<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Geef het gezin een stem!

Yvonne Koopman 17 mei 2019
image
(Foto: Jeniffer Araújo - Unsplash)

De betekenis van een stabiel gezin voor het welzijn van ouders, kinderen én samenleving wordt zwaar onderschat en ondergewaardeerd. Daar moet verandering in komen, vindt het GezinsPlatform Nederland. Te beginnen bij de Europese verkiezingen van 23 mei.

Uit SCP-onderzoek bleek onlangs dat mensen de maatschappij als zeer gepolariseerd ervaren, terwijl hun eigen mening helemaal niet zo gepolariseerd is. Denker des Vaderlands Daan Roovers pleitte daarop voor een stem van het ‘gematigde midden’ in het publieke debat; die stem wordt nu te weinig gehoord.

Als dit op één groep van toepassing is, dan wel op het gezin. Gezinnen vind je in alle politieke stromingen, sociale lagen, levensovertuigingen en afkomsten. Toch hoor je deze grote groep amper. Het gezin heeft geen stem in ons maatschappelijk en publiek debat.

3,6 miljoen kinderen

Met het gezin bedoel ik de meest elementaire vorm ervan, waarin kinderen bij hun eigen vader en moeder wonen en opgroeien. Nederland telt 3,6 miljoen minderjarige kinderen. Hoewel jaarlijks ruim zestigduizend kinderen te maken krijgen met echtscheiding, wonen verreweg de meeste kinderen bij hun juridische ouders. Bij 1,6 miljoen huishoudens (61%) gaat het om gehuwde ouders; bij 434.000 huishoudens (17%) om samenwonende ouders. Bij 572.000 huishoudens (22%) gaat het om eenoudergezinnen (door scheiding of overlijden van een van de ouders).

“Het gezin is het juiste ‘ecosysteem’ voor de ontwikkeling van het individu”
- Yvonne Koopman, GezinsPlatform

GezinsPlatform Nederland vindt dat het tijd is de realiteit onder ogen te zien. De sociale, culturele en economische gevolgen van doorgeslagen individualisme en de vele (echt)scheidingen waar kinderen bij zijn betrokken, hebben een negatieve uitwerking op de samenleving. Ons welzijn en onze welvaart lijden daar zwaar onder. Het zijn natuurlijk in eerste instantie de gezinnen zelf die de klappen opvangen: de moeders, vaders, broertjes en zusjes. Aan een berekening van de kosten op korte en lange termijn van alle negatieve ontwikkelingen voor de samenleving, durft men zich niet te wagen.

Gezin en samenleving

Een kind wordt niet alleen letterlijk geboren uit een vader en een moeder, het gezin is ook de baarmoeder van de samenleving. In het gezin worden medeburgers geboren, mensen die deel gaan uitmaken van de samenleving en die vorm gaan geven. De kostbare en kwetsbare kinderjaren in het gezin zijn de navelstreng waardoor je alle noodzakelijke voeding ontvangt. Je leert liefhebben, bemind te worden, vergeven, respect tonen, conflicten oplossen, dienstbaar zijn enzovoort. Kortom, je leert samen leven.

Het gezin is het juiste ‘ecosysteem’ voor de ontwikkeling van het individu. Daarom vindt het GezinsPlatform dat de overheid de natuurlijke gemeenschap van het gezin – vader, moeder en kind(eren) – moet bevorderen en duurzame relaties zou moeten stimuleren. Politieke partijen en beleidsmakers moeten ervoor durven uitkomen en opkomen dat stabiele gezinnen van onschatbare waarde zijn voor het goed functioneren van de samenleving.

Vertrouwen geven

Daarom lanceerde het GezinsPlatform als eerste actie een online stemwijzer voor de Europese verkiezingen. Hoe gezinsvriendelijk zijn de partijen die het, met hun Europese bondgenoten, voor het zeggen hebben in de komende vijf jaar? De EU lijkt misschien ver weg, maar kijk eens wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor scholen, sportclubs en verenigingen. Positieve of negatieve invloed van de EU op Nederlandse wet- en regelgeving die het gezin aangaat, hangt dus mede af van ons stemgedrag op 23 mei.

Politiek en media zouden meer vertrouwen moeten geven aan het gezin. Vertrouwen in de positieve rol die het gezin vervult voor het welzijn van kinderen en ouders en het goed functioneren van onze samenleving. Het gezin dat zo weer vertrouwen krijgt in zichzelf, zal zijn cruciale rol dan ook met verantwoordelijkheidsbesef oppakken. En, wie weet, groeit dan ook weer het vertrouwen van het gezin in de politiek en in de media, en vinden we de samenleving niet meer zo gepolariseerd.

Yvonne Koopman, journalist, echtgenote en moeder, is voorzitter van GezinsPlatform Nederland. Daarbij zijn organisaties en instellingen aangesloten die het gezin ondersteunen of een warm hart toedragen. Info: www.gezinsplatform.nl.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.