<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Veertigdagentijd

‘Een tijd om je geloof te vernieuwen’: vastenboodschap paus Franciscus

Cindy Wooden - CNS 15 februari 2021
image
Archiefbeeld uit 2019: paus Franciscus hoort de biecht van een priester in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Foto: CNS Photo - Vatican Media

De Vastentijd is een tijd om te groeien in geloof, hoop en liefde en om daar vanuit te delen. Dat zegt de paus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die woensdag begint.

Terwijl christenen in de Vastentijd bidden, vasten en aalmoezen geven, zouden ze ook eens moeten kijken of ze een glimlach of een vriendelijk woord kunnen bieden aan mensen die zich alleen of angstig voelen vanwege de coronapandemie, schrijft Franciscus.

“De liefde verheugt zich erin anderen te zien groeien. Dus lijdt ze ook wanneer anderen bang, eenzaam, ziek, dakloos, verwaarloosd of in nood zijn.”

‘Geloof, hoop en liefde vernieuwen’

De vrijdag gepubliceerde boodschap benadrukt dat de Vastentijd “een tijd is om geloof, hoop en liefde te vernieuwen” door de tradities van bidden, vasten en aalmoezen geven. En door te biecht te gaan.

Door zijn hele boodschap heen beklemtoont Franciscus dat de gebruiken van de Vastentijd niet enkel bedoeld zijn voor persoonlijke bekering, maar ook een effect op anderen moeten hebben.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Door vergeving te ontvangen in het sacrament dat de kern is van ons bekeringsproces, kunnen wij op onze beurt vergeving doorgeven aan anderen”, zei hij. “Doordat we zelf vergeving hebben ontvangen, kunnen we die ook geven door bereid te zijn op fijngevoelige wijze met anderen in gesprek te gaan en troost te bieden aan mensen die lijden onder zorgen en pijn.”

Verwijzingen naar Fratelli Tutti

De boodschap van de paus bevat verschillende verwijzingen naar zijn ‘broederschapsencycliek’ Fratelli Tutti.

Hij bidt bijvoorbeeld dat katholieken tijdens de Vastentijd “groter belang zouden hechten aan ‘woorden van troost, kracht, vertroosting en bemoediging, dan aan woorden die omlaag halen, verdriet brengen of boosheid of minachting laten zien’”, waarmee hij de encycliek citeerde.

“Om anderen hoop te geven is het soms voldoende om simpelweg vriendelijk te zijn, ‘bereid te zijn alles opzij te zetten om iemand aandacht te kunnen geven, een glimlach te kunnen schenken, bemoedigende woorden te spreken, te luisteren te midden van een algehele onverschilligheid’”, zei hij, waarmee hij opnieuw de encycliek aanhaalde.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Zelfverloochening

De Vastentijdgebruiken van vasten, aalmoezen geven en bidden werden al door Jezus gepredikt en helpen gelovigen nog altijd om bekering te ervaren en hier uitdrukking aan te geven, schrijft de paus.

“De weg van armoede en zelfverloochening” door het vasten, “aandacht en liefdevolle zorg voor de armen” door het geven van aalmoezen en een “kinderlijke dialoog met de Vader” door gebed “maakt het mogelijk dat we een leven kunnen leiden van oprecht geloof, levende hoop en effectieve liefdadigheid”.

‘Vasten betekent ook bevrijding’

Paus Franciscus benadrukt het belang van vasten als “een vorm van zelfverloochening” waardoor je opnieuw ontdekt dat je volkomen afhankelijk bent van God en je hart open kunt stellen voor de armen.

“Vasten betekent ook een bevrijding van alles wat ons terneerdrukt – zoals consumentisme of een teveel aan informatie, of die nu juist of onjuist is – zodat we de deur van ons hart kunnen openen voor degene die naar ons toe komt, in alle opzichten arm, maar tegelijk vol van genade en waarheid: de zoon van God, onze redder.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De waardigheid van de anderen

Kardinaal Peter Turkson, prefect van de Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, presenteerde de boodschap tijdsens een persconferentie . Ook hij beklemtoonde het belang van “vasten en alle vormen van onthouding”, bijvoorbeeld door “minder televisie te kijken om naar de kerk te kunnen gaan, te kunnen bidden of het rozenkransgebed te kunnen doen. Enkel door zelfverloochening kunnen we de discipline opbrengen om onze blik van onszelf af te wenden en anderen te erkennen, te zien wat hun behoeften zijn en hun zo toegang te verschaffen tot voordelen en goederen”, waarmee we hun waardigheid en rechten respecteren.

‘Met Christus op weg’

De secretaris van het dicasterie, mgr. Bruno-Marie Duffe, zei dat in deze tijd van “angst, twijfel en soms zelfs wanhoop” vanwege de Covid-19-pandemie, de Vastentijd een periode is waarin christenen “met Christus op weg kunnen gaan naar een nieuw leven en een nieuwe wereld, naar een nieuw vertrouwen in God en in de toekomst”.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.