fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Verenigde Staten

Vaticaan maant bisschoppen VS tot voorzichtigheid in ‘communiebeleid’

Catholic News Service 11 mei 2021
image
Kardinaal Luis Ladaria, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer Foto: CNS Photo - Paul Haring

De Congregatie voor de Geloofsleer roept de Amerikaanse bisschoppen op tot voorzichtigheid in hun discussies over een nationaal beleid met betrekking tot katholieke politici “die wetgeving steunen die abortus, euthanasie of andere morele kwaden toestaat” en toch te communie willen gaan.

Kardinaal Luis Ladaria, prefect van de Congregratie, schreef hierover een brief aan de voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, aartsbisschop José Gomez van Los Angeles. De op 7 mei gedateerde brief is in handen van Catholic News Service.

Daarin schrijft Ladaria wat hij naar eigen zeggen ook al tegen verschillende groepen Amerikaanse bisschoppen zei tijdens recente ad limina-bezoeken aan Rome: dat “het effectief ontwikkelen van een beleid op dit vlak vereist dat er een dialoog in twee fases plaatsvindt: eerst onder de bisschoppen zelf, en vervolgens tussen bisschoppen en katholieke pro-choice politici in hun jurisdicties (bisdommen, red.)”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Unanimiteit nodig

Ook dringt hij erop aan dat zo’n beleid zich niet het gezag kan toe-eigenen dat een individuele bisschop in zijn bisdom op dit vlak heeft. Ook stelt hij dat het “misleidend” zou zijn om abortus en euthanasie voor te stellen als “de enige ernstige zaken uit de katholieke moraal- en sociale leer die om het hoogste niveau van verantwoording van de kant van katholieken vragen”.

Een nationaal beleid vereist daarnaast volgens de kardinaal nagenoeg unanimiteit onder de bisschoppen. Is die er niet, dan kan zo’n beleid “gezien zijn mogelijk omstreden aard” een “bron van verdeeldheid in plaats van eenheid” worden onder de Amerikaanse bisschoppen en in de bredere Kerk in de VS.

Eenheid in de Kerk

Volgens de kardinaal is zijn brief een antwoord op een schrijven van aartsbisschop Gomez. Die informeerde de Congregatie dat de Amerikaanse bisschoppen zich beraden over de situatie van katholieke politici en “de waardigheid om de heilige communie te ontvangen”.

Ladaria schrijft dat de discussie misschien het best gekaderd kan worden “in de bredere context van de waardigheid van alle gelovigen, en niet slechts een categorie katholieken, om de heilige communie te ontvangen, hun verplichting weerspiegelend om hun levens gelijkvormig te maken aan het hele Evangelie van Jezus Christus als zij zich erop voorbereiden het sacrament te ontvangen”.

Aangezien het belang van de kwestie de grenzen van de VS overstijgt, is het volgens de kardinaal belangrijk dat er alles aan wordt gedaan “om bij het formuleren van dit beleid de dialoog aan te gaan met andere bisschoppenconferenties om van elkaar te leren en de eenheid in de universele Kerk te bewaren”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een brief van Ratzinger

Ladaria gaat ook in op Gomez’ verwijzing naar een brief die kardinaal Jozef Ratzinger als prefect van de Congregatie in 2004 schreef aan toenmalig kardinaal McCarrick. Daarin gaat hij in op de kwestie van katholieke politici en de communie. Die brief was volgens Ladaria een vorm van “privécommunicatie” en moet gelezen worden in de context van een nota van de Congregatie uit 2002.

In 2004 was volgens Ladaria duidelijk dat de Amerikaanse bisschoppen het onderling niet eens waren en dat er geen nationaal beleid werd overwogen. “Kardinaal Ratzinger bood algemene principes over de waardige ontvangst van de heilige communie om lokale bisschoppen in de VS bij te staan in hun omgang met katholieke pro-choice politici in hun jurisdicties.”

Het theologisch fundament

De “gezaghebbende leerstellige nota” uit 2002 biedt het “theologisch fundament” voor elk initiatief op dit punt, schrijft Ladaria. Daarin staat dat katholieken die “direct betrokken zijn in wetgevende lichamen een ‘zware en heldere plicht’ hebben” om “zich te verzetten tegen elke wet die het menselijk leven aanvalt. Voor hen is het, net als voor iedere katholiek, onmogelijk om zulke wetten te bevorderen of er voor te stemmen”. Het ontvangen van de Eucharistie komt in de nota niet ter sprake.

De communie weigeren

In 2004 schreef Ratzinger dat als een katholieke politicus “consistent campagne voert voor, en stemt voor permissieve abortus- en euthanasiewetten”, zijn priester met hem in gesprek moet gaan over de leer van de Kerk op dit punt en moet informeren dat hij niet te communie zou moeten gaan “tot hij de objectieve zondige situatie beëindigt”.

https://www.kn.nl/donaties/

Als diegene vervolgens “met obstinate vasthoudendheid” te communie blijft gaan, moet die hem geweigerd worden, citeerde Ratzinger een verklaring van de Pauselijke Raad voor Wetteksten.

Serene dialoog

Kardinaal Ladaria schrijft dat de Amerikaanse bisschoppen een “uitgebreide en serene dialoog” moeten voeren, eerst onderling en vervolgens tussen individuele bisschoppen en katholieke politici. Zij moeten er naar streven de positie van deze politici “en hun begrip van de katholieke leer” te begrijpen.

Pas na deze dialogen staat de bisschoppenconferentie volgens Ladaria “voor de moeilijke taak te onderscheiden wat de beste weg vooruit voor de Kerk in de VS is om te getuigen van de zware morele verantwoordelijkheid van katholieken met een publiek ambt om het menselijk leven in alle fases te beschermen”.

“Als er dan wordt besloten een nationaal beleid over de waardigheid voor de communie te formuleren, dan moet zo’n verklaring een ware consensus van de bisschoppen over deze zaak uitdrukken, en tegelijk zorgen dat elke regel van de conferentie op dit vlak de rechten van individuele bisschoppen in hun bisdommen, en de rechten van de Heilige Stoel respecteert”, aldus Ladaria.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De rol van bisschoppenconferenties

Hij verwijst daarbij naar Apostolos Suos, een document van paus Johannes Paulus II over de rol van bisschoppenconferenties. Daarin staat dat conferenties leerstellige verklaringen mogen publiceren als die “unaniem goedgekeurd” zijn. Als slechts een meerderheid van de bisschoppen achter een verklaring staat, is goedkeuring van het Vaticaan nodig voor publicatie.

Ladaria citeerde ook paragraaf 24 van het document. Daarin staat dat bisschoppenconferenties niet zomaar het gezag van een lokale bisschop kunnen inperken in gevallen waarin “het kerkelijk recht niet voorziet in een beperking van zijn bisschoppelijke macht ten faveure van de bisschoppenconferentie”.