fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Veertigdagentijd

Goede Week ook dit jaar grotendeels vanuit huis gevierd

KN Redactie 23 februari 2021
image
Palmpasenviering in Los Angeles voor de coronapandemie. Dit jaar gelden dezelfde richtlijnen als vorig jaar voor de vieringen in de Goede Week en Pasen. Foto: CNS photo - Victor Aleman, Vida Nueva

Voor de vieringen tijdens de Goede week en Pasen gelden dit jaar dezelfde coronamaatregelen als vorig jaar. Dat heeft de Congregatie voor Goddelijke Eredienst en de Sacramenten in een nieuwe notitie bekend gemaakt.

Het decreet dat de Congregatie vorig jaar op 25 maart uitgaf riep de bisschoppen op om de gelovigen zo goed mogelijk te informeren over de tijden van gestreamde vieringen en live tv-uitzendingen, zodat iedereen tegelijkertijd thuis kan bidden.

Ook nu drukt de Congregatie de bisschoppen over de hele wereld op het hart om de parochianen hier zo goed mogelijk over te berichten.

Ondersteunen

In veel landen kunnen de Missen niet – of door een beperkt aantal mensen – worden bezocht. Daarom vraagt de Congregatie aan de bisschoppen om de parochianen middelen aan te bieden die ze moeten helpen bij persoonlijk gebed of bij gebed in het gezin.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

De Nederlandse bisschoppen ondersteunen de gelovigen onder andere door een website die zij speciaal voor de Vastentijd en Paastijd in het leven hebben geroepen. Hierop zijn de boodschap van de paus, Bijbelteksten en links naar diverse sites te vinden.

Snel veranderende situatie

In de notitie bedankte de Congregatie de bisschoppen en bisschoppenconferenties van de wereld “voor hun pastorale reactie op een snel veranderende situatie in de loop van het jaar”.

“We zijn ons ervan bewust dat de genomen beslissingen niet altijd gemakkelijk te accepteren waren voor priesters of leken”, staat er in de notitie die is ondertekend door scheidend congregatieprefect kardinaal Robert Sarah en door de secretaris, aartsbisschop Arthur Roche.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“We weten echter dat ze zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de heilige mysteries op de meest effectieve manier voor onze gemeenschappen worden gevierd”, vervolgen ze, “met respect voor het algemeen welzijn en de volksgezondheid”.

Verder schrijft de Congregatie dat mensen in het sociale-mediapastoraat een belangrijke rol hebben gespeeld om tijdens de pandemie steun en nabijheid te bieden aan hun gemeenschappen.

Witte Donderdag

Naast algemene richtlijnen staan er in het decreet van vorig jaar ook concrete coronamaatregelen voor de wereldkerk. Zo moet de Mis van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag – ook zonder gelovigen – in de kathedraal of kerk gevierd worden.

De traditionele voetwassing tijdens deze Mis is optioneel, maar moet achterwege blijven als er geen gelovigen aanwezig zijn. Tijdens deze Mis mag er geen processie met het Heilig Sacrament plaatsvinden, de hostie moet direct in het tabernakel worden geplaatst. Alle overige processies mogen worden doorgeschoven naar een andere datum.

Paasvuur

Tijdens de Paaswake zal de paarskaars worden ontstoken en de ‘Exsultet’-paasproclamatie wordt gezongen of gereciteerd. Echter, het aansteken van het paasvuur wordt achterwege gelaten.

Een bisschop kan besluiten de viering van de chrisma-mis uit te stellen, aangezien deze formeel geen deel uitmaakt van het paastriduüm.

Protocol

In Nederland is kerkbezoek voor een groep van maximaal dertig personen per viering mogelijk. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is hiervoor nog steeds van kracht.

(Bronnen: CNS, rkkerk.nl)