fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Opnieuw beginnen

KN Redactie 2 mei 2018

Hij bedoelt natuurlijk niet letterlijk 490 maal, Hij bedoelt: uitentreuren, keer op keer op keer, onvermoeibaar. En we knikken vermoedelijk allemaal instemmend wanneer we deze passage uit het Matteüsevangelie lezen: zo is het, blijf niet steken in je eigen gekwetstheid en verongelijktheid, steek elkaar de hand toe en ga weer samen verder.

Maar hoe moeilijk dat alles werkelijk is, blijkt pas wanneer we zelf voor die opgave staan. Eerlijk gezegd hield ik het persoonlijk niet meer voor mogelijk, nadat het bestuur van Katholiek Nieuwsblad mij in januari had gevraagd mijn functie neer te leggen. Daar ging een periode aan vooraf met voor alle partijen moeilijke gesprekken. We waren allemaal heus steeds van goede wil geweest, we waren steeds opnieuw begonnen, hadden steeds weer gepoogd meningsverschillen bij te leggen, misverstanden op te helderen enzovoort. Het mocht niet baten.

Toch heeft de onenigheid niet het laatste woord gekregen. Daar hebt u een belangrijke rol in gespeeld. Vele lezers hebben de redactie, het bestuur of mij persoonlijk benaderd om hun verbazing en bezorgdheid over te brengen. Veel mensen die KN een warm hart toedragen, hebben ons de indringende vraag gesteld: was dit nou écht de enig mogelijke uitkomst? Zijn de zeventig maal zeven pogingen echt al volledig uitgeput? Dat was uiteindelijk het zetje dat we nodig hadden om toch weer met elkaar rond de tafel te gaan zitten, om nog eens te proberen tot overeenstemming te komen.

Ook dat is uiteraard niet over één nacht ijs gegaan, maar het is ons gelukt – ik durf wel te zeggen: godzijdank! Want ik blijf geloven in het belang en potentieel van Katholiek Nieuwsblad, ik blijf geloven dat er behoefte is aan nieuws, duiding, opinie en inspiratie vanuit een van harte katholiek perspectief, en ik blijf ook geloven in het prachtige team van mensen dat zich hier dag in dag uit voor inspant.

Ik ben het KN-bestuur daarom zeer dankbaar voor de manmoedige en integere wijze waarop het het verzoeningsproces is aangegaan. Ook de redactie en organisatie ben ik mijn dank verschuldigd voor de wijze waarop zij onverschrokken koers hebben gehouden ondanks alle stormen, en mij nu weer zo hartelijk welkom hebben geheten. En ten slotte ben ik u, beste KN-lezer, dankbaar voor uw vertrouwen, uw steun, uw gebed. Wij hopen dat we daar, nu dit hoopvolle nieuwe begin gemaakt is, op mogen blijven rekenen!

> Lees hier de verklaring van het bestuur van de Stichting Katholiek Nieuwsblad.