<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Verenigde Staten

Hooggerechtshof VS staat religieuze uitzonderingen toe bij verplichte anticonceptie

KN Redactie 9 juli 2020
image
Overste Loraine Marie Maguire spreekt de pers toe bij het Hooggerechtshof in Washington in 2016. Foto: CNS photo - Joshua Roberts, Reuters

Religieuze organisaties in de VS die géén anticonceptie willen vergoeden voor hun werknemers, hebben van het Amerikaanse Hooggerechtshof gelijk gekregen. De Amerikaanse bisschoppen en de zustercongregatie die de zaak had aangespannen, hopen dat hiermee een einde komt aan jarenlang juridisch getouwtrek.

Op 8 juli oordeelde het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan dat de voorschriften van de Trump-regering gehandhaafd konden blijven, waardoor werkgevers meer mogelijkheden hebben om af te zien van anticonceptie-dekking in hun gezondheidsprogramma.

“De regering heeft de bevoegdheid om werkgevers met religieuze en gewetensbezwaren vrijstellingen te verlenen van de wettelijke anticonceptie-eisen”, aldus opperrechter Clarence Thomas. 7 Van de 9 rechters stemden in met het besluit.

‘Einde aan discriminatie’

De Amerikaanse bisschoppenconferentie reageerde blij met het besluit. Zij hopen dat het “een einde zal maken aan deze episode van discriminatie van gelovigen door de regering. Maar gezien de inspanningen die we hebben gezien om dit mandaat na te leven, moeten we waakzaam blijven voor religieuze vrijheid.”

Verplichting anticonceptie

De zaak begon toen de regering Obama hervormingen in het gezondheidszorgstelsel probeerde door te voeren. Onderdeel van deze hervorming was dat Amerikanen verplicht werden gesteld mee te betalen aan onder andere anticonceptie. Werkgevers moesten dit verplicht vergoeden voor hun werknemers.

In 2013 mengde de zustercongregatie de Kleine Zusters van de Armen zich in de juridische strijd. In dat jaar verkregen zij en andere religieuze groeperingen en gebedshuizen door het Hooggerechtshof een religieuze vrijstelling van het regeringsmandaat om anticonceptie in hun ziektekostenverzekering voor werknemers op te nemen.

Jarenlange rechtsgang

Die uitspraak bleek nog lang niet het einde van het verhaal. Drie jaar later betwistten religieuze non-profitorganisaties de vereiste om het mandaat na te leven en werd de kwestie terug naar lagere rechtbanken verwezen.

“Anticonceptie is geen gezondheidszorg en de regering had dit werkgevers nooit mogen opleggen”
- Amerikaanse bisschoppen

Vervolgens kregen religieuze groeperingen in 2017 verdere bescherming tegen het anticonceptie-mandaat door een ingreep van president Donald Trump. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid moest toen een uitgebreide vrijstelling schrijven ten voordele van het religieus dienstwerk, waaronder de Kleine Zusters van de Armen.

Beroep

De vrijstelling kwam er in 2018, maar verschillende staten waaronder Californië, Pennsylvania en New Jersey vochten die aan. De federale regering kan dit niet voor ons bepalen, vonden de staten. Hun beroep werd door het Hof van Beroep in Philadelphia bevestigd.

De Kleine Zusters van de Armen riepen hierna de hulp van het Hooggerechtshof in om op te komen voor hun vrijheid te beslissen over de anticonceptie. Die deden hun uitspraak afgelopen woensdag in het voordeel van de Zusters en de regering Trump.

‘Aanval op geweten’

“Dit alles had niet hoeven te gebeuren”, zeggen de Amerikaanse bisschoppen nu. “Anticonceptie is geen gezondheidszorg en de regering had nooit mogen opleggen dat werkgevers het überhaupt zouden verstrekken.”

Volgens de bisschoppen weigerden bestuurders “keer op keer de rechten van de Kleine Zusters van de Armen, en het katholieke geloof waarvan zij blijk geven. Zelfs nadat de federale regering de religieuze uitzonderingen had uitgebreid, kozen Pennsylvania en andere staten ervoor deze aanval op het geweten voort te zetten.”

‘Onevenwichtig’

Tegenstemmende opperrechter Ruth Bader Ginsburg, zei dat de rechtbank eerder een meer evenwichtige benadering had gekozen. Claims van religieuze vrijheid zijn prima, zolang ze de rechten en belangen van anderen niet schaden, vond ze.

Volgens Ginsburg schuift de rechtbank met dit besluit voor het eerst “de tegenstrijdige rechten en belangen volledig terzijde in haar ijver om religieuze rechten tot in de puntjes te beveiligen”.

Terug naar levenswerk

De dolblije zusters hopen nu gewoon weer terug te kunnen keren naar hun “levenswerk en grote vreugde: het dienen van de bejaarde armen. We zijn zo dankbaar dat het mandaat voor anticonceptie onze aandacht niet langer van onze roeping zal afleiden”, zei Loraine Marie Maguire, de Amerikaanse provinciaal overste van de orde.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.