fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Help de wereld de porno te boven te komen

Nikolaas Sintobin SJ 24 oktober 2019
image
Hannah Wei - Unsplash

De consumptie van online porno is massaal en de gevolgen ervan zijn niet mals. De cijfers schetsen een onthutsend beeld: een hele generatie ziet haar diepste verlangens gestolen worden. Christenen zouden moeten nadenken over een reactie die meer is dan een morele veroordeling.

Gezonde en menswaardige seksualiteit gaat over zaken als relatie, lichamelijkheid, liefde, onvolmaaktheid, verlangen, geduld, respect… Cyberpornografie is het tegenovergestelde hiervan, en gaat over het gebruiken en misbruiken van de ander, over geweld, gebrek aan respect, egocentrisme, anonimiteit…

Ontmenselijking

Pornografie is er altijd geweest, maar de eigen dynamiek van de digitale omgeving versterkt de ontmenselijkende eigenschappen ervan. En aangezien er massaal online porno geconsumeerd wordt, kan het alleen maar een sterk negatieve invloed hebben op de manier waarop mannen en vrouwen en jongens en meisjes met hun seksualiteit omgaan.

De cijfers zijn onthutsend. Porno is naar schatting goed voor 30% van het internetverkeer. Pornhub, een van de belangrijke pornosites, kreeg in 2018 bijna 34 miljard bezoeken.

Onthutsende cijfers

Bezoekers van pornowebsites zijn in meerderheid jongeren tussen 12 en 17 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen in de VS voor het eerst online porno zien, is 11 jaar. Voor 95,5% van de Italiaanse pubers tussen 12 en 15 jaar oud zijn pornosites de normale weg geworden van seksuele voorlichting.

 Sexting – het verspreiden via internet van seksueel getint (beeld)materiaal van zichzelf – is voor veel tieners gewoon geworden. Volgens recent onderzoek is zeker 2,3% van de Nederlandse mannen verslaafd aan cyberporno en besteedt er gemiddeld minstens tien uur per week aan.

Negatieve gevolgen

Talrijke studies geven aan dat er een verband is tussen het bekijken van digitale porno en het ontwikkelen van gewelddadig gedrag, ook op seksueel vlak. Maar er zijn meer negatieve gevolgen.

Een onderzoek onder zelfhulpgroepen concludeert: “Pornoverslaving verandert op negatieve wijze alle aspecten van het leven: werk, relaties, vermogen om je in te zetten en je te concentreren op je werk, studie-inzet, relaties van vriendschap en liefde, groeiend zelfwantrouwen.”

Op seksueel vlak draagt het bij aan “vermindering in seksueel verlangen naar de partner, gedeeltelijke of gehele impotentie in de omgang met de echte persoon en het vervormen van de blik op potentiële partners tot exclusieve pornografische objecten”.

Paradoxale houding van overheden

De houding van overheden ten aanzien van deze evolutie is paradoxaal. De negatieve impact van cyberporno is bewezen, maar toch wordt haar, in naam van de vrijheid van meningsuiting, nauwelijks iets in de weg gelegd. Seksueel geweld in de fysieke wereld wordt steeds strenger bestraft, maar er is een evidente invloed van het een op het ander. Deze eenzijdige repressieve benadering is niet efficiënt.

Onze cultuur heeft een verbazingwekkend vermogen om onmiddellijke bevrediging te bieden aan fundamentele behoeften van de mens, ook en in het bijzonder aangaande seksualiteit. Voor velen lijkt dat iets goeds, maar de ervaring heeft geleerd dat deze onmiddellijkheid niet leidt tot echte, langdurige bevrediging en geluk. Bovendien betalen we er een hoge prijs voor.

Een tegengestelde richting

Het christelijk geloof wijst ons een tegenovergestelde richting. Jezus nodigt uit tot zaken als respect en vertrouwen, zuiverheid, dankbaarheid en verbondenheid, en waarschuwt voor de kracht van de bekoring.

De christelijke traditie heeft door de eeuwen heen subtiele manieren ontwikkeld om met diverse aspecten van seksualiteit om te gaan. Er is echter nog maar bitter weinig nieuwe, aangepaste kennis ontwikkeld om in te gaan op de uitdagingen van online porno. Veel verder dan een morele veroordeling komen we niet.

Nood aan nieuwe instrumenten

Enkel verbieden werkt echter niet. We hebben dringend nood aan nieuwe instrumenten en technieken om onze tijdgenoten te leren omgaan met dit gegeven. Tot die er zijn, ziet de nieuwe generatie haar diepste verlangens gestolen worden door een fictieve, ontmenselijkte en denigrerende voorstelling van seksualiteit. Zij heeft recht op hulp.

Nikolaas Sintobin is jezuïet en internetpastor. Deze bijdrage verscheen eerder op igniswebmagazine.nl.