fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

‘Wie liegt er?’ Open brief van pastoor Guy Pagès aan de Eerste Minister

KN Redactie 28 februari 2016
image
Guy Pagès (foto: www.islam-et-verite.com)

Open brief over de islam van pastoor Guy Pagès aan de Eerste Minister van Frankrijk, Manuel Valls.

Meneer de Eerste Minister,

U zegt ons dat het mogelijk is “een islam te zien opbloeien die levend en modern is in termen van vrijheid, gelijkheid en laïciteit” (zie uw toespraak in de Grote Moskee van Straatsburg, 3 maart 2015), omdat de islam zou zijn: “verdraagzaam, open, volledig verzoenbaar met onze waarden en de Republiek” (zie uw toespraak in Mayotte, 13 juni 2015).
Echter, de erevoorzitter van de Franse moslimraad en rector van de Grote Moskee van Parijs stelt: “De islam is tegelijk een religie, een gemeenschap, een wet en een beschaving. […] Niet alleen zijn moslims wie de vijf zuilen van de islam uitvoeren, maar allen die bij deze identiteitsgemeenschap horen.” (Le Figaro Magazine, 29 juni 2002).

Wie zegt ons de waarheid, u of dhr. Dalil Boubakeur?

Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, schrijft: “Er kan noch vrede, noch co-existentie bestaan tussen de islamitische religie en niet-islamitische politieke en sociale instellingen. […] De islamitische renaissance kan zonder een religieuze revolutie niet beginnen, maar zij kan niet voortgezet worden en ten goede geleid zonder een politieke revolutie. Onze eerste taak moet niet zijn de macht voor ons te winnen maar de mensen. […] De steun die een moslimvolk feitelijk aan een regime ergens ter wereld geeft, is recht evenredig aan het islamitische karakter van de laatste. […] Wij moeten predikers zijn en vervolgens soldaten. […] De islamitische beweging moet de macht grijpen wanneer zij in een morele en getalsmatig voldoende sterke positie is om het haar mogelijk te maken de niet-islamitische overheid omver te werpen.” (zie Islamitische verklaring).

Wie zegt ons de waarheid, u of dhr. Alija Izetbegovic?

Hassan al-Bannâ (1906-1949), vader van de Moslimbroederschap en onze UOIF, leert: “De islam is dogma en cultus, vaderland en nationaliteit, godsdienst en staat, spiritualiteit en actie.” (Alain Durand, L’Islam au risque de la laïcité : Émergences et ruptures, L’Harmattan, 2005, p.107).

Wie zegt ons de waarheid, u of dhr. Hassan al-Bannâ?

Wijlen Hassan II, koning van Marokko en Leider van de gelovigen, erkende: “Ik ben geen seculier staatshoofd want vanaf het moment dat je moslim bent, kun je niet seculier zijn. In feite zijn alle staatshoofden uit de islamitische wereld – ik zegt niet: Arabische – geen seculiere staatshoofden. En als ze zeggen dat ze seculier willen zijn, zeg ik dat ze geen moslim meer zijn, want het islamitische recht zit aan ons vast of je dat nu wil of niet, zowel op het niveau van het openbare als het privaatrecht.” (http://ahp.li/81c560e509fdfcb3ef04.mp4)

Wie zegt ons de waarheid, u of de Leider van de gelovigen?

Allah en Mohammed, zijn profeet, leren dat de moslimgemeenschap niet vermengbaar is. “O gelovigen! Vorm geen relaties dan onder elkaar; de ongelovigen zullen niet nalaten u te bederven (Koran 3.114)”; “U bent de beste natie. U beveelt wat goed is en verbiedt wat niet deugt en u gelooft in Allah.” (Koran 3.110) “Het vers: ‘U (moslims) bent de beste natie’ rechtvaardigt het feit dat u de tot de nek geketende ongelovigen ertoe brengt zich tot de islam te bekeren.” (Vertoog van Abu Huraira Bukhari 60.80). “En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193). “Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”

Wie zegt ons de waarheid, u of Allah en zijn profeet?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft verklaard dat de sharia onverzoenbaar is met de fundamentele beginselen van de democratie.

Wie liegt ons voor: u, meneer de Eerste Minister, of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Wat kunnen we anders besluiten dan dat degenen die Frankrijk islamiseren en dus haar teloorgang bewerken, op de eerste plaats degenen zijn die men gelooft?

Maar hoe is dat mogelijk? Doodeenvoudig omdat men geen twee meesters kan dienen, God én het geld (Mt 6.24), Jezus Christus én Satan (2 Co 6.14-18) en omdat zij die de Fransen gekozen hebben niet alleen, als ze maar geld krijgen van Qatar en Saoedi Arabië, Frankrijk aan hen verkopen – dat niet zou zijn wat het is zonder het geloof in Jezus Christus en de ontelbare weldaden die door Zijn Kerk zijn bemiddeld – maar er zo ook vanzelf toe komen de god van hun nieuwe meesters te dienen…

Ik teken, meneer de Eerste Minister, met gevoelens van diepe verontwaardiging voor de keuze voor de leugen als leidraad voor ons land.

Abbé Guy Pagès (www.islam-et-verite.com)