fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Paus Franciscus

‘De dood is slechts een doorgang naar onze plek bij de Heer’

KN Redactie 10 augustus 2022
image
Paus Franciscus te midden van een groep zusters bij de audiëntie van 10 augustus. Foto: CNS - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 10 augustus legde paus Franciscus hoe de ouderdom Jezus’ belofte van een eeuwig leven zichtbaar maakt.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We zijn aanbeland bij de laatste catechese over de ouderdom. Vandaag hebben wij het over de ontroerende intimiteit van Jezus’ afscheid van de zijnen, waarvan uitvoerig verslag wordt gedaan in het Evangelie volgens Johannes.

Jezus’ afscheid begint met woorden van troost en belofte: “Laat uw hart niet verontrust worden” (14,1); als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben” (14,3). Dit zijn mooie woorden van de Heer.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Weg van zegeningen

Kort tevoren had Jezus tegen Petrus gezegd: “Waar Ik heenga, kunt gij Mij niet volgen, later wel” (13,36), waarbij Hij hem herinnerde aan de weg door de broosheid van zijn geloof.

De tijd van leven die de leerlingen nog rest, zal onvermijdelijk een weg zijn door de broosheid van het getuigenis en door de uitdagingen van de broederschap. Maar het zal ook een weg zijn van opwindende zegeningen van het geloof: “Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen” (14,12). Wat een belofte is dit! Ik weet niet of we dit doorhebben. Soms denk ik van niet…

Wachten op een ontmoeting

De ouderdom is een goede tijd voor het ontroerende en vreugdevolle getuigenis van deze verwachting. De ouderen wachten op een ontmoeting. Op oudere leeftijd hebben de werken van het geloof, die ons en anderen dichter bij het koninkrijk van God brengen, niet meer de macht van de energie, woorden en impulsen van de jeugd en de volwassenen. Maar juist daardoor maken zij de belofte van de ware bestemming van het leven nog zichtbaarder.

En wat is de ware bestemming van het leven? Een plaats aan tafel met God, in Gods wereld. Het zou interessant zijn na te gaan of er in de plaatselijke kerken ruimte is om dit bijzondere werk van wachten op de Heer nieuw leven in te blazen door de individuele charisma’s en kwaliteiten van ouderen te stimuleren.

“De ware bestemming van het leven is een plaats bij God”

Een oude dag die wordt beheerst door de ontmoediging om gemiste kansen, leidt tot ontmoediging bij de oudere zelf, maar ook bij ons allemaal. In plaats daarvan maakt een met zachtheid beleefde oude dag, met respect voor het echte leven, definitief een einde aan het misverstand dat macht voldoende moet zijn voor je eigen succes.

Zo’n oude dag maakt zelfs een einde aan het misverstand dat een Kerk die zich aanpast aan de wereldse toestand definitief haar volmaaktheid bereikt. Wanneer wij ons van deze veronderstelling bevrijden, is de tijd van ouder worden die God ons schenkt op zichzelf reeds een van die ‘grotere’ werken waarover Jezus spreekt.

De dood is een doorgang

Het is een werk dat Jezus zelf inderdaad niet gegeven was, maar zijn dood, verrijzenis en tenhemelopneming maakten het voor ons mogelijk. Laten we niet vergeten dat tijd superieur is aan ruimte. Het is de wet van inwijding.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ons leven is niet bedoeld om zich te sluiten in een denkbeeldige aardse volmaaktheid: het is voorbestemd om verder te gaan, door de dood heen – want de dood is een doorgang. Inderdaad, ons punt van aankomst is niet hier, het is bij de Heer, waar Hij voor altijd woont.

Leerlingen van het leven

Hier, op aarde, begint ons ‘noviciaat’: wij zijn leerlingen van het leven, die – te midden van duizend moeilijkheden – Gods gave leren waarderen, de verantwoordelijkheid aanvaarden om die te delen en die gave vrucht te laten dragen voor iedereen. De tijd van het leven op aarde is de genade van deze passage. Het idee om de tijd stil te zetten – eeuwige jeugd, onbeperkte rijkdom, absolute macht willen – is niet alleen onmogelijk, het is ook misleidend.

Ons bestaan op aarde is de tijd van inwijding in het leven: het is leven, maar wel een leven dat je verder leidt naar een voller leven, de inwijding van een voller leven; een leven dat alleen in God vervulling vindt.

“De ouderen zijn een belofte, een getuigenis van een belofte”

Wij zijn onvolmaakt vanaf het begin en blijven onvolmaakt tot het einde. In de vervulling van Gods belofte is de verhouding omgekeerd: Gods ruimte, die Jezus met alle zorg voor ons bereidt, is superieur aan de tijd van ons sterfelijk leven. De oude dag brengt de hoop op deze vervulling dichterbij.

De oude dag kent definitief de betekenis van tijd en de beperkingen van de plaats waar wij onze inwijding doorbrengen. Ouderen bezitten die wijsheid. Daarom is het geloofwaardig wanneer we ons verheugen over het verstrijken van de tijd: het is geen dreigement, het is een belofte.

Geen bedreiging, maar een belofte

De oude dag is nobel, het heeft geen schmink nodig om zijn nobelheid te tonen. Ouderdom is geloofwaardig wanneer zij uitnodigt tot vreugde over het verstrijken van de tijd: maar de tijd gaat voorbij en dit is geen bedreiging, het is een belofte.

De ouderdom, die de diepte van de blik van het geloof herontdekt, is van nature niet conservatief, zoals men zegt! Gods wereld is een oneindige ruimte, waar het verstrijken van de tijd geen gewicht meer heeft.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Plek voor licht en liefde

En het was juist bij het Laatste Avondmaal dat Jezus zich op dit doel richtte, toen Hij tot zijn leerlingen zei: “Van nu af zal Ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik met u, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader” (Mt. 26,29). Hij ging verder.

In onze verkondiging is het paradijs vaak terecht een plek vol gelukzaligheid, licht, liefde. Misschien mist het een beetje leven. Jezus sprak in de gelijkenissen over het koninkrijk van God door er meer leven in te brengen. Zijn wij hiertoe niet meer in staat, als wij spreken over het leven dat voortgaat?

Ouderen zijn een belofte

Beste broeders en zusters, de ouderdom, geleefd in de verwachting van de Heer, kan de verdediging van het geloof worden, die voor allen reden geeft tot hoop (vgl. 1 Petr. 3,15), omdat de oude dag Jezus’ belofte zichtbaar maakt, projecterend op de Heilige Stad waarvan het boek Openbaring spreekt (hoofdstukken 21-22).

De ouderdom is de levensfase die het meest geschikt is om de blijde boodschap te verspreiden dat het leven een inwijding is tot een uiteindelijke vervulling. De ouderen zijn een belofte, een getuigenis van een belofte. En het beste moet nog komen. Dat God ons allen een oude dag mag schenken die hiertoe in staat is! (Vertaling Susanne Kurstjens)