fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Woord van de paus

Het geloof wordt ontvangen én doorgegeven

KN Redactie 9 maart 2023
image
Paus Franciscus tijdens de audiëntie. Foto: CNS - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 8 maart stond paus Franciscus stil bij het Tweede Vaticaans Concilie en de evangelisatie. 

Vandaag luisteren we naar het Tweede Vaticaans Concilie om te ontdekken dat evangelisatie altijd een kerkelijke dienst is, nooit geïsoleerd, nooit individualistisch. Evangelisatie vindt altijd plaats in ecclesia, dat wil zeggen in een gemeenschap, en zonder proselitisme, want dat is geen evangelisatie.

Overdracht van de Boodschap

Het geloof wordt ontvangen en doorgegeven. Deze kerkelijke dynamiek van de overdracht van de Boodschap is bindend en garandeert de authenticiteit van de christelijke verkondiging.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De kerkelijke dimensie van de evangelisatie vormt een criterium voor de bevestiging van de apostolische ijver. Een noodzakelijke bevestiging, want de verleiding om ‘alleen’ verder te gaan ligt altijd op de loer.

Pseudo-kerkelijke wegen

Even gevaarlijk is de verleiding om gemakkelijker pseudo-kerkelijke wegen te bewandelen, de wereldse logica van cijfers en peilingen te volgen, te vertrouwen op de kracht van onze ideeën, programma’s, structuren.

Dit zou een beetje moeten helpen, maar het fundamentele is de kracht die de Geest je geeft om de waarheid van Christus te verkondigen, om het Evangelie te verkondigen. De andere zaken zijn secundair.

Ad Gentes

Nu plaatsen we ons meer rechtstreeks in de school van het Tweede Vaticaans Concilie, door enkele passages te herlezen van het decreet Ad gentes (AG), het document over de missionaire activiteit van de Kerk.

Dit document nodigt ons uit de liefde van God de Vader te beschouwen als een bron. Het zegt dat de liefde van de Vader bestemd is voor ieder mens. Gods liefde is niet alleen voor een kleine groep, nee. Houd dat woord stevig in gedachten en in het hart: iedereen, niemand uitgesloten.

Taak van de Kerk

Deze liefde voor ieder mens is een liefde die iedere man en vrouw bereikt door de missie van Jezus (vgl. AG, 3) en door de missie van de Heilige Geest (vgl. AG, 4).

“Even gevaarlijk is de verleiding om gemakkelijker pseudo-kerkelijke wegen te bewandelen, de wereldse logica van cijfers en peilingen te volgen, te vertrouwen op de kracht van onze ideeën”

Het Concilie herinnert ons eraan dat het de taak van de Kerk is de missie van Christus voort te zetten. Daarom, aldus Ad gentes, “moet de Kerk onder de stuwing van de Geest van Christus ook de weg van Christus gaan, de weg nl. van armoede, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en zelfopoffering tot aan de dood, die Hij door zijn verrijzenis heeft overwonnen.” (AG, 5).

Apostolische ijver

Als zij trouw blijft aan deze “weg”, is de missie van de Kerk “een openbaring, of Epifanie van Gods plan in de wereld” (AG, 9).

Deze teksten helpen ons ook de kerkelijke betekenis te begrijpen van de apostolische ijver van elke missionaris. Apostolische ijver is geen enthousiasme, het is een genade van God. We moeten de betekenis ervan begrijpen, want in het pelgrimerende en evangeliserende Volk van God zijn er geen actieve of passieve individuen.

Ben je christen?

“Iedere gedoopte”, zegt Evangelii gaudium, is “wat zijn functie in de Kerk en het niveau van de vorming in zijn geloof ook is, een actief subject van evangelisatie” (Evangelii gaudium, 120). Ben je een christen? “Ja, ik heb het doopsel ontvangen”. En evangeliseer je?” “Maar wat betekent dit?”

Als je niet evangeliseert, als je niet getuigt van het geloof dat de Heer je gegeven heeft, bent je geen goed christen. Krachtens het ontvangen doopsel neemt iedere gedoopte deel aan de missie van de Kerk en daarmee aan de missie van Christus de Koning, Priester en Profeet.

Nieuwe manieren

Deze taak “is altijd dezelfde, overal en in iedere situatie, al kan de uitvoering ervan naar gelang van de omstandigheden verschillend zijn. (AG, 6).

Dit nodigt ons uit niet te verstarren. De missionaire ijver van de gelovige uit zich ook als een creatief zoeken naar nieuwe manieren om te verkondigen en te getuigen, nieuwe manieren om de gewonde mensheid die Christus op zich nam, te ontmoeten.

Dienst

Evangelisatie is een dienst. Als iemand die houding heeft, dat dienend hart, en zichzelf als meester beschouwt, is hij geen evangelisator.

Terugkeren naar de bron van de liefde van de Vader en naar de missie van de Zoon en de Heilige Geest sluit ons niet op in statische persoonlijke rust. Het brengt ons tot de erkenning van de kosteloosheid van het geschenk van de volheid van het leven waartoe wij geroepen zijn.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dit geschenk is niet alleen voor ons, maar moet aan anderen worden gegeven. Laten we de Heer om deze genade vragen, deze christelijke roeping ter hand nemen en de Heer danken voor wat hij ons heeft gegeven, deze schat.