<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Onjuiste beeldvorming en venijnig politiek spel zetten subsidie Siriz onder druk

KN Redactie 3 oktober 2018
image
Foto: Flickr.com CCBY Tatiana Vdb

Siriz ligt onder vuur: de organisatie zou niet neutraal zijn in haar hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen. Dat beeld is echter eenzijdig en foutief, en het is onverteerbaar dat op grond daarvan haar subsidie op het spel wordt gezet.

De afgelopen weken lag Siriz onder vuur. Het Humanistisch Verbond deed op 31 augustus 2018 de aanzet in een tendentieus opinieartikel in de NRC waarin het beweerde dat Siriz, vanwege haar visie, sturend zou zijn in haar hulpverlening. Het Verbond stuurde ook een brief van gelijke strekking naar de vaste Kamercommissie van VWS.

De Groene, EenVandaag en Kamervragen

Een aantal dagen later publiceerde De Groene Amsterdammer het artikel ‘Hoe de anti-abortuslobby de hulpverlening aan ongewenst zwangeren in handen kreeg’. Dit naar aanleiding van een chatgesprek dat de redactie met een medewerker van Siriz voerde. Slechts een aantal citaten uit het chatgesprek werd opgenomen in het artikel, waardoor een eenzijdig en onjuist beeld is ontstaan. Een deel van het artikel werd overgenomen door de Volkskrant. Later volgde EenVandaag. Al deze publiciteit heeft geleid tot Kamervragen over de subsidie die Siriz van de overheid ontvangt.

Foutief en eenzijdig beeld

Siriz neemt nadrukkelijk afstand van het foutieve en eenzijdige beeld dat in de media wordt geschetst. Ja, de organisatie werkt, net als andere zorgorganisaties, vanuit een visie. Een deel van die visie luidt dat het ongeboren leven het recht heeft zich te ontwikkelen en ter wereld te komen. Ja, de organisatie komt voort uit de VBOK. Daarover zijn wij transparant. Maar Siriz verleent, zoals van elke professionele zorgorganisatie die HKZ-gecertificeerd is verwacht kan worden, verantwoorde en professionele hulpverlening.

Voor de maatschappelijk werkers van Siriz, die werken volgens de beroepscode voor maatschappelijk werkers, is het dan ook evident dat een vrouw zélf een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. De verantwoordelijkheid voor die keuze ligt bij de vrouw. Op basis van onze eigen visie en met het oog op de beroepscode voor maatschappelijk werkers, kan én wil Siriz niet anders dan deze verantwoordelijkheid respecteren. Dat betekent dat wij alle vrouwen passende begeleiding bieden, ongeacht de keuze die zij maken. Dat staat ook verwoord in onze visie, maar dat deel ervan laten veel media achterwege. Gevolg: een eenzijdig en foutief beeld.

Recht op een geïnformeerde keuze

Hoe komt de visie van Siriz tot uiting in haar keuzegesprekken? Siriz vraagt, net als andere organisaties die keuzegesprekken voeren, naar wat zwangerschap voor een vrouw zélf betekent. Het antwoord van de vrouw is daarin leidend. Daarnaast informeert Siriz een vrouw over al haar keuzemogelijkheden, inclusief alternatieven voor abortus. Een vrouw heeft immers recht op een geïnformeerde keuze. Daarin volgt Siriz overigens artikel 5.2b van de Wet Afbreking Zwangerschap.

De maatschappelijk werkers van Siriz willen vrouwen die voor uitdragen kiezen, op alle mogelijke manieren ondersteunen om dit mogelijk te maken. Vrouwen stuiten geregeld op praktische problemen waar een goede oplossing voor is. En daar zetten onze maatschappelijk werkers zich voor in, want moeder en kind zijn gebaat bij een goede start. Dat laat onverlet dat ook vrouwen die voor abortus kiezen bij Siriz terecht kunnen voor begeleiding na een abortus. Ook zij verdienen passende ondersteuning.

Onderzoek gevraagd

Diverse media berichtten vorige week dat sommige medische informatie op een van de websites van Siriz, namelijk vragenoverabortus.nl, en medische informatie die werd gegeven in een chatgesprek onjuist zou zijn. Naar aanleiding daarvan zal Siriz de informatie op haar website laten toetsen door medisch deskundigen.

Siriz heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd de kwaliteit van haar hulpverlening te onderzoeken. Wij zijn transparant over onze processen en protocollen en de uitvoering daarvan. Indien nodig zullen wij deze aanpassen of wijzigen. Wij trainen en begeleiden onze medewerkers en vrijwilligers volgens het kwaliteitskader; dit is een continu aandachtspunt bij Siriz.

Venijnig politiek spel

Siriz is voor een belangrijk deel afhankelijk van de subsidie die zij van de overheid ontvangt. Het is onverteerbaar dat de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers en de noodzakelijke hulp aan jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, door een onjuiste beeldvorming en een venijnig politiek spel, de nek zou worden omgedraaid.

Ronald Zoutendijk is bestuurder van Siriz.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.