scruton aan.

  1. Conservatieven smeden eenheid in hun land. Ze zoeken naar een gedeelde nationale gedachte want de natiestaat is de enige drager van democratische legitimiteit.
  2. Onze samenleving berust op een gemeenschappelijke loyaliteit en landswetten, maar er zijn gemeenschappen die onze juridische en politieke cultuur niet kunnen of willen beamen. Er zijn dus grenzen nodig om de natiestaat te kunnen handhaven.
  3. Vrijheid is een groot voorrecht, maar wordt altijd bedreigd door losbandigheid. Vrijheid hangt dus af van de bescherming van individuen tegen chaotische persoonlijke levens en van het koesteren van de integriteit en moraliteit binnen het gezin. Conservatief beleid moet stabiele huishoudens belonen en beschermen. Kinderen moeten beschermd worden tegen de agressieve online cultuur van onder meer pornografie, games en geweld.
  4. Conservatisme is duurzaam. We zijn rentmeester van de natuurlijke hulpbronnen die we overgeleverd krijgen en moeten die bewaren en vermeerderen. Milieubeleid moet daarom worden gered uit de klauwen van ophitsers die het over ‘schaarste’ hebben en van manipulatie van bovenaf door activisten.
  5. De staat mag het werk van de gemeenschap niet overschaduwen. De gemeenschap moet worden bevrijd van regels en ambtenarij die burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk alleen maar bemoeilijken.
  6. Onderwijs moet het belang van toekomstige generaties veiligstellen en is een contract tussen docent en ouders. Conservatief beleid bevrijdt het onderwijs dus van alle doelstellingen die niets met onderwijs te maken hebben.
  7. De overheid geeft prioriteit aan de veiligheid van burgers en hun vrijheid om in alle rust te leven. De krijgsmacht moet dus alle middelen hebben om de natie en haar belangen te verdedigen.
  8. Conservatief cultuurbeleid herbevestigt de nationale erfenis en waarden, waarop we trots mogen zijn. Tijd om het denigrerend en afkeurend spreken over de eigen cultuur achter ons te laten.

Als wij, individueel én collectief, vanuit deze principes gaan denken, handelen én wellicht gaan stemmen, kunnen we hoopvol dit nieuwe jaar ingaan.

Wilco Boender is gehuwd, vader van zes kinderen, ondernemer en voorzitter van Conservatief Café. In 2019 hoopt het Conservatief Café zijn tienjarig jubileum te vieren. Info: www.conservatiefcafe.nl

 

 

 

 

 

 


Warning: Use of undefined constant PRODUCTION - assumed 'PRODUCTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/229029.cloudwaysapps.com/bjfkbkqnbn/public_html/wp-content/themes/kn/functions/default.php on line 21